Denník N

Paliatívna starostlivosť o dlhodobo choré deti

Paliatívna starostlivosť je vhodná aj pre dlhodobo a chronicky choré deti. Ako prebieha? Dieťa prijmeme na prechodnú dobu a snažíme sa minimalizovať ťažkosti a komplikácie choroby. Viac sa dozviete vo videu

Prečo je paliatívna starostlivosť vhodná aj pre chronicky choré deti? Pretože ich ochorenie trvá dlho, mesiace až roky. Pretože veľa času trávia v nemocnici s komplikáciami. Pretože dlhodobá starostlivosť o chronicky choré deti postupne vyčerpáva rodičov a prináša do rodiny utrpenie. Pretože náš paliatívny tím úzko spolupracuje s lekármi v nemocnici a dokážeme tak účinnejšie riešiť problémy dieťaťa doma. Dr. Mikesková Vám vo videu povie viac.

Odborníci z Plamienka pripravili na rok 2021 nový projekt s názvom Plamienok každý týždeň. Pravidelne, počas celého roku, Vám prináša nové krátke video. Lekári a psychológ sa v nich venujú praktickým, psychologickým i filozofickým otázkam paliatívnej starostlivosti.

 

Teraz najčítanejšie

PLAMIENOK n.o.

Sme nezisková organizácia, ktorá je na Slovensku priekopníkom rozvoja detskej domácej paliatívnej/hospicovej starostlivosti a smútkového poradenstva a terapie pre deti a ich rodiny. Od roku 2002 bezplatne poskytujeme nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť. Deti navštevujeme doma v okruhu 2 hodín jazdy od Bratislavy. Od roku 2011 V Centre pomoci smútiacim deťom a rodinám v Bratislave na Zadunajskej ulici 6 bezplatne poskytujeme psychologickú, terapeutickú a poradenskú omoc smútiacim deťom a ich blízkym ako aj dospelým po strate dieťaťa. Do centra môžu prísť smútiace deti a rodiny z celého Slovenska. Od roku 2003 vzdelávame študentov, odborníkov a laickú verejnosť, aby sa kvalita detskej paliatívnej starostlivosti na Slovensku zlepšovala. Týmto blogom chceme prispieť k tomu, aby sa povedomie o paliatívnej starostlivosti na Slovensku zvyšovalo.