Denník N

Baba co má bíųé játra …

Predminulí víkend, ket sem f sobotu dopoųedňa na terasi dolního šenku pri pivje z Jankem sedzeų,

išųa okoųo jedna velice pjekná žena a ot vedlajšího stoųa krátkí zaujímaví rozhovor sem zachicių:

„Kukňi sa, jaká pjekná baba akorád fčil okoųo ide …“, jeden z ňich povidaų …

„Máš pravdu, aj mje sa velice lúbí, no já sem o ňí čuų, že má pi*ku lumpa!“, druhí reagovaų.

O skoro ceųí tídeň neskur v horním šenku sem proto ot kamarádú vjedzet sceų,

lesik sa tak normálňe poví, že ket ňekerej babje sa seks až prevelice lúbí, že má pi*ku lumpa …

no a jeden z prísedzících hnet otpovidaų:

„Ano, naozajst sa to tak poví, ale to ňic neňi oproci temu, ket má baba bíųé játra!“

„Co ket má?! Bíųé játra?!“, také sųovňí spojeňí sem v živoce nečuų, a tak mi to obsáhųo visvjetlių …

Ale … ale … ale … co ket to neňi tak? Co ket mja načisto ocigáňių?!

Co ket také sųovné spojeňí v záhoráčščiňe aňi neekzistuje a tím pádem aňi žáden víznam nemá?!

Druhí deň, na akciji Hafkáč 2021 jednej velice dobrej známej sem sa to teda nesmjeųo optaų,

že lesik ví, co znamená, ket má baba bíųé játra …

Nevjedzeųa … ona to nevjedzeųa!; doví, možná aj proto, že ona bíųé játra asi ňikedi nemjeųa … (-:

Išųa šak okoųo její známá, kerá, podlá mja, bíųé játra též asi ňikedi nemjeųa, no tá to vjedzeųa …

„To ťi ale nemožem nahųas povidat, ale možem ťi to pošuškat.“, a aj í to pošuškaųa …

No a tá moja známá svoje veliké, kávové, velice pjekné okále do samého neba prevráciųa … 

A já sem bių na pochibách … f pátek sem f šenku čuų, co znamená, ket má baba bíųé játra,

no a lesik je to naozajst tak? … Moja misl otftedi po tem praktickém víznamje zvjedavo pátrá …

Co…? … aňi na Hafkáčovi sa tú pravdu nedozvim, ket to jedna druhej enem šušká?

Proto sem sa, též pošuški, í optaų, lesik to fakt znamená,

že baba, co má bíųé játra je nenásitná, samosebú, mislim tim nenásitná seksuálňe …

a moja velice dobrá známá sa máúčko začerveňaųa a na dúkaz prikívųa súhlasňe …

Další moja známá, ket sem í voųaų a optaų sa, hnet vjedzeųa, co znamená, ket má baba bíųé játra,

aj ket, podlá mja, aňi ona bíųé játra ňikedi nemjeųa …

a ket sem í povidaų, co mi kamarád f šenku viprávjaų

no a že stretnút babu, co má bíųé játra, bi mi vúbec neprių,

tá moja velice dobrá známá sa zamisleųa a povidaųa,

že neví proč, že skuteční kamarád bi takú babu co má bíųé játra preca určiťe dicki prių …

Hmm … že bi to skuteční kamarád nebių, ket mi stretnúcí s takú babu neprių?!

Zato tá moja velice dobrá známá je skutečnú kamarádkú celkem určiťe!

A vi, co ste též nevjedzeli jaká je to baba co má bíųé játra to ot fčilka už víte … (-:

29.08.2021 / 30.08.2021

Jazyková korektúra: Andrea Danišová a Jana Ovečková z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...