Denník N

Eščeže šecki účelové, krivé obviňeňá je možné zmést ze stoųa aj hnet – a to jednim paragrafem.

Štamgast v šenku na Záhorí pri pivje, borovičce a též televízori nahųas sa zamisleų,

že mocní, velice vinalézaví paragraf 363 trestňího porádku bi sa uplatňovat nemjeų

enem na tich, kerí sa zatád ešče nepriznali, ale též aj na tich co už sa priznali,

abi jeho používaňí biųo, jak sa poví, vivážeňejší, abi to nevivoųávaųo dojem,

že sa začaų uplatňovat ´nespravedlivo´, lebo zatád pųací na ňekerích enem …

Šak skutečnú spravedlivost si určiťe zasúžá úplňe šeci, co z dúvodú preventivňí vazby sú ešče zavrítí

a ketže vísledki súdňích pojednávaňí nemoseli bi spravedlivo skončit, je tu ten paragraf trišesttri –

ďíki temuto paragrafu aj ňekolkomjesíčná nespravedlivost može sa friško zmjeňit

a pro nespravedlivo obviňeních, napríklad z upųácaňá, sųobodi nakonec sa domocit.

Chvalabohu, že máme v našem trestňím porádku najmocňejší asi paragraf ´trišesttri´;

po začací jeho uplatňováňá sa možná šeckim obviňenim neporovnatelňe lepší spí …

a doví, možná majú velikú a nečekanú náďej aj tí, co sa už k spáchaňú skutkú priznali,

no a fčil ich čekajú stresujúcé súdné pojednávaňá, respektíve ňekerí už tresti aj dostali –

šak, úplňe logicki, nemože bit jeden za ten istí skutek otsúdzení a druhí osųobodzení,

jak potom može bježní občan vnímat spravedlivost a snažit sa používat logické či kritické misleňí?

Bude mjet ten trojnásobní bívalí preceda asi pravdu, že k tim priznáňám došųo pot ekstrémňím tlakem!!!

Eščeže šecki účelové, krivé obviňeňá je možné zmést ze stoųa aj hnet – a to jednim paragrafem. )-:

01.09.2021

Jazyková korektúra: Andrea Danišová z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...