Denník N

Jak bi sa daųo na protesťe visporádat s antivaksérama, kerí škodzá druhim …

“Čovječe, vidzeųs´ jak neskaj ňekerí antivakseré na protesťe

sedzeli v Blavje pret prezidenskim palácem na hlavňí cesce

a vzájemňe sa vňútrajšíma čascama svojich ųoktú pevňe držali,

abi tim jakože proci vládňí politice vakcinováňá protestovali?!

Veliká škoda, že ti vakcíni proci kovidu nejsú o dost ųaciňejší …

Kebi bili a já bi sem bių policajní prezident, zvolių bi sem spúsob určiťe lepší a účiňejší

jak sa visporádat s antivaksérama, kerí škodzá druhim, a bių bi aj bespečňejší a dúfťipňejší.

Každého jedného policajta, kerí tam mjeų namírené, bi sem stríkací pištolú vibavių

a stríkaňím procikovidovej vakcíni prímo na ňich, by sem si s ňima ráz dva poradzių!”  

05.08.2021

Jazyková korektúra: Andrea Danišová z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...