Denník N

Rýchlovka z trestného práva

Od času, ako vám polícia vznesenie obvinenie, sa začína trestné stíhanie voči vám, ako osobe.

V predchádzajúcom štádiu, kedy polícia zhromažďovala dôkazy o trestnej činnosti a zisťovala, kto je podozrivým z jej spáchania, ste mohli, ale nemuseli byť osobou podozrivou.

Obvinenie, náš právny poriadok ( hovorím o znení zákonov a ich výklade bez politických objednávok, ako sa napríklad učíte na niektorých právnických fakultách), považuje za vážnu vec. Vážny zásah voči jednotlivcovi, a preto počíta s viacerými právami, ktoré musia byť v tomto štádiu obvinenému garantované. Kráľom medzi nimi je právo na obhajobu a jeho pobočníkom prezumpcia neviny.

Konanie od vznesenia obvinenia, ktoré prebieha pred policajnými orgánmi pod dohľadom príslušného prokurátora, končí ( situáciu zjednoduším) buď zastavením trestného stíhania voči vám, buď podaním obžaloby. Toto štádium konania je neverejné. Nielen kvôli prezumpcii neviny, ale aj kvôli potrebe riadneho vyšetrovania sa nemôžu dostávať informácie z vyšetrovacieho spisu na verejnosť.

Toto pravidlo je prísne a jeho porušovanie v niektorých štátoch je veľmi vážne postihované ( v prípade advokátov ich vyčiarknutím z  komory, prípad Francúzska sa dostal až pred ESĽP). Dodržiavanie pravidla platí v prvom rade pre orgány činné v trestnom konaní, teda policajtov a prokuratúru, ale aj súdy, ak v tomto štádiu vstupujú do konania.

Nielen ja vo svojich blogoch, ale aj násobná odborná verejnosť, opakovane upozorňujeme na jeho drastické porušovanie, ignorovanie v podmienkach Slovenska, vyslúžili sme  si však len nenávistné komentáre a podozrenia z toho, že podporujeme tých zlých, v čiernobielom videní sveta, Smer, Hlas, Kotlebovcov, SNS a inú súčasnú opozíciu.

Orgány činné v trestnom konaní, generálny prokurátor, policajný prezident, sa mlčky prizerali, až sa ozval policajný prezident s podnetom na vyšetrovanie únikov informácií.

Ozval sa krátko potom, ako sa ujal funkcie a videl, že vo všetkých médiách číta obsah uznesení z prípravného konania, výpovedí svedkov a iných dôkazov ? Volal po postihovaní páchateľov ? Potom, čoho sme svedkami prestávam veriť, že boli vedení úprimnou snahou pomôcť k obnove právneho štátu. To k čomu jednoznačne prispeli a prispievajú je marenie vyšetrovania a ohrozovanie zákonnosti procesu a jeho výsledkov.https://dennikn.sk/wp-admin/post.php?post=2253960&action=edit

Čuduj sa svete, policajný prezident sa ozval, keď jemu samému bolo vznesené obvinenie a „uniklo“ na verejnosť. Takže sme si pekne všetci mohli prečítať, čo je v ňom napísané.

Pán prezident, ďakujem, že ste aj na verejnosti potvrdil, že takéto praktiky sú nezákonné a trestné. Pán generálny prokurátor, páni prokurátori, nielen únik zo spisu pána policajného prezidenta, ale  zo všetkých spisov  v trestných konaniach je nezákonný, pán policajný prezident určite len v dôsledku stresu zo vznesenia obvinenia  zabudol dať podnet na prešetrenie všetkých únikov a postihnutie páchateľov.

Ale tešíme sa na ďalšie lekcie z trestného práva z verejného života a mediálnych právnych expertov.

Pôjde sa pri vznesení obvinenia policajnému prezidentovi podľa vzorca – väzba, priznanie ako vykúpenie z nej, a dohoda o vine a treste, prirodzene s podmienečným trestom ?

A čo advokáti pána Kovaříka, budú ho nabádať k spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní a priznaniu,  ako vzorovým spôsobom obhajoby, prezentovaným niektorými médiami? Budú (alebo už sú) na jeho obhajcov nasadení operatívci, aby sledovali všetky ich kroky, aby sa nebodaj nespreneverili svojmu poslaniu ?

Uvidíme.

Je to síce negustiózne, ale ja ďakujem pánovi policajnému prezidentovi za verejné lekcie z pokrytectva (nielen) súčasnej vládnej moci.

A nechutnosti obľúbeného sloganu o rozviazaných rukách polície https://dennikn.sk/wp-admin/post.php?post=2408502&action=edit( mimochodom obrovské úniky z vyšetrovacích spisov nezačali len nástupom tejto vlády).

 

 

Teraz najčítanejšie

Viktória Hellenbart

Smelo môžem napísať, že sa celý život venujem právu, hoci som pôvodne chcela robiť všetko okrem práva, a najviac zo všetkého som túžila byť veterinárom, ale veci sa vyvinuli inak. Od júla 2001 mám samostatnú advokátsku prax v Lučenci a som teda celý život "vidieckym advokátom". Láska k prírodným vedám ma od začiatku viedla k porovnávaniu a hľadaniu prírodných zákonov v práve. Napriek, a verím, že len "zatiaľ"prevažujúcim skúsenostiam, som si istá, že morálne zákony v spoločnosti sú rovnako nemenné a neporušiteľné ako zákony prírodné. Gravitačný zákon nie je neporušiteľný v tom, že nemožno jednoducho vyskočiť z 12. poschodia, ale následky jeho porušenia sa dostavia a tie sa už ignorujú ťažšie. A rovnako fungujú zákony morálne, možno ich porušiť, ale následky sa dostavia a v tomto prípade ich pocítime všetci..