Denník N

Marcinovi o najščiplavjejší papričce na svjece …

Čuješ, Marcin, s tej vráskavej bordovo-červenej čili paprički cos´ mi v ňedzelu dopoųedňa vjenovaų,

sem fčéra v gumeních rukavicách a s pomocú maųej kávovej užički seménka pozorňe vipreparovaų,

abi po jejich visušeňí doma, na další rok, skusili sme z ňich získat životodarné planti na další kuse,

tich semének biųo snat dvanást, možná aj patnást, ostává mi dúfat, že z ňekerích planta aj virostne …

a ceųé ťelíčko tej krásňe voňajúcej a ščiplavej čili paprički sem zaléų ekstra verdžin olivovím olejem,

kerím rúzné domácí zeleňinové saųáti, prípadňe aj inačí jedzeňá do príjemného čilíčkova spúvabňovat scem …

Čovječe, aj naprocif temu, že sem s tú prefíkanú čili papričkú v gumeních rukavicách a opatrňe narábjaų,

úplňe stačiųo, abi sem tú maųú kávovú užičku po vipreparovaňí semének velice, velice jemňúčko oblízaų

a ten ostrí ohromňe prospješní kapsaicín zmíšaní z lahodňe sųatkastú chucú sem v ceųej hubje ekstrémňe cíťių,

no a na jeho aspoň částečnú neutralizáciju až dvje plné šálki plnotučného studeného mléka sem hnet vipių …

Bodaj bi aj né … ket tá papričková planta, kerús pret časem f Skalici na trhovisku (až či enem?) za pjet evri získaų

a z ňí – ďíki šikovnosci tvojej poųovički – dva kuse čili paprički vipjestovaų a jednu z ňich mi ochotňe vjenovaų,

tá čilíčková planta biųa pravďepodobňe planta asi úplňe najščiplavjejší čili paprički na svjece, temu vjer!,

biųa to planta paprički, co má údajňe ščiplavost až dvamilijónidvjestotisíc Skovileho jednotek – Carolina Reaper.

S takú čili papričkú treba, podlá mja, dicki enem v gumeních alebo v polietilénovích rukavicách narábjat,

lebo ket ten až nekonečňe ščiplaví, bojovní kapsaicín ostane na prstoch a čovjek bi sa moseų ít friško vičúrat,

nevím si vúbec prectavit tú nečekanú „koliku“, kerá bi sa na duchší čas porádňe zahňízdziųa, šak víš, tam dúle

a pochibujem, že bi sa ju daųo podobním spúsobem zneutralizovat jak ten kapsaicín tim mlékem v hubje! (-:

25.08.2021

Jazyková korektúra: Andrea Danišová z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...