Denník N

Vyučovať antisemitizmus za európske peniaze je škandál. Musíme to okamžite zastaviť

Mier medzi národmi nikdy nedosiahneme tak, že budeme malé deti viesť k nenávisti.

Celý svoj profesijný život sa venujem podpore a rozvoju demokracie, ochrane dôstojnosti každého človeka a budovaniu kultúry dialógu a rešpektu. To, čo sa deje pod hlavičkou Organizácie spojených národov (OSN) a za finančnej podpory Európskej únie, je však na míle vzdialené od princípov, ktoré spolu s mnohými kolegami na pôde europarlamentu presadzujem od začiatku svojho mandátu.

Tieto praktiky treba okamžite zastaviť, pretože mier a porozumenie nevybudujeme tým, že budeme finančne podporovať ideológiu násilia na základných školách. Predstavte si, že by sa naše deti učili matematiku a pri tom by narábali s počtami detí odvezených na maďarizáciu v 19. storočí alebo by sa na hodine slovenského jazyka učili riekanky o „zlých“ Čechoch. Niečo podobné sa deje v Palestínskej samospráve a deje sa to za európske, teda aj naše peniaze.

Keď zlyháva medzinárodná inštitúcia

UNRWA je agentúra OSN, ktorá má za úlohu pomáhať palestínskym utečencom na Blízkom východe. Je však zarážajúce, že práve v školách prevádzkovaných touto agentúrou sa využívajú učebné materiály obsahujúce ideológiu, ktorá podprahovým spôsobom ponúka deťom myšlienky vedúce k teroristickému zmýšľaniu.

Učebnice pre deti základných škôl – deti, ktoré sa ešte len učia skloňovať a používať predložky, ich jednoducho indoktrinujú antisemitizmom a nenávisťou. Ako?

V rámci rôznych jazykových a gramatických cvičení používajú slovné spojenia, vety a príbehy, ktoré jasne démonizujú Židov, hovoria o džiháde, povzbudzujú k násiliu. Na mapách blízkovýchodného regiónu je Izrael, členský štát OSN, vymazaný a celá oblasť je označená ako Palestína. Naprieč celou učebnicou sa štát Izrael označuje len slovom nepriateľ alebo sa používa len s prívlastkom okupant. To však nie je všetko.

Rešpektovaná organizácia IMPACT-se vypracovala začiatkom tohto roka analýzu, ktorá ponúka mnoho príkladov tejto ideológie. Deti v šiestom a deviatom ročníku sa učia skloňovať s použitím vety „džihád je cesta k sláve“. Lekcia pre šiestakov používa vety, ktoré hovoria dievčatám, aby pripravili svoj domov na džihád. Deviataci používajú na lekciách gramatiky slovné spojenie „kusy mŕtvol“ a texty obsahujú opisy telesných ostatkov a častí tiel porozhadzovaných po ulici.

Ďalším príkladom antisemitizmu a propagácie násilia je cvičenie, v ktorom sa ako doplňovačka používajú nasledovné vety: „Mudžahíd vykonal svoju pomstu –“, „Bojovník odboja sa stal víťazom –“.

Musíme to okamžite zastaviť

Na nedávnom stretnutí nášho Výboru pre zahraničnú politiku (AFET) som sa ako jeho členka dôrazne obrátila na generálneho komisára UNRWA Philippa Lazzariniho s otázkou: Ako je možné, že agentúra pod Vaším vedením distribuuje do škôl učebné materiály, ktoré podporujú nenávisť či glorifikujú terorizmus? Aké konkrétne kroky ste podnikli vo vzťahu k skutočnosti, že 320-tisíc palestínskych detí dostalo počas lockdownu vzdelávacie materiály šíriace nenávisť?

Informácie, že UNRWA dopustila, aby sa takýto obsah dostal do kníh pre deti, je absolútne zarážajúca aj z dôvodu, že generálny komisár Lazzarini tvrdil na pôde Európskeho parlamentu v novembri minulého roka úplný opak. Vyhlásil, že v školách, ktoré podporuje táto organizácia, nie je „absolútne žiadny priestor pre také vyučovanie, ktoré by povzbudzovalo k násiliu, diskriminácii, rasizmu alebo antisemitizmu“.

Napriek tvrdeniam komisára Lazzariniho existujú hodnoverné dôkazy o tom, že tieto učebnice sa používajú v stovkách škôl na Západnom brehu, v pásme Gazy alebo vo východnom Jeruzaleme.

V roku 2019 bol niekoľkým poslancom Európskeho parlamentu zaslaný list, v ktorom riaditeľ bruselskej kancelárie UNRWA Matthias Burchard priznáva, že „vo vzdelávacích textoch, ktoré vydala Palestínska samospráva, sa nachádzajú problematické pasáže“. Onedlho však inde tvrdil, že učebné texty spĺňajú všetky štandardy a sú v súlade hodnotami presadzovanými OSN.

Matthias Burchard tiež povedal, že „UNRWA proaktívne vyhľadáva potenciálne problematické miesta vo vzdelávaní a pomáha s nimi učiteľom náležite pracovať“. Žiaľ, dôkaz o spôsobe, akým tak činí, nebol nikdy zverejnený.

Preto spolu s ďalšími kolegami na pôde Európskeho parlamentu predkladám pozmeňovací návrh k rozpočtu Európskej únie, v ktorom razantne žiadame okamžite zabrániť tomu, aby sa peniaze európskych daňových poplatníkov – a teda naše peniaze – používali na financovanie učebníc a ďalších vzdelávacích materiálov, ktoré učia malé deti antisemitizmu či podnecujú k násiliu a nenávisti.

Isteže, nemôžeme vymazať históriu národov a tváriť sa, že nikdy nikde neexistoval žiadny konflikt, žiadna historická trauma, krivda, či bezprávie. Dnes totiž nejde o to, kto urobil viac či menej chýb. Cieľom nie je byť arbitrom medzi dvoma stranami. Riešenie dlhotrvajúcich sporov – najmä, ak ide o spory etnické –, nespočíva v rozdúchavaní vášní a ospravedlňovaní akejkoľvek formy násilia a jeho propagácie. Je absurdné a neprijateľné podprahovo vkladať do malých detí myšlienky terorizmu, krutej pomsty či násilia. Práve naopak – pokrok v riešení izraelsko-palestínskeho konfliktu je možný výchovou, vzdelaním i vedením k vzájomnej úcte, tolerancii a rešpektu.

Jednoducho povedané, mier medzi národmi nikdy nedosiahneme tak, že budeme malé deti viesť k nenávisti.

Toto sa musí skončiť.

Zdroj titulnej fotografie: agentúra AP

Teraz najčítanejšie