Denník N

Webové stránky k problematike Železnej opony

Pre záujemcov o hlbšie štúdium problematiky Železnej opony som zostavil prehľad webových stránok, na ktorých nájdete ďalšie informácie. Tento prehľad nie je samozrejme úplný a v komentároch uvítam vaše ďalšie návrhy či pripomienky. Zoznam bude priebežne aktualizovaný, aj na základe vašich podnetov.

V archíve sú okrem iného spisy Pohraničnej stráže. V tomto vyhľadávaní nájdete prehľad zväzkov vedených na „narušiteľov hranice“, zbehov a podobne. Prístup je len k evidencii zväzkov, do spisov samotných môžete nahliadnuť len osobne. Archívne fondy sa nachádzajú v Brne.

Organizačná a personálna rekonštrukcia spravodajských zložiek 11. brigády Pohraničnej stráže (Bratislava) v rokoch 1951 – 1989.

Nájdete tam niekoľko článkov na tému Železnej opony. Autor bol v rokoch 2006-2012 podpredsedom Správnej rady Ústavu pamäti národa a Výboru ÚPN.

Sprievodná webová stránka k aplikácii Miesta pamäte národa, ktorá je k dispozícii pre Android a iOS.

Hrdo sa hlásia k tradícii ochrany štátnych hraníc. Stránka obsahuje množstvo užitočných informácií o hraniciach, pohraničníkoch, ich výzbroji a výstroji atď.

Zaujímavé materiály k Železnej opone a Pohraničnej stráži.

Stránka pre priaznivcov ochrany štátnych hraníc v minulosti aj súčasnosti. Venovaná aj služobnej kynológii Pohraničnej stráže a opevneniam.

Rozsiahla zbierka spomienok pamätníkov, budovaná jednotlivcami, neziskovými organizáciami, školskými a vzdelávacími, štátnymi a príspevkovými inštitúciami v Európe. Zbierky spomienok pamätníkov, ktorí súhlasili, aby ich svedectvo poslúžilo k skúmaniu moderných dejín a bolo verejne prístupné.

Najzaujímavejšia webová stránka venovaná štátnym hraniciam. Zdeněk Šmída je zanietený priekopník pohraničnej turistiky.

Nekomerčný výskumný projekt a virtuálna knižnica venované obdobiu Studenej vojny.

39-dielny cyklus Českej televízie s príbehmi, ktoré sa odohrali na Železnej opone. Každý diel má dĺžku 14 minút a sú prístupné v archíve Českej televízie. K dispozícii je aj aplikácia pre systém Android, ktorá umožňuje sledovať relácie z archívov ČT na mobiloch či tabletoch.

Nájdete tam zaujímavé obrázky pozostatkov Železnej opony v šumavských lesoch.

Súčasť projektu Dokumentácia usmrtených na československých štátnych hraniciach v rokoch 1948 – 1989. Dokumenty, fotografie, informácie o Pohraničnej stráži, mapy atď.

Zaujímavý projekt Českého rozhlasu

Fotografie, dobové snímky a diskusie bývalých pohraničníkov.

Základné informácie o Železnej opone.

Fotografie, zaujímavosti, informácie. Webová stránka je prístupná už len neúplne cez službu web.archive.org.


 

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie