Denník N

Hurikán Ida, zaoberáme sa jeho následkami, nepýtame sa na príčinu

Na pobrežie amerického štátu Louisiana vtrhol jeden z najsilnejších hurikánov za posledných 170 rokov. Desiatky mŕtvych, tisíce ľudí bez domova a elektriny. Pozastavenie ťažby ropy v Mexickom zálive so stratou 1,74 milióna barelov nevyťaženej ropy denne. Následné bleskové búrky a záplavy ochromujú USA. Škody dosahujú miliardy dolárov. Toto je len krátky výpočet následkov, ktoré zanechal hurikán Ida.

Príčina

Počet a intenzita prírodných katastrof na celom svete narastá. Nie je to náhoda, ani žiadny rozmar prírody. Príčiny požiarov, tornád, povodní, či dlhých období sucha, sa najčastejšie pripisujú klimatickým zmenám, ktoré sú dôsledkom nešetrných zásahov ľudstva do životného prostredia. Ide ale o nesprávnu interpretáciu.

Príroda nás netrestá. Nie je to tak, že by sme spôsobili nejaké znečistenie alebo ekologickú katastrofu, čo samozrejme správne nie je, a potom by sme za to boli potrestaní napríklad hurikánom.

Príroda ľudstvo usmerňuje a prebúdza, aby sa začalo zaujímať o to, prečo a akým spôsobom žijeme, aký je cieľ nášho života a ako sa máme správne zapojiť do vývoja našej planéty. Príčinou všetkých katastrof a kríz sú naše narušené medziľudské vzťahy, naše správanie sa voči sebe navzájom a predstavy, ktoré máme o iných ľuďoch.

Príroda reaguje na naše medziľudské vzťahy

Ak sa k sebe správame negatívne, navzájom sa vykorisťujeme alebo škodíme iným, stretneme sa s negatívnou reakciou prírody na naše správanie. To je to, čo teraz ako celé ľudstvo zažívame.

Ak sa budeme usilovať o pozitívne spojenie medzi ľuďmi, snažiť sa byť prospešní pre celú spoločnosť, potom sa stretneme s pozitívnou odozvou prírody.

Všetci vieme, že ako jeden ľudský celok sme prepojení a vzájomne závislí. Žijeme na jednej a tej istej planéte, sme informačne spojení prostredníctvom internetu a jedna krajina je ekonomicky závislá od druhej… Dodnes sme túto závislosť využívali hlavne negatívnym spôsobom, teda vo vlastný prospech, na úkor iných. Teraz je čas začať využívať toto prepojenie pozitívnym spôsobom, v prospech všetkých ľudí na Zemi.

Príroda čaká na naše kroky, a následne bude reagovať a rozvíjať nás vždy k tomu, aby sme sa globálne pozitívne spojili. Či sa tak stane pod tlakom prírodných katastrof, je už len na nás.

Teraz najčítanejšie

Vladimír Bohm

Vladimír je študentom na medzinárodnej akadémii Bnei Baruch, ktorá sa zaoberá autentickou kabalou - vedou o spájaní sa ľudí medzi sebou, ktorá rozkrýva odpoveď na otázku "Čo je zmyslom života" a ako to dosiahnuť... Publikuje články a videá s interpretáciou aktuálnych udalostí vo svete prostredníctvom prírodných zákonov.