Denník N

Keď si banka vysvetlí zákon po svojom! (Hypotekárny úver)

Ako môže ten istý zákon urobiť rozdiel až vo výške 2 500 eur?

Jedným zo spôsobov ako si zaobstarať vlastné bývanie napriek tomu, že nemáte dostatok finančných prostriedkov je vziať si hypotekárny úver. Za to, že sa počet podaných žiadostí o hypotekárny úver za posledné roky výrazne rozrástol môže aj priaznivá situácia sprevádzaná znížením úrokových sadzieb. Atraktivite hypotekárnych úverov napomáha aj Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR svojou dlhoročnou podporou vo forme štátneho príspevku pre mladých:

Štátny príspevok pre mladých v roku 2015

Mladí majú možnosť získať štátny príspevok hypotekárneho úveru. Štátny príspevok pre mladých je forma štátnej podpory hypotekárnych úverov, ktorá znižuje výšku úrokovej sadzby o 2 % a k podpore sa zároveň pridáva aj banka, zvýhodnením úrokovej sadzby o 1 %. V konečnom dôsledku tak mladý človek môže získať hypotéku až s 3% znížením pôvodnej úrokovej sadzby, ak spĺňa tieto podmienky:

  • Vek žiadateľa od 18 do 35 rokov
  • Hrubý príjem žiadateľa nesmie prekročiť hranicu 1 090,70 € (údaj k 1.7.2015). Pri dvoch žiadateľoch je to 2 181,40 €.

Štátny príspevok pre mladých sa poskytuje počas 5 rokov od začiatku úročenia hypotekárneho úveru a to maximálne zo sumy 50 000 eur. A hypotekárnym úverom pre mladých je možné financovať len nehnuteľnosti na bývanie. ŠPM legislatívne upravuje zákon o bankách:

Skrátené znenie zákona:

Podľa § 85a 3 b) „…sa hypotekárna banka zaviaže, že mladému poberateľovi hypotekárneho úveru na dobu piatich rokov od poskytnutia a začatia úročenia hypotekárneho úveru zníži úrokovú sadzbu určenú v zmluve o hypotekárnom úvere v rovnakej výške, ako sa určí štátny príspevok pre mladých podľa odseku 2, najviac však o 1%…“ (Úplne znenie zákona: TU)

To, akými spôsobom si jednotlivé banky vysvetlili daný zákon ukážem v informatívnom výpočte. (Kvôli reklame bližšie neuvádzam názvy bánk.)

  • Príklad: Mladý 30-ročný klient sa rozhoduje, že si vezme hypotekárny úver so ŠPM vo výške 50 000 eur na dobu 30 rokov. Úroková sadzba (bez zohľadnenia ŠPM) je vo výške 3,9% p.a. Banka A, banka B a aj banka C mu ponúkajú rovnaký úrok a rovnakú výšku splátky. Keďže štátna prémia je na obdobie 5 rokov, pozrime sa na to, aký bude zostatok istiny úveru po tomto období:
123
Autor: Marcel Onufer

Mesačné čisté náklady na hypotekárny úver sú vo všetkých troch prípadoch 159 eur a preto by teoreticky mal byť zostatok istiny úrokov všetkých troch bánk po piatich rokoch rovnaký. Prečo je potom rozdiel v zostatku istiny medzi bankou A a bankou C až 2 575 eur?

Prečo je hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých odlišná?

Príčinou je spôsob, akým sa štátny príspevok v rôznych bankách pripisuje:

  • Spôsob A: Zaplatíte banke úrokovú sadzbu, ktorá vám vyjde a následne vám posiela štátny príspevok od štátu vo výške 2%p.a. aj banky vo výške 1%p.a. na váš účet. Napr.: Od banky dostanete úrokovú sadzbu 3,9%p.a., ktorú aj v skutočnosti zaplatíte a následne obdržíte na bežný účet štátny príspevok (viď tabuľka 77 €).
  • Spôsob B: Banka vás nechá zaplatiť úrokovú sadzbu, ktorá vám vyjde, odpočíta od nej výšku prémie banky (1%p.a.) a následne vám posiela štátny príspevok na účet. Napr.: Od banky dostanete úrokovú sadzbu 3,9%p.a., banka vám odráta štátny príspevok banky vo výške 1%p.a. a vy zaplatíte úrok z istiny vo výške 2,9%p.a.. Následne na to, vám pripíšu štátny príspevok na váš účet (viď tabuľka 50 €).
  • Spôsob C: Priamy spôsob – banka si odpočíta ŠPM v podobe 3%p.a. od úrokovej sadzby, ktorú dostanete od banky. Napr.: Ak od banky dostanete úrokovú sadzbu 3,9%p.a., tak po zohľadnení štátneho príspevku máte na prvých päť rokov úrokovú sadzbu 0,9%p.a (viď tabuľka amortizácia 0,9%).

Záver: Rôzny spôsob pripisovania štátneho príspevku pre mladých má za následok rozdiel v zostatku istiny po piatich rokoch splácania úveru. Napriek tomu, že sú vo všetkých troch prípadoch náklady na úver v rovnakej výške, najlepším hypotekárnym úverom z pohľadu klienta je úver, ktorý ma pripisovanie ŠPM spôsobom C – priamo.

Rada: Ak sa rozhodujete medzi viacerými hypotekárnym úvermi pre mladých s rôznymi spôsobmi pripisovania štátneho príspevku pre mladých a výška celkových nákladov na všetky možnosti je rovnaká, vždy voľte ten, ktorého štátny príspevok pre mladých je pripisovaný spôsobom priamo (spôsob C). Nižší zostatok istiny vám totiž zaručí viac možností prípadného refinancovania úveru a banke v konečnom dôsledku preplatíte menej.

EDIT (r.2018): Hypotéky pre mladých sa zmenili, od roku 2018 platia iné podmienky poskytovania pomoci, prečítajte si o nich: Hypotéka pre mladých 

Ing. Marcel Onufer


Ak Vás zaujal tento článok a radi by ste sa dozvedeli viac informácií aj o iných finančných produktoch, realizoval som autonómne informatívne prepočty:

Teraz najčítanejšie