Denník N

Majstrovský spisovateľ a záhada “mačky” v preklade

Genialitu diela E. A. Poea netreba čitateľom predstavovať. Báseň Havran sa radí medzi veľdiela svetovej literatúry a jeho poviedky sa stali základom modernej detektívky a hororu.

Na Slovensku sa prvé preklady objavili na začiatku 20. storočia. Niektoré z poviedok vyšli niekoľkokrát v rôznych časopisoch a knihách. Medzi nimi bola aj kritikou pozitívne hodnotená Jama a kyvadlo.  Prvý preklad básne Havran pochádza z pera Vladimíra Roya z roku 1918, ktorému sa podarilo preniesť do slovenčiny nielen text, ale aj vnútorné pocity, ktoré toto dielo prináša.

Už polnočné slietly tône, myseľ v ťažkej dume tonie,
hlavu kloním ponad listy dávnych spisov starých vier,
sen už temer sadnul v riase, v príšer plnom nočnom čase,
zrazu šuchot, klepot v hlase čudnom znie od mojich dvier.
„Pozdný hosť snáď — myslím stajme — tápe hen u mojich dvier.“

Toľko len a nič viac, ver.

December bol práve chmúrny, čarodejne divo-búrny,
uhoľ z krbu odblesk chmúrny vrhal vôkol v tôní sbor.
Túžil som za rána svitom, po srdci od mieru sýtom,
nie od smútku, bôľu spitom, myseľ dvíhal k raju hor,
kde: Lenorou: mŕtvu milú menuje anjelov chór;
v kruhu hviezdnom žiadon spor!

Reakcie boli pozitívne a dôkazom kvality prekladu je aj to, že Havran vyšiel v knižnici Elánu v roku 1943 a aj tu sa kritik a literárny vedec Milan Pišút vyjadrí pozitívne.

O Royovom preklade možno povedať: Nie je dokonalý absolútne, ale dosiahol iste na svoj čas hranice prekladateľského umenia, aké mu básnická reč mohla poskytnúť. Vystihol predovšetkým zvukove originál, čo sa máloktorému inojazyčnému prekladateľovi podarilo v takej miere, ako Royovi.

Aj preto je podivné, keď v časopise Slovenský svet v roku 1925 vychádza preklad poviedky The Black Cat, ktorá je preložená ako “Čierna mačka”. Vo všeobecnosti ide o kvalitný preklad, ktorý by pokojne obstál aj o niekoľko desiatok rokov a väčšina indícií smeruje k práci Vladimíra Roya, ktorý pracoval v redakcii časopisu a neskôr do neho externe prispieval.

Prečo sa však z kocúra “Pluto” stala “mačka”? S najväčšou pravdepodobnosťou nešlo o omyl prekladateľa ani redaktora. Skôr ide o zámer, keď sa autor snažil previesť obsah čo najvernejšie do nášho prostredia. Možno ide o vetu “made frequent allusion to the ancient popular notion which regarded all black cats as witches in disguise”, ktorá priam láka k tomu, aby sme hovorili aj o našich poverách, kde je čierna mačka synonymum zlej sily, bosorky, alebo negatívnej duchovnej moci. Možno je to však inak a zapracovala prekladateľská kreatívna licencia. Keď sme poviedky digitalizovali, rozhodli sme sa ponechať  mačku mačkou, aby sme zachovali aj túto zvláštnosť prekladu.

Poviedky si môžete stiahnuť na našej stránke www.zabudnuteknihy.eu

Igor Čonka

OZ Zabudnuté knihy

Teraz najčítanejšie