Skončilo to nenávisťou, uvoľnením „tieňa“(Jung), potláčaného vedomia, tej lúzy. Volá sa to tu fašizmus. A malo by sa to volať skôr nacizmus, vláda ľudového šialenstva, uvoľnených nekontrolovaných emócii. Dojmov, bez ohľadu na iných, na realitu…Za asistencie politikov, mocných, pri realizácií ich „potrieb“.

Neskutočné hrôzy prežili konkrétni ľudia (nie štatistické číslo), rodiny s majetkom, ktorým majetok, umelecké diela, najskôr zobrali, ulúpili a potom išlo o holý život, dôstojnosť…stratili svoj svet…

No dosť sa to podobá na to, čo bolo i na Slovensku, veď sme z jedného „cesta“.

Monarchia, žalár národov, chudoba. A teda zaujalo to, ako sa po vojne národ vyrovnal s tým, čo reálne robil tých cca 5 – 7 rokov.

Ako vítali Hitlera mávali, volali na pozdrav, ako terorizovali bezbranných, susedov, známych, ako im „močili“ na hlavy, bili ich, zabíjali…

No, prešli to mlčaním, nevyrovnali sa. Zahalila sa krajina do tajomného závoja…

A teda zaujalo ma to odklínanie.

Prišiel mladý právnik z USA a domáhal sa práva.

Chcel vrátiť majetok konkrétnej rodine, ktorý národ označil za národne dedičstvo. U nás je to skôr niečo z ľudového súdka, u nich i niečo z konkrétnej práce, kultivácie rodín.

Teda zaujal ma fakt, že narážal na ignoranciu inštitúcii. Hovoril rečou aktuálnou a oni žili svoje „tiene“, nevyrovnali sa s tým, neotvorili sa, nebolo to prijemne.

A mám dojem, ako tak občas i ja naivne zaklopem na nejakú inštitúciu u nás, že to je dosť podobné. Že tu sa tvárime formálne ako demokrati, ale v skutočnosti je tu nejaký sentiment za socikom, totalitou, pravidlami, hodnotami. Že toto je skutočný problém.

(Peoce of Mind…)

Nevyriešil sa od roku 1990.

Paralela s tým, čo žili Rakúšania.

(Ale i Španieli, Argentínčania, Čiľania…(Nemci možno menej, keďže tam vcelku zafungovala „oral history“…))-

…Krivdy, nároky, násilie, zločiny, rešpekt voči iným a výhovorky, resentiment…

Nejaká sila v spoločnosti jednoducho nie je správne otvorená.

Ide to skôr opačne – do klamu, vnútorného konfliktu, do choroby, do nenávisti, násilia, fóbie, konzumu, egoizmu… Fóbie z ľudí bez rúšok, fóbie z ľudí bez očkovania.

Ak mám strach, je to môj dojem, že tu som ja, mám sa rád a som ten, kto je v práve. Tak nás učí i reklama, média, my máme právo, máme nárok, stačí si vybrať a kúpiť, rozhodnúť sa (napr.. ktorú kávičku s našľahanou penou ako znak slobody si dám v OC, keď dopochodujem tretí okruh s papierovými nákupnými taškami veľkými ako vaky…)

Ak mám názor, ak si niečo myslím, tak som to ja, kto je dobrý…nemusím nič robiť, dokázať, stačí dojem…čo tam po druhom, po realite.

Podobne, na naše akcie, keď pozveme školy, že poďme robiť tú „inklúziu“, že poďme do prírody, nech deti vidia skutočnosť, tú silu…nie, stačí to formálne u nás, medzi štyrmi stenami, kde hrozí ten zlý vírus, kde je jasné, kto je hore, kto sa pýta, a kto je dole, kto má poslúchať, kto sa má usilovať a čakať na ohodnotenie…a potom šup do práce, naháňať peniaze, utekať pred strachom o budúcnosť z pocitom nedostatku, neurózy, úzkosti…lebo práca oslobodzuje…do sveta, kde nie je spokojný ani učiteľ, a kde nie sú spokojné ani deti, učiteľ je vzor…entita, ktorá ukazuje na informácie, poučky a vety… Načo svet, kde je cieľ zdravie, zdravý občan (zdravie ako spojenie telesného, psychického a duchovného…plnohodnotné a vyrovnané schopnosti reagovať na „svet“. Schopnosť rásť, „Kráčať“ (ako vravel sv. Otec…)…rozvíjať sa tvorivo, otvorene, vďaka činom, vďaka skúsenosti, s právom robiť i chyby…

Kto chce naozaj dobre pochopiť dejiny dvadsiateho storočia, odporúčam knihu Dáma v zlatom, o obraze G. Klimta…

 

Posledné fotky sú z čistenia brehu Dunaja. Teda čistenie Slovenska sa dá i bez kampane- Dať si relax pri rieke… Je na poslednej fotke pozbierané sklo v nádobke, ktorú som tu našiel. To sem chodí pravidelne niekto a popíja šampus zn. Moskva a potom to rozbije. I ný sklo…Teda podľa mňa, nie je to o hlúposti. Je to niečo o frustrácií, pocit niečo kompenzovať, nejaký nedostatok, možno rozumom riešiť, intelektom i ten stav. …preto i dômyselne zapichnuté PET fľaše medzi kameňmi. Akoby do zeme zasunuté. Ako symbol matky Zeme…akoby teda dotyčným chýba cit, matka, poriadok…kto vie…len úvaha:-).

pisnicky-akordy.cz

V ponurém osvětlení gotického sálu

F                 Gmi       A

kupčíci vyděšení hledí do misálů

Dmi       B         C         F  C (Gmi)

a houfec mordýřů si žádá požehnání,

Gmi         Dmi          A7          Dmi  (C Dmi C)

[: vždyť první z rytířů je Veličenstvo Kat. :]

 

Dmi                          C         Dmi

  1. Kněz-ďábel, co mši slouží, z oprátky má štolu,

F                  Gmi       A

pod fialovou komží láhev vitriolu,

Dmi       B         C         F  C (Gmi)

pach síry z hmoždířů se valí k rudé kápi

Gmi       Dmi          A7          Dmi  (C Dmi C)

[: prvního z rytířů, hle: Veličenstvo Kat. :]

 

F            C    B          C

R: Na korouhvi státu je emblém s gilotinou,

F           C    B          C

z ostnatýho drátu páchne to shnilotinou,

Gmi                      Dmi

v kraji hnízdí hejno krkavčí,

Gmi                     A

lidu vládne mistr popravčí.

 

Dmi                     C           Dmi

  1. Král klečí před Satanem na žezlo se těší

F                   Gmi           A

a lůza pod platanem radu moudrých věší

Dmi      B         C       F  C (Gmi)

a zástup kacířů se raduje a jásá,

Gmi            Dmi       A7          Dmi  (C Dmi C)

[: vždyť prvním z rytířů je Veličenstvo Kat. :]

 

Dmi                  C       Dmi

  1. Na rohu ulice vrah o morálce káže,

F                     Gmi        A

před vraty věznice se procházejí stráže,

Dmi          B             C           F  C (Gmi)

z vojenských pancířů vstříc černý nápis hlásá,

Gmi         Dmi       A7          Dmi  (C Dmi C)

[: že prvním z rytířů je Veličenstvo Kat. :]

F            C    B          C

R: Nad palácem vlády ční prapor s gilotinou,

F        C    B          C

děti mají rády kornouty se zmrzlinou,

Gmi                    Dmi

soudcové se na ně zlobili,

Gmi                  A

zmrzlináře dětem zabili.

 

Dmi                         C            Dmi

  1. Byl hrozný tento stát, když musel jsi se dívat,

F                   Gmi      A

jak zakázali psát a zakázali zpívat,

Dmi    B     C     F        C (Gmi)

a bylo jim to málo, poručili dětem

Gmi       Dmi          A7          Dmi  (C Dmi C)

[: modlit se jak si přálo Veličenstvo Kat. :]

 

Dmi                         C       Dmi

  1. S úšklebkem Ďábel viděl pro každého podíl,

F                   Gmi          A

syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil,

Dmi       B           C            F   C (Gmi)

jen motýl smrtihlav se nad tou zemí vznáší,

Gmi         Dmi             A7          Dmi  (C Dmi C)

[: kde v kruhu tupých hlav dlí Veličenstvo Kat. :]/