Denník N

Ľstivosť za múdrosť

Ešte raz sa pristavím pri právnej (ne)kultúre, ktorá tu roky bujnie až nabrala také obludné rozmery, aké vidíme dnes.

Pár postrehov k tomu, či sa môžu absolventi práva živiť jeho porušovaním, som uviedla v blogu https://dennikn.sk/blog/1883093/mozu-sa-absolventi-prava-zivit-jeho-porusovanim/?ref=pop ešte na jar minulého roku, presnejšie 6.5.2020.

Nastal  čas ich pripomenúť aspoň okrajovo.

To, čoho sme svedkami dnes, by tu nebolo, keby sme neboli v minulosti svedkami toho, čo vyvolalo súčasné búrlivé reakcie. Na to nesmie nikto zabudnúť.

Namiesto rázneho zavrhnutia metód krivenia práva sme svedkami ich úplnej a otvorenej deštrukcie. Od novej vlády, ktorá otvorene deklarovala iný prístup som si predstavovala:

  • kvalitný legislatívny proces, na ktorom bude v čo najširšom rozsahu participovať odborná verejnosť, ktorej pripomienky budú konečne riadne akceptované  a veci verejné začnú byť viac riadené rozumom, než politickým handlovaním
  • žiadne, alebo minimálne prípady skrátených legislatívnych konaní
  • úctu a rešpekt k ústave, inštitútom a inštitúciám, ktoré bdejú nad zachovaním a rozvíjaním právneho štátu.

To, že prídu časy, kedy každodenná realita pre právnika pripomína ten najhorší horor, asi nečakal takmer nikto, hoci asi mal.

Z múdrosti čínskych filozofov k otázke vládnutia a udržania moci sa mi žiada pripomenúť zopár výrokov:

Pre voličov, občanov je dobré sa zamyslieť nad :

Nenechajme sa oklamať tými, ktorí vydávajú:

  • Ľstivosť za múdrosť
  • Ohováranie za úprimnosť
  • Spurnosť za odvahu.

Pre tých, ktorí pokukujú po verejných a politických funkciách, ale nielen pre nich, by bolo možno dobré zamyslieť sa nad:

Ak budeš poškuľovať po malých výhodách nedosiahneš veľké veci.

Ak budeš ľudu vládnuť ako :

  • Cenzor (pozn. samovládca, tyran)  – ( je to tvoja)  samovražda; ak budeš preukazovať múdrosť a dobro – neudržíš si moc, pretože si nezískaš úctu, ukáž múdrosť, dobro a dôstojnosť- udržíš si moc, všeobecnú úctu a prinesieš dobro a spravodlivosť.
  • Akonáhle muž napraví sám seba, nemá ťažkosti vo svojom úrade, ale ak sa nenapraví, ako dokáže napraviť druhých.
  • Pravý urodzený muž je pokojný a jeho srdce je slobodné, malý človek je upachtený a ustaraný.
  • Urodzený muž je dôstojný, ale nikdy nie nadutý, malý človek je nadutý, ale nikdy nie  dôstojný.

Každý zákon, ktorý sa prijíma má vo svojom „rodnom“ liste tzv. dôvodovú správu, ktorá opisným spôsobom, nie normatívnym textom, uvádza, aký cieľ, aké všeobecné dobro chce predkladateľ zákona navrhovaným textom dosiahnuť.

Uvažovala som na tým, ako bude vyzerať dôvodová správa k zrušeniu § 363 Trestného poriadku.  Že by sa tam objavilo niečo takéto “ zákonodarca  vedený snahou o odpolitizovanie prokuratúry a posilnenie základov právneho štátu“  ruší právomoc generálneho prokurátora zrušiť právoplatné rozhodnutia vyšetrovateľa a prokurátora, ak bol nimi porušený zákon ?

A to na pôdoryse uznesenia generálneho prokurátora, ktorým došlo k zrušeniu takýchto rozhodnutí a odôvodneniu jeho kroku na 78  stranách.

Ktorá reakcia na to, čoho sme nechcene svedkami sa vám zdá vhodnejšia : plač alebo smiech, či oboje ?

Teraz najčítanejšie

Viktória Hellenbart

Smelo môžem napísať, že sa celý život venujem právu, hoci som pôvodne chcela robiť všetko okrem práva, a najviac zo všetkého som túžila byť veterinárom, ale veci sa vyvinuli inak. Od júla 2001 mám samostatnú advokátsku prax v Lučenci a som teda celý život "vidieckym advokátom". Láska k prírodným vedám ma od začiatku viedla k porovnávaniu a hľadaniu prírodných zákonov v práve. Napriek, a verím, že len "zatiaľ"prevažujúcim skúsenostiam, som si istá, že morálne zákony v spoločnosti sú rovnako nemenné a neporušiteľné ako zákony prírodné. Gravitačný zákon nie je neporušiteľný v tom, že nemožno jednoducho vyskočiť z 12. poschodia, ale následky jeho porušenia sa dostavia a tie sa už ignorujú ťažšie. A rovnako fungujú zákony morálne, možno ich porušiť, ale následky sa dostavia a v tomto prípade ich pocítime všetci..