Denník N

Webové stránky k problematike Železnej opony

Pre záujemcov o hlbšie štúdium problematiky Železnej opony som zostavil prehľad webových stránok, na ktorých nájdete ďalšie informácie. Tento prehľad nie je samozrejme úplný a v komentároch uvítam vaše ďalšie návrhy či pripomienky. Zoznam bude priebežne aktualizovaný, aj na základe vašich podnetov.

V archíve sú okrem iného spisy Pohraničnej stráže. V tomto vyhľadávaní nájdete prehľad zväzkov vedených na „narušiteľov hranice“, zbehov a podobne. Prístup je len k evidencii zväzkov, do spisov samotných môžete nahliadnuť len osobne. Archívne fondy sa nachádzajú v Brne.

Organizačná a personálna rekonštrukcia spravodajských zložiek 11. brigády Pohraničnej stráže (Bratislava) v rokoch 1951 – 1989.

Nájdete tam niekoľko článkov na tému Železnej opony. Autor bol v rokoch 2006-2012 podpredsedom Správnej rady Ústavu pamäti národa a Výboru ÚPN.

Sprievodná webová stránka k aplikácii Miesta pamäte národa, ktorá je k dispozícii pre Android a iOS.

Hrdo sa hlásia k tradícii ochrany štátnych hraníc. Stránka obsahuje množstvo užitočných informácií o hraniciach, pohraničníkoch, ich výzbroji a výstroji atď.

Zaujímavé materiály k Železnej opone a Pohraničnej stráži.

Stránka pre priaznivcov ochrany štátnych hraníc v minulosti aj súčasnosti. Venovaná aj služobnej kynológii Pohraničnej stráže a opevneniam.

Rozsiahla zbierka spomienok pamätníkov, budovaná jednotlivcami, neziskovými organizáciami, školskými a vzdelávacími, štátnymi a príspevkovými inštitúciami v Európe. Zbierky spomienok pamätníkov, ktorí súhlasili, aby ich svedectvo poslúžilo k skúmaniu moderných dejín a bolo verejne prístupné.

Najzaujímavejšia webová stránka venovaná štátnym hraniciam. Zdeněk Šmída je zanietený priekopník pohraničnej turistiky.

Nekomerčný výskumný projekt a virtuálna knižnica venované obdobiu Studenej vojny.

39-dielny cyklus Českej televízie s príbehmi, ktoré sa odohrali na Železnej opone. Každý diel má dĺžku 14 minút a sú prístupné v archíve Českej televízie. K dispozícii je aj aplikácia pre systém Android, ktorá umožňuje sledovať relácie z archívov ČT na mobiloch či tabletoch.

Nájdete tam zaujímavé obrázky pozostatkov Železnej opony v šumavských lesoch.

Súčasť projektu Dokumentácia usmrtených na československých štátnych hraniciach v rokoch 1948 – 1989. Dokumenty, fotografie, informácie o Pohraničnej stráži, mapy atď.

Zaujímavý projekt Českého rozhlasu

Fotografie, dobové snímky a diskusie bývalých pohraničníkov.

Základné informácie o Železnej opone.

Fotografie, zaujímavosti, informácie. Webová stránka je prístupná už len neúplne cez službu web.archive.org.


 

Teraz najčítanejšie