Denník N

Bakalársky titul cez mobil?

Dynamické 21. storočie prináša množstvo nových tendencií a smerov vo vzdelávaní. V dnešnom blogu vyberám niektoré z nich.

Zdroj foto: picssr.com

Učenie za jazdy (learning on-the-go)

Bakalársky titul cez mobil? Vo svete tabletov, smartfónov a mobilných aplikácií, ktoré máme na dosah ruky, je učenie za jazdy zaujímavým javom. Existuje už nejakú dobu, no Brandman University ho dostala na novú úroveň.

Poskytuje kompletný bakalársky titul, ktorý možno získať výlučne cez mobil. Študenti majú prístup k 30-tisíc stránkam materiálov na kurz. Musia písať práce, vytvárať projekty a portfóliá. Titul dostanú asi za 30 mesiacov, teda rýchlejšie než pri iných programoch na univerzite, keďže ich neobmedzuje rozvrh, semester ani prázdniny. Multimédiá a technológie sa vo vzdelávaní využívajú čoraz viac a otvárajú nové obzory, ako napríklad MOOC.

Štyri K (four C’s)

Už nestačí disponovať vedomosťami, je treba vedieť ich využívať a preto máme štyri K. Komunikácia, kreativita, kritické myslenie a kooperácia. Štyri zručnosti, ktoré majú byť základným pilierom súčasného vzdelávania a majú sa rozvíjať na všetkých predmetoch, aby pripravili študentov na pracovný život.

Komunikácia znamená rozvíjať jazykové a kultúrne znalosti, empatiu a vedieť jasne vyjadriť názor (napríklad na náuke o spoločnosti). Kreativita podnecuje žiakov nemyslieť šablónovito, ale prísť s vlastnými jedinečnými nápadmi (matematika, chémia). Kritické myslenie ich vedie k tomu, aby vo svete presýtenom informáciami vedeli medzi nimi vyberať a analyzovať ich (napr. výklad dejín). A kooperácia vedie žiakov k tímovosti a schopnosti dohodnúť sa (hodiny ekonómie, alebo telesnej výchovy). Neskôr tieto zručnosti môžu zúžitkovať pri podnikaní, práci v tíme, obchodných stretnutiach, či riešení pracovných problémov.

Učenie na báze projektov (project-based learning)

Študenti majú aktívne skúmať problém z reálneho sveta a vypracovať projekt. Nemusí to však byť výkres A1 s obrázkami. Môžu robiť výskum, iniciatívu, alebo petíciu. Aktívne sa zapoja do projektu, vytvoria si k téme vzťah, prejavia o ňu záujem. Študenti kanadskej učiteľky Shelley Wright napríklad vytvorili projekt na finančnú pomoc školám v Ugande.

Učenie na báze projektov prospieva aj študentom aj učiteľom, ktorí sú v škole a v práci spokojnejší. Študenti lepšie rozumejú preberanej látke, dosahujú lepšie výsledky, vedia riešiť problémy, učia sa spolupracovať a hlavne sú v kontakte s problémami reálneho sveta. S projektmi je úzko späté učenie riešením problémov (problem-based learning) a výučba cez prípadové štúdie (case method), využívaná často pri ekonómii.

Trendov vo vzdelávaní je nespočetné množstvo a toto sú len niektoré z nich. Ostáva len čakať, kedy dorazia aj na Slovensko.

Prečítajte si aj: Študujte na Harvarde zadarmo!

Pridajte sa ku mne na Facebooku: Brani Gröhling – Vo vzdelaní je budúcnosť krajiny

Zdroje:

http://www.nea.org/assets/docs/A-Guide-to-Four-Cs.pdf

https://www.iste.org/explore/articleDetail?articleid=386

https://onlinelearninginsights.wordpress.com/2014/12/29/three-trends-that-will-influence-learning-and-teaching-in-2015/

Teraz najčítanejšie