Denník N

Širák dúle pret Petrovú Vsú …

Širák dúle pret Petrovú Vsú …

za velice pozoruhodňí a určiťe nasledovaňáhodní organizáciju

sobotňajšího pivňího festivalu.

A abi účasňíci mjeli na túto kulturňí udalost spomínku trva(ų)ú

na samí konec obďivuhodňí akcije biųo vistúpeňí jedinečňí hudebňí kapele Los Brados z Maųacek!

Samosebú, že zahráli a zaspívali (a ešče jak! aj sám velikí Kája bi čumjeų!) též svjetoznámú pjesňičku Išeų Macek…

Začali jemňúčko z ceųosvjetovo ohromňe populárňí skladbú Mesečusec ot austrálskej kapele Bí Džís v angličščiňe,

a to enem abi roztrénovali dvje sňehobíųé gitare a též nenápadňí buben a rozcvičili svoje hųasifki na pjesňički v lúbezňejší záhoráčščiňe.

No a po tem to začaųo: Visleč triko Veroniko, Kedi bude dobre, Nalej ruma, Posraų si to, Sceų bich spívat, Ve Vani, Pežotos,

Moje Záhorí, Ked sem bių mųadí, Eko láska, Superstár, Ked mi dáš, Svoje srce ťi dám, Trabantos, (aj) Koronos …,

pri špičkovích pjesňičkách v záhoráčščiňe, ale aj ve slovenčiňe, češčiňe a angličščiňe šeci sme sa bavili, ňekerí aj tancovali,

a to až do jedenásci, a popritem z ponuki dvanásci druhú piva pocťivo koštovali …

Širák dúle pret záhoráckú dzedzinú, pret Petrovú Vsú

za velice pozoruhodňí a určiťe nasledovaňáhodní organizáciju

sobotňajšího pivňího festivalu z Los Brados, ze špičkovú maųackú hudebňí kapelú.

Mislím, že šeci budeme mjet na tú kulturňí udalost spomínku trva(ų)ú!

Takich udaloscí, z kerich má naráz radost ťelo aj duša, ňikedi neňi dosci!!!

09.08.2021

Jazyková korektúra: Andrea Danišová a Jana Ovečková z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...