Denník N

ecce prophet

za profesorom Leščinským

 

hneď vedľa scénografie zo súkromnej knižnice profesora Pomianowského leží jedna pre moju knižnicu nevšedná kniha: Perlový náhrdelník. až v Krakove som sa dozvedel, že môj profesor biblika, hermeneutiky a exegetiky už nie je medzi nami. pandémia i to, že katolícky bulvár nie je nič pre mňa spôsobili, že som sa o smrti profesora Leščinského nedozvedel.

dovoľte mi zopár osobných spomienok na jedného z velikánov európskeho, kultúrneho i filozofického okruhu. môj rodák (lebo z Ondrašoviec do Chmiňan je to čo by chlebom dohodil, nehovoriac o pokrvných väzbách v minulosti…) bol excelentným prototypom vysokoškolského pedagóga. študenti ho s nadšením počúvali celé hodiny. i dnes je privilégium vypočuť si jeho prejav z nahrávok. pravda, mali sme i profesora rétoriky, ale figúram a prednesu sme sa učili u Leščinského. často sme si už ako absolventi pána profesora zašli vypočuť na katedru či do kostola a závideli sme mladším kolegom, že s ním môžu byť, že ho môžu počúvať. nenapodobiteľne pracoval s hlasom, dôrazom, tichom, atmosférou, obrazom i slovom. bol geniálny rozprávač. živá reklama na Krista, jeho prorok.

v Leščinského prednáškach ožívali dávni antickí hrdinovia ako prirodzená paralela k teologickým premenným, popretkávaná aggiornamentom kultúrno-politického diania. bolo privilégiom počúvať Leščinského a ani Oxford so svojim Muldoonom, Ricksom či Hillom neznel a nepôsobil príťažlivejšie. pán profesor interpretoval poznané v súvislostiach, ktorých rýdzosť a poetika lahodila umu i uchu. za každých okolností pripravený a podnetný rétor, silne pracujúci s intertextualitou poznaného, videného a zažitého. unikátnym, sebe vlastným spôsobom vytváral kreatívne synergické prepojenia vzdialených literatúr a kultúr. pritom ostával človekom sveta, nohami i hlavou na zemi. jeho invencia nebola extrospekciou štúdií z Gregoriany či Padovy, bola jemu vlastnou charizmou.

nemal rád Marxa, ale často ho uvádzal ako príklad, aby synovia neopakovali chyby otcov. humanizácia človeka je zásadným filozofickým odkazom Leščinského. vďaka Leščinskému som Eckharta, Gadamera, Gibrana, Gogartena, Guardiniho, Huizingu, Kierkegaarda, Ratzingera, Rahnera a mnoho ďalších, poznal a prijal bez ťažkostí. tri zväzky Dejín náboženských predstáv a ideí od Eliadeho som zhltol ako dieťa hltá príťažlivý príbeh. bol to Leščinský, kto mi „otváral písma“, naučil ma pracovať s textom, vidieť za oponu čítaného. vravel, že až čitateľ z nás robí autorov, lebo v texte objaví vrstvy, ktoré sme nikdy nenapísali. medzi prvými, poukázal na nenáboženské kresťanstvo Bonhoeffera a bol azda jediný v našom kultúrnom okruhu, kto uvažoval o „postkresťanskosti“ so všetkým, čo so sebou prináša.

nenosil reverendu ani golierik. bol presvedčený, že jeho skutky, nie odev svedčia, kým je. nerád videl, ako sa mladí chalani v seminári nadšene obliekajú do čipiek reverend a krajkovaných rúch. badal v tom niečo nezdravé. bol dosť na ženy :D (čo sa o väčšine kňazov nedá povedať) a ženy radi vyhľadávali jeho spoločnosť. pre mnohých pôsobil ako taliansky bonviván, ale čistému je všetko čisté. tam kde čistý na nič zlé nepomyslí, striehnu krkavce (ako u Moliéra) len na dvojzmysly. mal otvorený chlapský prejav. veci vravel ako sú – na rovinu, čo sa najmä predstaveným a katolíckym pokrytcom nepáčilo. jeho prednášky pre mužov ovplyvnili celé generácie starcov, chlapov i chlapcov v pohľade na význam, miesto i poslanie muža v živote.

viedol Verbum i Katolícke biblické dielo na Slovensku, ktoré naša rodina v osobe strýka významne finančne podporovala. teda! predstavte si to! katolícke dielo podporované liberálnym kapitálom! z toho musí pokrytcom, katolíckym radikálom i negramotným farárom „typu kuffa“ vrieť krv :D profesor Leščinský spájal kvalitných a dobrých ľudí naprieč prostrediami a myšlienkovými prúdmi. tí ho prirodzene nasledovali, lebo poznali, že on sám je kvalitný a slúži dobru. neobával sa liberálov, ale tých, čo šíria nenávisť. vedel sa aj rozčertiť, ale v prvom rade kládol vysoké nároky na seba. nedokázal prehliadať hlúposť – ignoranciu skrytú za barličky a fasády: „…vaše rúcho vás pred hlúposťou neochráni!“. výčitka nebola mienená len mojej spolužiačke, ale je výzvou nám všetkým, skrytým za majetkom, titulmi, postami, stoličkami, pozíciami… Leščinský neakceptoval nevedomosť a lenivosť učiť sa, lebo miloval múdrosť. napokon jeho prednášky o múdroslovnej literatúre ostanú ešte dlho neprekonané.

u Leščinského som vybadal rovnakú pasiu pre pravidelné návštevy kaviarní. sedieť, čítať knihu či dennú tlač (ako starý otec v strede dvora), premýšľať či besedovať s priateľmi, tu a tam čosi napísať a zasa len nedbalo vychutnávať dobrú kávu a pozorovať život. ako sotva 18-ročného mladého básnika ma zoznámil s vydavateľmi. nezabudnem na spoločnú jazdu v jeho športovej Honde, ktorú sme mu všetci chalani závideli. keď šliapol na plyn, vcuclo vás to do sedadla ako v McLarene :D. mali sme veľa rozdielnych pozícií, lebo jeho filozofia, filológia, hermeneutika i exegetika… to všetko smerovalo ku Kristovi.

vnímanie rovnakých postulátov a premís ma viedlo k iným záverom. Leščinský hovorí, že  „…život je stále balenie batožiny a neprestajná rozlúčka …“ že v živote veľa strácame… a kladie si otázku: „má človek ostať len neuspokojeným nomádom?…“ možno je logická chyba v mojom úsudku, ale ak sa vydáte na cestu poznania a nachádzania, ste často nepochopený a osamotený. raz za čas sa k vám niekto pripletie a chvíľu vás sprevádza, toleruje vaše maniere a neduhy. väčšinu života však zotrvávate v tvorivej samote a vekom nevidíte koncovku. preto závidím veriacim a závidel som i Leščinskému, že v centre života i v jeho koncovke sa vracia domov. ako pútnik, ktorý je tu dočasným hosťom, len čo si obtrie nohy o prah…

počas posledného stretnutia s profesorom Leščinským, pri príležitosti odhalenia tabule rodákovi Vaškovi v Ondrašovciach, mal už dosť podlomené zdravie, ale jemu chýbalo jediné, že nedobre vidí, a to ho pripravovalo o potešenie čítať. v tom som mu plne rozumel. bol rodeným šľachticom ducha. čítanie je totiž bránou do nových svetov. tí z nás, ktorí ju v detstve otvorili, ňou vstupujeme denne. prosím uchovajme si v pamäti pána profesora Leščinského, dynamického, s jeho charakteristickým entuziazmom a v plnej sile.

v roku 2000 mi na obálku knižného debutu pripísal: „… báseň je radostnou prechádzkou po svete smiechu a sĺz, vznešených i každodenných vecí, kde zem i nebo zjavujú svoj posledný zmysel, svoju skrytú silu a krásu. …všetky poetické stránky sú intarziou do každodennej banality…, …básniť znamená znovu postaviť svet po tom, čo ho rozborila devastujúca vrava obchodníkov…“ ak sa pri Leščinskom pýtame, kde sú dnes proroci, naskytá sa jednoduchý, a preto pravdivý výrok: hľa, bol medzi vami, no tmári ho neprijali.

i.b.kráľ, august 2021

Teraz najčítanejšie

ivan baláž kráľ

ivan baláž kráľ – básnik a výtvarník ivanbalazkral@gmail.com www.ivanbalazkral.com   Predstaviteľ a tvorca slovenskej literárnej a výtvarnej AUTENTY. Narodil sa 3. augusta v Prešove na Slovensku, ako potomok rodu Balas de Villa Bala. ŠTÚDIA Dopravné staviteľstvo (Highway and Bridge design) študoval na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Prešove (1992-1996). Tu získal zručnosti projekcie a navrhovania, ale najmä technickej i umeleckej kresby. Filozofické a teologické vzdelanie získal počas štúdia Teológie a Etiky na Univerzite Komenského v Bratislave, na katedre cirkevných dejín si osvojil nuansy sakrálneho umenia (1997-2002, Mgr). Dejiny so zameraním na dejiny umenia vyštudoval na Teologickej fakulte v Košiciach (2004-2007, Mgr.). Žurnalistiku a média so zameraním na reklamu na Katolíckej Univerzite v Ružomberku (2005-2008, PhD.).  Manažment na WSM v Legnicy (PL), Fakulte manažmentu a marketingu (2014-2016, magister). Psychológia (trvá). VÝTVARNÁ TVORBA Vo výtvarnom umení sa I. B. Kráľ venuje figurálnej maľbe (1999) a v menšom meradle i hlinenej plastike (1996). Ako predstaviteľ AUTENTY silne nadväzuje na slovenskú MODERNU. Jeho výtvarné videnie ovplyvnili najmä modernisti (Mikuláš Galanda a Ľudovít Fulla, Koloman Sokol, Imrich Weiner-Kráľ, J. Teodor Tekel) ale aj postmodernista Peter Baláž, kubistické koncepty Imricha Vysočana, francúzsky a český kubizmus (Georges Braque, Emil Filla). Z techník používa najmä akryl, kresbu rudkou, tuš, pastel, gvaš a ich vzájomné kombinácie. Programovo si všíma človeka a život. Ukazuje vnútorný boj v jednoduchej, často silne abstrahovanej figurálnej kompozícii. LITERÁRNA TVORBA Básnické videnie I. B. Kráľa ovplyvnil symbolizmus (Jean Nicolas Arthur Rimbaud), existencializmus (Albert Camus, Jean Paul Sartre), surrealizmus (André Breton) ako aj Charles Bukowski a viaceré moderné i avantgardné formy. Venuje sa témam existencie, lásky, intimity, slobody, zmyslu života a osobnej spravodlivosti. Jeho poézia je plná symbolov, zvratov, filozofických a krátkych ideových náčrtov – náznakov. Pomocou nich v dielach vytvára ideové a funkčné roviny. Básne i prózy sú intersubjektívnym príbehom, ktorému autor dáva literárnu podobu. Používa integrovaný rým, integrovanú asonanciu a voľný verš s pop-jazzovým rytmom. Poézia je intímna a autobiografická. Silne sa inšpiruje symbolickou funkciou slov. Čerpá z kultúrnych a konzumných archetypov. DIZAJN Po ukončení štúdia na priemyslovke (1996) pokračuje I. B. Kráľ v rodinnej tradícii a venuje sa dizajnu. Silnú rodinnú tradíciu založil módny návrhár a pedagóg Ondrej Baláž (1923-2004), pedagóg, jeden z prvých módnych dizajnérov a návrhárov v Československu. Pôsobil ako hlavný návrhár v rodinnej textilnej fabrike LANA (spoluvlastníci Molčan-Bohňa 1938-195?) svojho švagra A. Molčana a manželky Anny rod. Balážovej. V začiatkoch sa LANA špecializovala prevažne na výrobu uniforiem pre žandárov, železničiarov a hasičov. Príchodom mladého návrhára, sa rozbieha výroba unikátnej konfekcie. Ondrej Baláž bol tvorcom množstva pôvodných strihov a grafických vzorov. (Krátko pred znárodnením Bohňa vezme celú hotovosť a emigruje do Nemecka.) Po znárodnení fabriky LANA (začiatkom päťdesiatych rokov) je Ondrej Baláž nútený pracovať ako majster v OZKN v Prešove. Odevné závody vznikli z materiálovo-technického zázemia skonfiškovaného pri znárodnení MAGURY a LANY i viacerých súkromných dielní a menších výrobní odevov. Po uvoľnení pomerov pôsobi Ondrej Baláž, ako pedagóg na tunajšej strednej textilnej škole. Dizajnérska rodinná tradícia pokračovala v osobe Jozefa Baláža najml. (1939-2014). Slováka, jedného z prvých československých interiérových dizajnérov, pôsobiacich vo Švédsku. Jeho práce nájdeme v desiatkach hotelov, foyerov, spoločenských a účelových stavieb na Slovensku v Čechách i vo Švédsku. Poslednými predchodcami v rodinnej tradícií boli maliar Peter Baláž (1955-1983), grafik Jaroslav Baláž (*1951), významný zberateľ európskeho umenia Milan Baláž a architekt Miroslav Macejko. Ivan Baláž Kráľ pokračuje v dizajnérskej tradícií a venuje sa najmä interiérovému dizajnu. Vytvára úžitkový bytový dizajn a bytové doplnky. Používa recyklovanú drevnú hmotu a recyklované súčasti starého nábytku (revival design). Rovnako spracúva produkty masového priemyslu, ktoré pretvára na účelné a praktické súčasti neoindustriálnych domácností. Z materiálov používa najmä drevo, oceľ, dyhu, plasty... a ich vzájomné kombinácie. Realizovaným produktom dodáva osobitý vnútorný no vždy úžitkový rozmer. KNIŽNÉ MONOGRAFIE 2000 – Básne živé i mŕtve ISBN 80-968325-0-6 ( Arkus, Prešov, SK) (Poems living and dead) 2001 – Ondrašovce, ľudia a obec na výšinách (co-author / Prešov, SK) (Odrasovce, people and village in highlands) 2003 – Básne bara ex nihilo ISBN 80-968325-5-7 (Arkus, Prešov, SK)(Poems of bara ex nihilo) 2006 – súmrak / kar múz ISBN 80-969590-0-X (Prešov, SK)(twilight / afterfuneral muses party:) 2006 – Kompendium reklamy (manuscript / Ružomberok, SK) - (Compendium of advertising) 2007 – Návrat Braku (co-author /Žilina, SK) ISBN 978-80-85161-51-9 (Return of the Schlock) 2010 – Muuza (co-author / Trnava, SK) ISBN 978-80-8105-168-5 (Muse) 2011 – Muuza 2011 (co-author / Trnava, SK) ISBN 978-80-8105-213-2 (Muse) 2011 – REKLAMA A SPOTREBITEĽ ISBN 83-89884-67-4 (Warszawa, PL) (Advertisement and consumer) 2011 – Modern views on social counseling ISBN 978-83-611-49-37-8 (co-author / Chełm, PL) 2012 – Communication in Social Marketing Consultancy ISBN 978-80-89372-38-6 (co-author / Prešov, SR) 2014 – vrieskajúca posteľ (CZ, SR villa bala) ISBN 978-80-971854-0-4