Denník N

Fašizmus náš slovenský (knižný tip)

David Wallace-Wells, americký publicista a eko aktivista, vo svojej známej knihe o klimatickej kríze Neobývateľná Zem (Premedia„ 2019) o historickej pamäti výstižne napísal: ,,Keď ide o vojnu, historická pamäť má sadistický krátky polčas rozpadu. Jej hrôzy a ich príčiny zmiznú do roviny folklóru v priebehu menej než jednej generácie.“ Platnosť tohto výroku vidno na téme fašizmu a nacizmu. Od hrôz 2. svetovej vojny neubehlo ani 100 rokov a už sme svedkami relativizácie, spochybňovania a pokusov revíziu dejín. V historiografii platí síce zásada, že odstupom od historických udalostí získavame širší, komplexnejší a menej skreslený prehľad o danej historickej etape, no v prípade fašizmu sa to celé akoby obracalo na hlavu.

Téma fašizmu na Slovensku, konkrétne fašizmus vo vzťahu k Slovenskému štátu a jej čelným predstaviteľom, polarizuje spoločnosť. Kde-kto píše o Tisovi, o deportáciách Židov a dokonca aj niektorí historici zastávajú názory, ktoré k tejto polarizácii len pridávajú. Možno aj preto je vítaná publikácia Fašizmus náš slovenský (Premedia, 2021), ktorá vznikla ako kolektívne dielo slovenských historikov. Cieľom knihy je podať širší prehľad o vzťahu fašizmu k Slovenskému štátu v kontexte Európy. Takéto knihy nestačí však len vydávať, predovšetkým ich je potrebné čítať a odporúčať ďalej. Ak viete o niekom, koho táto téma zaujíma, určite mu knihu Fašizmus náš slovenský odporučte. Hoci dialóg čoraz viac zlyháva a každý je čoraz viac uväznený vo vlastnej ideologickej bubline, považujem takúto osvetu za dôležitú.

Fašizmus náš slovenský

Na Slovenský štát, ľudácky nacionalizmus, politický katolicizmus a domáce variácie fašizmu sa kniha usiluje pozerať z európskej perspektívy. Jej cieľom je pochopiť, čo vlastne bol slovenský fašizmus (resp. fašizmus na Slovensku), aké mal v medzivojnovom a vojnovom období podoby a kto bol jeho nositeľom. Zaoberá sa otázkami, aké boli jeho kultúrne, spoločensko-politické a sociálne korene, ako sa vyvíjal pod vplyvom domácich a medzinárodných faktorov a aké dôsledky, tiahnúce sa až do našej súčasnosti, jeho pôsobnosť zanechala v slovenskej politickej kultúre a spoločnosti.


„Autorský kolektív svojou prácou a závermi ďaleko prekračuje slovenské hranice, lebo tunajšie prejavy, formy a výsledky fašizmu zaraďuje do celoeurópskeho kontextu, porovnáva slovenský variant fašizmu s jeho podobami v niektorých iných krajinách. Myslím, že takáto širšia rekonštrukcia fašistického hnutia je v našej domácej odbornej historickej literatúre ešte stále pomerne málo používanou metódou…“
– Ivan Kamenec, Historický ústav SAV


Knihu Fašizmus náš slovenský si môžete zakúpiť na Martinuse (tu)

*Záverečná poznámka:

Ak vás zaujímajú ďalšie moje knižné tipy, pozrite si moje recenzie (odkaz tu) alebo moju rubriku Knižná nádielka:

[ Radi čítate blogy? Aktivujte si pondelkový newsletter s piatimi najlepšími blogmi týždňa. ]

  1. Knižná nádielka 1 (2020) odkaz tu
  2. Knižná nádielka 2 (2021) odkaz tu
  3. Knižná nádielka 3 (2021) odkaz tu
  4. Knižná nádielka 4 (2021) odkaz tu
  5. Knižná nádielka 5 (2021) odkaz tu
  6. Knižná nádielka 6 (2021) odkaz tu
  7. Knižná nádielka 7 (2021) odkaz tu
  8. Knižná nádielka 8 (2021) odkaz tu
  9. Knižná nádielka 9 (2021) odkaz tu

Teraz najčítanejšie

Albert Lučanský

Vyštudoval som históriu a slovenskú literatúru a literárnu vedu na Univerzite Komenského v Bratislave, kde si v súčasnosti aj robím doktorát z literárnej vedy. Medzi moje záľuby patrí čítanie kníh o literatúre, histórii, filozofii, religionistike či psychológii. Som zakladateľ webovej stránky Knižné univerzum, kde pravidelne upozorňujem na knižné novinky. Moje knižné blogy na Denníku N sa obsahovo týkajú kníh, ktoré sa mi dostali do rúk (novšie aj staršie). Ak máte záujem o recenzovanie knihy či spoluprácu, kontaktujte ma a dohodneme sa :-)