Denník N

Pápež František na Slovensku

Pápež František včera odišiel zo Slovenska. Ak v nás niečo po jeho odchode zostane, čo to potenciálne môže byť?

Zdroj foto: Martin Cifrík

Mám to vo vymedzovaní sa pomerne náročné (a áno viem, sám si za to môžem).

Vedu mám v úcte, nepohŕdam ňou, práve naopak, veľmi si vážim vedecké autority, no jednostranne racionalisticky zameraný sa necítim.

Už to slovo „necítim“ naznačuje, že asi viac než ľavú, mám rád pravú hemisféru (tú zodpovednú za kreativitu, pocitovosť, intuíciu). A hoci mám viacero známych zo sféry, ktorú by som nazval „ezoterickou“, ani tam nie som doma. Spirituálne založený som, no niektoré duchovné smery snažiace sa o to byť najduchovnejšími z najduchovnejších, vo mne vyvolávajú skôr úsmev a pobavenie. Ako povedal môj obľúbený švajčiarsky psychoanalytik C. G. Jung, človek sa nestane „osvieteným“ tak, že si bude v mysli predstavovať svetelné bytosti, ale tak, že urobí svoju temnotu vedomou.

A čo náboženstvá? Do kostola nechodím, k žiadnej cirkvi sa nehlásim, no kresťanstvo mám v úcte. Zdá sa mi totiž, že je dôležité poznať svoje korene. Či sa to niekomu páči alebo nie, kresťanská kultúra nás dlhé stáročia formovala. Pesimisti hneď vidia to ako nás formovala negatívne. Napríklad stáročný preventívny pocit viny aj keď práve netreba alebo súčasnejšie, nie sporadické, sexuálne škandály cirkvi atď… Ale ja vidím aj to množstvo pozitívneho, čo nám kresťanská kultúra dala. Bez ohľadu na to či sa cítime byť veriacimi alebo neveriacimi, treba si na rovinu povedať, že kresťanská kultúra nás všetkých do veľkej miery vytvarovala takých, akí sme tu práve teraz. Vďačíme jej za základ.

Môžeme sa baviť o hrozbe šírenia nákazy koronavírusom v súvislosti s pápežovým príchodom a je to úplne relevantná debata, ktorá má svoje opodstatnenie.

Druhá vec je ale Františkov „duchovný odkaz“ tejto návštevy.

Celý čas hovoril o spájaní, dialógu, súcite. Jeho hlavný odkaz na Slovensku vnímam ako hľadanie „bratstva“ namiesto polarity, ktorá nami v poslednej dobe presakuje zovšadiaľ. Hľadanie toho, čo nás spája, namiesto rozdeľovania sa na my a oni.

Tento odkaz si od pápeža subjektívne beriem. Oslovuje ma.

Teraz najčítanejšie

Martin Cifrík

Som systemický kouč. Systemický prístup je metódou osobného rozvoja, ktorá pracuje s človekom ako súčasťou celku - rodinného, firemného, iného...