Denník N

O procikųadních tvrdzeňách ohledňe dorovnávaňá tabulkovích pųatú…

„Čovječe, už dvá bívalí visokí funkcionári ceųoštátňích finančňích úradú sa priznali,

že im jejich „dost ňízké tabulkové pųati“ ve víšce „enem“ ňekolko ťisíc evri mjesíčňe

ňekolko rokú dorovnávali dvá víznamňí oligarché a to sumú dvjestoťisíc evri ročňe,

no a bívalí trojnásobní preceda vládi furt tvrdzí, že šecko sú to absolútné nezmisle!

Nedá mi nat tima procikųadníma tvrdzeňáma aspoň na krátkú chvílu logicki sa nezamislet…

Protože bívalí vícnásobní preceda vládi na svojich tlačofkách velice často zdúrazňuje,

že dicki pravdu ríká, a protože je aj dúhoroční preceda najúspješňejší politickej strani,

temu absolútňe najúspješňejšímu politikovi v novodobej históriji Slovenska vjerit bi sme mjeli!

Na zákųadze spomenutého, a podlá mja, úplňe logického uvažovaňá mja proto ohromňe zajímá

a doví lesik tich oligarchú, a doví lesik aj ňekerich opozičňích politikú, to už aj porádňe (ne)znepokojuje,

že proč ti bívalí funkcionári finančňích úradú ti veliké cigánstva fčil ríkajú a co ňima ve skutečnosci míňá…“

12.08.2021   

Jazyková korektúra: Andrea Danišová z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...