Denník N

homoholokaust

.

u radikálnych katolíkov a militantných kresťanov zaznieva zastrašovanie spoločnosti homoloby, gaymi, LGBTI a „gendrom“. samozvaní proroci, laickí sociológovia a garážoví psychológovia z radov teológov píšu texty ba celé knihy, prednášajú o nebezpečenstvách v kostoloch a na stretnutiach mládeže… osobne sa mediálne zviditeľňujú a hodnotovo vyprázdnení biskupi bez chrbtice ich v tom podporujú. kam to smeruje nie je ťažké uhádnuť. stačí pozorovať znamenia časov a pozrieť sa do krajín s dlhšou demokratickou tradíciou.

 

homoloby v sutanách

osobné skúseností z pôsobenia v cirkvi mi ukazujú, že skutočnou „homoloby v cirkvi“ sú spiatočnícki pokryteckí kňazi („tridentisti“), mnohí so schizofrenickou morálkou. počas kázni, v médiách, na verejnosti hovoria a píšu proti „gendru“, proti homosexualite, „strážia“ morálku tradičnej rodiny.  no len čo sa zvečerí berú si mladých chalanov či holky do áut, na chaty, na fary… na sex. práve týmto najviac vyhovuje súčasný skazený stav v cirkvi. o čom by kázali, z čoho by žili? čím by vzbudzovali v jednoduchých veriacich strach a najnižšie pudy? problém „gendru“ a LGBTI ľudí ohrozujúcich tradičné rodiny totiž nejestvuje. je to len prostriedok ako si udržať v poslušnosti posledné zbytky veriacich a zjednotiť ich proti spoločnému nepriateľovi. dospelí muži totiž už na čerta neveria a peklom sa zastrašiť nedajú. preto musí prísť iný strašiak: „gender“ a LGBTI. títo tridentskí kňazi dávno neveria v Krista. prezrádza ich správanie sa k ľuďom s inou prirodzenosťou a rozdielnym názorom na život. po ovocí ich poznáte. militantné kresťanské a radikálne katolícke skupiny sú najvýraznejšie v Poľsku, kde vládne PIS a cirkevná lobby má v rukách celý štát. v Poľsku je vážne ohrozená demokracia, nezávislosť zákonodarnej moci, ale najmä súdnictva. tak ako u nás tam  moc získavajú prívrženci katolíckych siekt a nie odborníci.

v dome môjho otca

kresťanské cirkvi, najmä tá katolícka sú aj vo východnej Európe na sklonku svojich dní. ukáže to i približne 20% pokles veriacich, pri sčítaní. to čoho sme v našom kultúrnom prostredí svedkami sú zúfalé pokusy topiaceho sa pred tým, než sa nad ním definitívne uzavrie hladina. myslieť si, že akékoľvek náboženstvo tu bude navždy je detinské. v boha slnka Re verilo ľudstvo už od druhej dynastie a hinduizmus tu bol 1500 rokov pred kresťanstvom…  to je so svojimi 2000 rokmi na konci s dychom. rovnako i po kresťanstve ako po egyptských,východných, mezopotámskych či antických náboženstvách ostanú len zrúcané chrámy a zabudnuté hrobky. pre ľudí 21. storočia by som zaviedol Harariho knihu Homo deus ako povinnú literatúru. po jej prečítaní  aspoň tá premýšľajúca menšina veriacich precitne k pravde o sebe a o svete. ale… kto by už dnes čítal…?

sluhovia mnohých pánov

slovenská ani poľská cirkev sa nedokáže očistiť, lebo vlastné mocenské a finančné záujmy v nej prevládajú nad vyprázdneným posolstvom stolára z Nazaretu. ak sa pozrieme na západ vidíme prázdne kostoly. Európe nepomohla ani finančne podporovaná „re-misia starého kontinentu“ v 80-tych a 90-tych rokoch 20. storočia. kostoly v Holandsku… slúžia v lepšom prípade ako múzea, galérie, či ako krčmy a bary, alebo sú prestavané na bývanie. vo východnej Európe bude osud kresťanstva rovnaký. lebo skutky kresťanov sú mŕtve. miesto aby boli apoštolmi pokoja a zjednocovali sa v bratskej láske, hľadajú nepriateľa a vyhrocujú vzťahy v spoločnosti. radikálni katolíci a militantní kresťania sa snažia vytvoriť strašiaka. aby vyburcovali tých menej vzdelaných. nemýľme sa, nie je to agenda všetkých kresťanov. väčšina slušných ľudí by s týmito nehumánnymi nacistickými názormi proti gayom a rodovo odlišne indentifikujúcimi sa ľuďmi („gendru“) nikdy nesúhlasila. ale nemajú šancu vo svojich kostoloch ani kresťanských médiách počuť opačný názor. lebo rod (gender) a pohlavie (sex) vždy boli a vždy aj ostanú inými premennými. to platilo už v starovekom Grécku i Ríme.

veľa chtivých, málo spravodlivých  

zopár mediálne vplyvných kňazov, biskupov a poslancov dokáže zneužívať nevedomosť ľudí a páchať v spoločnosti veľké morálne a spoločenské škody. ako vždy aj im ide o moc, spoločenskú a osobnú prestíž. aby mohli ľudí ovládať navodzujú v nich pocit strachu z gayov a rodovo odlišne identifikovaných ľudí („gendru“). reálnu moc nad týmito kňazmi nemajú už ani ich sídelní biskupi. vydané zákazy sa míňajú účinku, lebo svoju nenávistnú agendu šíria v diecézach tých biskupov, ktorí ich kryjú a pozývajú na prednášky, omše a stretnutia mládeže…

katolícke sekty a mocenské hry

v rozpadávajúcej cirkvi sa objavujú katolícke sekty a kresťanské združenia. keď vznikali bolo úlohou ich lídrov usmerňovať rodiny veriacich. napríklad kňaz rozhodoval či majú rodičia kúpiť dieťaťu nové topánky, alebo či ešte rok počkajú. či peniaze našetrené na rodinnú dovolenku nepošlú radšej na opravu kostola. dnes sa úloha týchto spoločenstiev a siekt obrátila smerom k politike. uvedomili si silu organizovanosti a tak majú členovia siekt povinnosť spoločne voliť „preverených kandidátov“ v obecných,  župných i parlamentných voľbách. bol som nechtiac svedkom takéhoto zhromaždenia, ako zástupca vlastníka budovy, ktorú si na tento účel prenajali. aké bolo moje prekvapenie, keď som medzi členmi spoznával svojich známych kandidujúcich za KDH, OĽANO… nuž Machiavelli by sa od nich mohol učiť súkoliam moci. nenechali nič na náhodu a výborne využívajú demokratický volebný systém vo svoj prospech. členmi týchto siekt v cirkvi sú rehoľníci, kňazi, laici, celé rodiny, často i celé malé farnosti. už ich nespája Kristovo evanjelium. štruktúra týchto sektárskych spoločenstiev im umožňuje získavať finančné zdroje od členov a za ne platiť politickú kampaň „prevereným kandidátom“. disciplinujú svojich členov a strany ako OĽANO, KDH (i malé ad hoc strany integrované napr. v OĽANO) umožňujú týmto „prevereným kresťanským kandidátom“ získať mandát v NR SR i významné pozície pri riadení štátu. desivé je to, že na agende proti gayom a „gendru“ si vybudovali politickú kariéru ľudia, ktorých sa zbavili v KDH a tento fakt nevedia prijať, či hodnotovo vyprázdnení ľudia, ktorí nie sú nositeľmi humánnych ideí, nemajú mentálne ani odborne čo ponúknuť. žiaľ, demokraticky ich zvolí kresťanská väčšina. takto sa ministrom zdravotníctva môže stať človek, ktorý „komunikuje“ s duchom svätým, ale zlyháva v boji s pandémiou. kultúrny svet bol šokovaný, aké výzvy známej kresťanskej političky a bývalej europoslankyne zaznievali pred voľbami v obciach Oravy… títo „kresťania“ nemajú štipku slušnosti, aj keď sa ako dobre trénovaní psy za ňu pokrytecky skrývajú celý politický život.  a kresťanská väčšina si ich demokraticky zvolí (čo je šialené) aj opakovane!

pokrytectvo, hodnotová schizofrénia

pokrytectvo je v cirkvách prítomné od samého počiatku. možno ho badať vo farnostiach po celej krajine. je len málo slušných kňazov, ale aj tých títo tradicionalisti v čipkách z Tridentu ľahko odstavia. pamätáme si na kauzy Srholec, Bezák, Lajcha, či Havran …  vieme ako dopadli a ako trpia títo slušní ľudia. na mieste je otázka, ako dlho ešte budú veriaci veriť, že stoka ktorú im cirkvi ponúkajú je svätenou vodou. o neudržateľnom stave v cirkvi svedčia množstva kňazov i klesajúce počty bohoslovcov, ktorí ju pre pokrytectvo predstavených a hodnotovú schizofréniu štruktúr opustili. tí nie sú mediálne známi a žijú si svojim životom. ak niekto hovorí o homolobby v spoločnosti, ani len netuší ako to v gaykomunite funguje. gayovia stoja sami voči sebe v prirodzene konkurenčnom postavení. najmä preto, že je ich menej a prirodzene musia na malom ihrisku súťažiť o malý počet partnerov. gayov je v populácií určite viac ako často omieľané 4%, ale s určitosťou neatakujú ani 8% populácie. musia byť samostatnejší, lebo od počiatku sú odkázaní sami na seba. často ich nepodrží ani vlastná „tradičná kresťanská rodina“ z ktorej vzišli. z tohto bioexkurzu je zrejmé, že LGBTI nie sú voči sebe priveľmi nápomocní. ak by boli, dávno na Slovensku máme vplyvné gay organizácie a minimálne jednu dúhovú politickú stranu. to sa ale nedeje. preto presadzovanie záujmov LGBTI menšín je v demokraticky vyspelých krajinách v rukách uvedomelých heterosexuálov. napokon rovnako ako práva akýchkoľvek menšín.

k intelektuálnemu diskurzu len krátko: ani Platón sa na konci dialógu Symposión nemýli. láska medzi dvomi mužmi bola od nepamäti súčasťou európskej i ázijskej kultúry. to len prichodiaci kresťania zredukovali ľudí na množiace sa stroje a výrobné prostriedky. napríklad i Foucault (a iní) vníma erotickú lásku medzi mužmi („grécku lásku“) ako exkluzívnu oxfordskú selanku 19. storočia a má pre ňu celý systém postmoderných interpretácií s náročným dobovým kultúrnym a sexuologickým vysvetlením. avšak význam antických textov, nech by sme použili akúkoľvek hermeneutickú metódu interpretácie, sa nezmení.

obete kresťanskej ideológie

kým sa šíri strach z „gendru“ a LGBTI, mladí sotva dospelí mladí ľudia páchajú samovraždy, ako na páse. každoročný nárast neidentifikovaných samovrážd vo vekovej skupine 15-19 a 20-29 by mal byť pre nás ako otvorenú liberálno-demokratickú spoločnosť varovný. lebo tu ktosi „in persona Christi“ gayom a rodovo odlišne sa indentifikujúcim mladým priamo z kancľa hovorí, aké je ich biologicky prirodzené cítenie a správanie pre cirkev, spoločnosť, rodinu… neprijateľné. a mladí LGBTI vedia, že sa nemôžu zmeniť podľa prežitého pravítka cirkevných dogiem. každý človek má prirodzenosť s ktorou sa rodí. preto ten, kto sa pokúša meniť ju, alebo zasahovať do jej prirodzeného psychosociálneho vývinu je trestu hodný a mal by byť za to i právne potrestaný. rovnako musia byť odsúdení tí kazatelia a kňazi, ktorí šíria nevraživosť voči osobám s inou orientáciou a zneužívajú city mladých ľudí. sú odsúdenia hodní o to viac, lebo zneužívajú svoje postavenie i právomoci lídra cirkevnej komunity a pasú sa na strachu a predsudkoch ľudí. je to hanebné konanie nehodné človeka, už vôbec nie kňaza. takého kňaza by mali kresťanskí veriaci sami vylúčiť zo spoločenstva. tí, ktorí živia agendu proti „gendru“ a LGBTI ľuďom vedení prežitým biologickým determinizmom, nemajú dostatok vedomosti, empatie ani súcitu k inakosti. slovami a skutkami ubližujú, devastujú prirodzené pocity, osobnú integritu a ničia životy ľudí – páchajú HOMOHOLOKAUST.  rod (gender)  je podľa ich mienky daný pohlavím (sex) a očakávajú, že kto sa narodí s mužským genitálom bude sa v rámci socializácie stávať mužom podľa ich prekonaných predstáv a predsudkov. rovnako žena sa podľa nich rodí. od staroveku ale vieme, že mužom či ženou sa stávame, nie rodíme.

na Slovensku sa často tvárime, že objavujeme objavené. v skutočnosti sa  stačí pozrieť do USA, kde od sedemdesiatych rokov existovala kresťanská komunita, ktorá sa venovala „konverznej terapii“. kresťanskí aktivisti chceli docieliť, aby sa z gayov stali heterosexuáli. dnes po desiatkach rokov tejto takzvanej terapie, samotní zakladatelia a hlavní spíkri podávajú svedectvo o tomto neľudskom experimete na desaťtisíckach LGBTI ľudí. koľko krvi a ľudského utrpenia majú na svojich rukách kresťanskí aktivisti v mene Krista. ako vo všetkom i v tomto sme na Slovensku pozadu. laikom stačí pozrieť uvedený dokument a každý slušný človek pochopí, že sexuálnu orientáciu nemožno zmeniť ( https://www.freefilm.to/film/pray-away-ocista-modlitbou ). i u nás sa objavujú pseudopsychológovia, a pseudo psychiatri, ktorí klamú, že dokážu homosexualitu liečiť. pritom si ako „odborníci“ nenačítali ani len základné výskumy (Kinsey – Pomeroy – Martin: Sexual behavior in the human male) a čo je odborne neakceptovateľné v dobe internetu nepoznajú resp. v praxi neakceptujú výsledky súčasných vedeckých štúdií.

homonómna rodina

homosexuálny vzťah dvoch osôb rovnakého pohlavia je rovnaký ako heterosexuálny. rovnako v ňom prebiehajú všetky bio-psycho-emo-sociálne… procesy. homonómna i heteronómna rodina sú preto plne rovnocenné. tak ako výmena názorov i razantnejšie a hlučnejšie tlmočenie predstáv o živote…, všetko ako v akejkoľvek inej domácnosti. homosexuálne vzťahy sú však oberané o formálne spoločenské pojítka, čo v prvom rade znamená zákonom uznaný zväzok a ochranu akú užíva heteronómna rodina. život vo zväzku je predsa konzervatívna hodnota. je preto nelogické, že konzervatívni kresťania stoja často proti najvýznamnejšej konzervatívnej hodnote. najsilnejšími citovými a vzťahovými pojítkami sú spoločne vychovávané deti, ktoré vzťah viažu nielen emocionálne, ale i v reálnom čase a priestore. deti v ňom vychovávané sú prínosom pre spoločnosť a jej budúcnosťou, nielen ako noví daňoví poplatníci. uvedomme si, že deti sú pre mnohých heterosexuálov (najmä ženy) ešte stále jediným zmyslom ich života. keď som bol mladší mal som problém s tým, aby deti vychovávala homonómna rodina. po desiatkach reálnych pozorovaní a skúsenostiach u mojich priateľov v zahraničí i na Slovensku ma dnes nik nepresvedčí, že gayovia nemôžu perfektne vychovávať deti. a vôbec neplatia predsudky, že v homonómnych rodinách vyrastú zo zverených detí homosexuáli, práve naopak. z dobrých kresťanských konzervatívnych rodín pochádza najviac LGBTI ľudí.

samozrejme i na Slovensku existuje množstvo homonómnych rodín, kde partneri vychovávajú biologické deti jedného, alebo i oboch partnerov, ale takéto šťastné homonómne rodiny musia v našej krajine denne prekonávať náročné prekážky. najmä legislatívne, kedy z nich a ich detí robí právny poriadok SR občanov druhej kategórie. denne sú vystavení neprijatiu a nepriazni okolia i nepochopeniu úradníkov. pričom prínos homosexuálnych príbuzných pre prežitie druhu homo sapiens je od praveku neodmysliteľný. keďže sa homosexuálni jedinci často sami biologicky nereprodukovali, významne pomáhali príbuzným so získavaním potravy, obranou a ochranou i výchovou novej generácie, čím prirodzene zvyšovali šancu prežitia druhu. tak je tomu i dnes. pre vyššiu intenzitu prežitkov, pre prirodzenú nutnosť prekonávať väčšie množstva prekážok a diametrálne iný pohľad na riešenie problémov, sú gayovia neodmysliteľným obohatením kultúrneho okruhu v ktorom žijú a pôsobia. zrátajte si koľko  hercov, spevákov, hudobných skladateľov, básnikov, spisovateľov, filozofov, maliarov, sochárov, architektov, dizajnérov, módnych návrhárov, vedcov… bolo z LGBTI komunity. ako významne títo unikátne mysliaci a tvoriaci ľudia ovplyvnili našu súčasnú existenciu. vytvárajú to v čom žijeme, pohybujeme sa a sme – vytvárajú bohatšiu a pestrejšiu kultúru.

SK realita

žiaľ slovenská spoločnosť je nastavená tak, že nedovolí mladým ľuďom prísť verejne s coming outom. do coming outu sa na Slovensku nehrnú ani známe osobnosti, čo by výrazne pomohlo prelomiť neopodstatnený strach a bariéry medzi ľuďmi. no spoločnosť je natoľko homofóbna, že hlásenie sa k inej orientácii znamená stratu publika a zničenie si dlho budovanej kariéry. u bežných ľudí stratu zamestnania, verejné ostrakizovanie, vylúčenie z kolektívu, sociálnu depriváciu a psychické traumy… všetky tie krivdy stoja na nevedomosti a nepochopení, ale často aj na vedomom šírení prežitých predsudkov, ako sme uviedli vyššie. tento stav je už ďalej neudržateľný. spôsobuje nielen psychickú nestabilitu mladých LGBTI, problémy v škole, zamestnaní i väčšiu spoločenskú izoláciu LGBTI mládeže…

omnoho horšie pôsobí patologický tlak rodiny, príbuzenstva a prostredia, pod ktorým mladý gay /lesba … vyrastá. tento patologický psycho-sociálny tlak je kombináciou prekonaných predsudkov, psychického tlaku a emocionálneho vydierania, ktorým mladého gaya/lesbu … prinútia často najbližší príbuzní svoju prirodzenú sexuálnu orientáciu skrývať (čo by povedali ľudia!). navyše mladého LGBTI človeka donútia vstúpiť do heteronómného zväzku s osobou opačného pohlavia. utrpenie v takom pseudoheteronómnom zväzku si môžete len ťažko predstaviť. skúste zavrieť oči a predstavíte si, že by vás niekto blízky (matka otec…) nútil žiť  život s osobou, ktorej pohlavie vás nepriťahuje…

kruté dôsledky

áno. aj z takýchto pseudoheteronómnych zväzkov sa rodia deti. prečo by nie. ak má gay vitálne spermie, či lesba zdravé ženské orgány, deti prídu. často sú tým jediným, čo LGBTI ľuďom na chvíľu pomôže zabudnúť, na ich osobný homoholokaust. na situáciu kam ich spoločnosť patologickým psycho-sociálnym tlakom dostala. sloboda jednotlivca, ako najvyššia humánna hodnota je tu potlačená „normálnosťou“ ktorú diktujú prežité spoločenské predsudky, či vyššie popísané náboženské tmárstvo.

mnohí ženatí LGBTI štyridsiatnici sú uväznení v pseudoheteronómnych vzťahoch kvôli rodinným väzbám, alebo tlaku spoločnosti a okolia. deti dorastajú a po tridsiatke si partner uvedomí, že nežil svoj život. má deti a manželku, ktorú každú nedeľu usporiadane odvedie pred zrakom society do kostola. ale vo svojom vnútri je len chodiacou mŕtvolou. osobou ktorá nezažila lásku, skutočné ľudské teplo, pocit naplnenia a darovania sa vo svojej biologickej a psychickej prirodzenosti. takýto navonok silní ľudia vám rozprávajú svoje príbehy a slzy im ako hrachy padajú do tvrdých vyrobených rúk. v skutočnosti sú zoči-voči homoholocaustu bezmocní. niektorí z nich pracujú v zahraničí, alebo sú na cestách a tam v Holandsku, Nemecku, Anglicku … majú často paralélnu homonómnu rodinu. iste… bez papierov, ale aspoň tam na chvíľu zažívajú svoje prirodzené človečenstvo. rodina a príbuzní doma o tom často nemajú ani potuchy a väčšinou, ak nedôjde k úmrtiu, vážnemu úrazu… sa o tom ani nikdy nedozvedia. čo ale s tými, ktorí nemajú možnosť žiť dvojaký život. muži zväčša utekajú od rodín do krčmy, k automatom… často s asociálnymi až antisociálnymi výkyvmi v správaní. s narastajúcim vekom sa stávajú agresívni až násilnícki, alebo nevrlí  a uzavretí do seba. už si uvedomujú, že na svojom postavení nič nezmenia, lebo ich svieca dohára. čo je horšie nedoprajú zmenu života ani tým čo prichádzajú po nich. najväčší bojovníci proti gayom a gendru sú latentní gayovia, ktorým nebolo dopriate prežiť svoj život. tieto bytosti celý svoj život z dôvodu na nich páchaného homoholocaustu žili ako pseudoheterosexuáli. Erikson by tento stav na 8. stupni svojej epigenézy identity pomenoval zúfalstvom.

teplá karta

ak sa v politickom zápolení, či v kampani vyťahujú všakovaké karty nedeje sa nič zvláštne.  často sa s nimi hrá falošne a hlučne ako mariáš v tretej cenovej. v takto nastavenej spoločenskej hre je náročné zachovať si slušnosť a nepodľahnúť nutkaniu vytiahnuť v pravej chvíli označenú kartu z rukáva. najhoršou je karta vytvárajúca umelého nepriateľa, proti ktorému sa razom treba zomknúť. takáto je i „teplá karta“.

LGBTI ľudia sú v našej krajinke ostrakizovaní a riešenie ich problémov nie je a nebolo pre žiadnu politickú garnitúru otázkou dňa. dokonca aj liberáli LGBTI agendu poľahky politicky zobchodujú s koaličnými partnermi ešte pred podpisom koaličnej zmluvy. socialisti si dajú po zvolení obed s biskupmi a nastolia „pacem in teris“. všetko sa zdá byť v poriadku. za čo oba politické tábory vymenili riešenie LGBTI agendy často vypláva na povrch až neskôr. bežný človek si podobné pakty a politické obchody ani neuvedomí. pričom práve sociálni demokrati a liberáli všade vo svete nastoľujú a realizujú agendu práv LGBTI ľudí. na Slovensku  sú práva LGBTI aj viac ako 30 rokov po novembri 1989 len hanebne konformným politickým obchodom, či predvolebnou „teplou kartou“.

po voľbách je všetko v starých koľajach. namiesto odborníkov vládnu sekundárni analfabeti z radov demokraticky zvolených „preverených kresťanských kandidátov“, alebo ľavicoví populisti a zločinci. napokon zakaždým zvolení populisti. nech sú z akéhokoľvek politického tábora, sú desivou známkou „vyspelosti“ slovenského voliča i  známkou nízkej kultivovanosti slovenskej spoločnosti v 21. storočí. ak by nám nevládli sekundárni analfabeti, už dnes mohla malá krajina ako Slovensko zarábať milióny eur ročne. za prostriedky z EU fondov sme mohli vybudovať megaúložiska a databázy a získavať developerov a projekty z celého sveta. to by ale náš niekdajší vysmiaty „digitálny líder“ s jamkami v lícach musel aspoň tušiť čo je blockchain, či NFT. namiesto toho plačeme nad nadchádzajúcou stratou ziskov z tranzitu fosílnych palív… naozaj podarená krajinka. žiaľ, tak ako myslíme – tak i žijeme.  všade okolo nás pulzuje 21. storočie, my však adorujeme tmárstvo stredoveku.

aneb… len čo politické kampane utíchnu a hlasy sú sčítané, nastane štyri roky trvajúci „zmier“, tu a tam prerušený návrhmi egomaniakov a sociopatov o sprísnenie i tak klesajúcich počtov umelého prerušenia tehotenstva.

it´s OK to be GAY

čo s tým všetkým? „každý sme nejakí“ ako vravel T. G. Masaryk. podstatné je „mať rád ľudí“. pandémia nás mala naučiť spomaliť a prestať sa naháňať za povinnosťami. aké potrebné je investovať do vedy najmä v časoch keď nám nič nehrozí. mala nás naučiť súcitu, prajnosti i porozumeniu voči ľuďom okolo. mali sme sa zomknúť ako jeden a zabudnúť na rozdiely medzi nami. naša krajinka môže byť lepším miesto pre všetkých, ak budú ľudia navzájom konať srdcom a zástupcov si voliť hlavou. lebo rýchlo strácame historickú pamäť a svet okolo nás sa čoraz viac polarizuje i radikalizuje. stačí málo, aby vznikol konflikt ale je treba veľa úsilia, aby sme mu zamedzili.

i.b.kráľ, september 2021

 

Teraz najčítanejšie

ivan baláž kráľ

ivan baláž kráľ – básnik a výtvarník ivanbalazkral@gmail.com www.ivanbalazkral.com   Predstaviteľ a tvorca slovenskej literárnej a výtvarnej AUTENTY. Narodil sa 3. augusta v Prešove na Slovensku, ako potomok rodu Balas de Villa Bala. ŠTÚDIA Dopravné staviteľstvo (Highway and Bridge design) študoval na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Prešove (1992-1996). Tu získal zručnosti projekcie a navrhovania, ale najmä technickej i umeleckej kresby. Filozofické a teologické vzdelanie získal počas štúdia Teológie a Etiky na Univerzite Komenského v Bratislave, na katedre cirkevných dejín si osvojil nuansy sakrálneho umenia (1997-2002, Mgr). Dejiny so zameraním na dejiny umenia vyštudoval na Teologickej fakulte v Košiciach (2004-2007, Mgr.). Žurnalistiku a média so zameraním na reklamu na Katolíckej Univerzite v Ružomberku (2005-2008, PhD.).  Manažment na WSM v Legnicy (PL), Fakulte manažmentu a marketingu (2014-2016, magister). Psychológia (trvá). VÝTVARNÁ TVORBA Vo výtvarnom umení sa I. B. Kráľ venuje figurálnej maľbe (1999) a v menšom meradle i hlinenej plastike (1996). Ako predstaviteľ AUTENTY silne nadväzuje na slovenskú MODERNU. Jeho výtvarné videnie ovplyvnili najmä modernisti (Mikuláš Galanda a Ľudovít Fulla, Koloman Sokol, Imrich Weiner-Kráľ, J. Teodor Tekel) ale aj postmodernista Peter Baláž, kubistické koncepty Imricha Vysočana, francúzsky a český kubizmus (Georges Braque, Emil Filla). Z techník používa najmä akryl, kresbu rudkou, tuš, pastel, gvaš a ich vzájomné kombinácie. Programovo si všíma človeka a život. Ukazuje vnútorný boj v jednoduchej, často silne abstrahovanej figurálnej kompozícii. LITERÁRNA TVORBA Básnické videnie I. B. Kráľa ovplyvnil symbolizmus (Jean Nicolas Arthur Rimbaud), existencializmus (Albert Camus, Jean Paul Sartre), surrealizmus (André Breton) ako aj Charles Bukowski a viaceré moderné i avantgardné formy. Venuje sa témam existencie, lásky, intimity, slobody, zmyslu života a osobnej spravodlivosti. Jeho poézia je plná symbolov, zvratov, filozofických a krátkych ideových náčrtov – náznakov. Pomocou nich v dielach vytvára ideové a funkčné roviny. Básne i prózy sú intersubjektívnym príbehom, ktorému autor dáva literárnu podobu. Používa integrovaný rým, integrovanú asonanciu a voľný verš s pop-jazzovým rytmom. Poézia je intímna a autobiografická. Silne sa inšpiruje symbolickou funkciou slov. Čerpá z kultúrnych a konzumných archetypov. DIZAJN Po ukončení štúdia na priemyslovke (1996) pokračuje I. B. Kráľ v rodinnej tradícii a venuje sa dizajnu. Silnú rodinnú tradíciu založil módny návrhár a pedagóg Ondrej Baláž (1923-2004), pedagóg, jeden z prvých módnych dizajnérov a návrhárov v Československu. Pôsobil ako hlavný návrhár v rodinnej textilnej fabrike LANA (spoluvlastníci Molčan-Bohňa 1938-195?) svojho švagra A. Molčana a manželky Anny rod. Balážovej. V začiatkoch sa LANA špecializovala prevažne na výrobu uniforiem pre žandárov, železničiarov a hasičov. Príchodom mladého návrhára, sa rozbieha výroba unikátnej konfekcie. Ondrej Baláž bol tvorcom množstva pôvodných strihov a grafických vzorov. (Krátko pred znárodnením Bohňa vezme celú hotovosť a emigruje do Nemecka.) Po znárodnení fabriky LANA (začiatkom päťdesiatych rokov) je Ondrej Baláž nútený pracovať ako majster v OZKN v Prešove. Odevné závody vznikli z materiálovo-technického zázemia skonfiškovaného pri znárodnení MAGURY a LANY i viacerých súkromných dielní a menších výrobní odevov. Po uvoľnení pomerov pôsobi Ondrej Baláž, ako pedagóg na tunajšej strednej textilnej škole. Dizajnérska rodinná tradícia pokračovala v osobe Jozefa Baláža najml. (1939-2014). Slováka, jedného z prvých československých interiérových dizajnérov, pôsobiacich vo Švédsku. Jeho práce nájdeme v desiatkach hotelov, foyerov, spoločenských a účelových stavieb na Slovensku v Čechách i vo Švédsku. Poslednými predchodcami v rodinnej tradícií boli maliar Peter Baláž (1955-1983), grafik Jaroslav Baláž (*1951), významný zberateľ európskeho umenia Milan Baláž a architekt Miroslav Macejko. Ivan Baláž Kráľ pokračuje v dizajnérskej tradícií a venuje sa najmä interiérovému dizajnu. Vytvára úžitkový bytový dizajn a bytové doplnky. Používa recyklovanú drevnú hmotu a recyklované súčasti starého nábytku (revival design). Rovnako spracúva produkty masového priemyslu, ktoré pretvára na účelné a praktické súčasti neoindustriálnych domácností. Z materiálov používa najmä drevo, oceľ, dyhu, plasty... a ich vzájomné kombinácie. Realizovaným produktom dodáva osobitý vnútorný no vždy úžitkový rozmer. KNIŽNÉ MONOGRAFIE 2000 – Básne živé i mŕtve ISBN 80-968325-0-6 ( Arkus, Prešov, SK) (Poems living and dead) 2001 – Ondrašovce, ľudia a obec na výšinách (co-author / Prešov, SK) (Odrasovce, people and village in highlands) 2003 – Básne bara ex nihilo ISBN 80-968325-5-7 (Arkus, Prešov, SK)(Poems of bara ex nihilo) 2006 – súmrak / kar múz ISBN 80-969590-0-X (Prešov, SK)(twilight / afterfuneral muses party:) 2006 – Kompendium reklamy (manuscript / Ružomberok, SK) - (Compendium of advertising) 2007 – Návrat Braku (co-author /Žilina, SK) ISBN 978-80-85161-51-9 (Return of the Schlock) 2010 – Muuza (co-author / Trnava, SK) ISBN 978-80-8105-168-5 (Muse) 2011 – Muuza 2011 (co-author / Trnava, SK) ISBN 978-80-8105-213-2 (Muse) 2011 – REKLAMA A SPOTREBITEĽ ISBN 83-89884-67-4 (Warszawa, PL) (Advertisement and consumer) 2011 – Modern views on social counseling ISBN 978-83-611-49-37-8 (co-author / Chełm, PL) 2012 – Communication in Social Marketing Consultancy ISBN 978-80-89372-38-6 (co-author / Prešov, SR) 2014 – vrieskajúca posteľ (CZ, SR villa bala) ISBN 978-80-971854-0-4