Denník N

5 riešení ako do roka prepojiť D1 a D4

Bratislavský obchvat D4 by sa mal otvoriť už o pár týždňov, no tranzitnú dopravu z Bratislavy neodkloní. Dnes existuje aspoň 5 teoretických riešení ako diaľnice dočasne prepojiť najneskôr do 12 mesiacov.

5 miest na dočasné prepojenie D1 a D4
5 miest na dočasné prepojenie D1 a D4

Bratislavský obchvat D4 by sa mal otvoriť už o pár týždňov, no tranzitnú dopravu z Bratislavy neodkloní. Chýba totiž križovatka diaľnic D1 a D4, ktorá bola z projektu vyčlenená a po sérii chýb a zlyhaní sa stále ani nezačalo s jej výstavbou. NDS síce vyhlásila tender, v ktorom čiastočne preferuje čas stavby nad jej cenou, avšak odhadovaný termín dodania kompletnej križovatky pravdepodobne bude v rozmedzí 2024-2026.

Ako riešenie sa naskytá dočasné prepojenie diaľnic D1 a D4, ktoré bude postačujúce kým sa otvorí plánovaná križovatka. Najznámejšie riešenie je prepojenie cez novú križovatku Triblavina, ktorou vie tranzit zísť na starú Seneckú cestu a za Ivankou pri Dunaji sa pripojiť na D4. Toto však nie je udržateľné z dvoch prostých dôvodov – Senecká cesta je už dnes výrazne preťažená nad svoju kapacitu; a je v zlom stave. Druhé riešenie, ktoré dnes deklaruje aj Ministerstvo dopravy, je presmerovať dopravu aspoň čiastočne od križovatky Bratislava – Nivy, kde by tranzit pokračoval po R7 po križovatku Bratislava – Juh, kde by sa napojil na D1. Tranzit by sa v tomto prípade síce vyhol preťaženému Prístavnému mostu, ale D1 je dnes preťažená aj v úseku Zlaté Piesky – Nivy, kde k odľahčeniu nepríde.

Naskytá sa preto otázka, či by sa D1 a D4 nedali prepojiť dočasným riešením na 3-4 roky, kým sa plánovaná križovatka D1-D4 dokončí. Treba poukázať na fakt, že aj samotná diaľnica D1 medzi Trnavou a Bratislavou je dnes dočasná „oranžová“ stavba a s istými rezervami slúži už 10 rokov. Je vcelku isté, že pri výbere neexistujúceho prepojenia a prepojenia s oranžovými čiarami a obmedzeniami by si každý vodič vybral možnosť 2.

Autor tohto článku je presvedčený, že dnes existuje aspoň 5 riešení ako diaľnice dočasne prepojiť najneskôr do 12 mesiacov. K dosiahnutiu tohto cieľu sa dajú využiť telesá, ktoré sú dnes už postavené, pričom niektoré riešenia vyžadujú dokonca iba drobné investície do zmeny značenia a malých stavebných úprav.

1. Prepojenie cez ulicu Pri mlyne a jej podjazd pod D1

Prepojenie cez Vajnorský podjazd
Prepojenie cez Vajnorský podjazd, Zelenou trasou je zobrazený smer D1 -> D4, Červenou je smer D4 -> D1. Výkričníky zobrazujú potenciálne problematické miesta.

Medzi križovatkami Zlaté piesky a Bratislava – Východ (D1 x D4) je dnes existuje čiastočne uzatvorený zjazd a príjazd na D1, ktorý prepája Vajnory, Seneckú cestu a D1 prostredníctvom ulice Pri mlyne. Po menších stavebných úpravách by tento úsek vedel slúžiť pre potreby dočasného prepojenia Seneckej cesty a D1, ktorý sa nachádza bližšie ako spomínaná križovatka Triblavina. Jedinou chýbajúcou vetvou je dnes spojenie Pri mlyne -> D1 smer Trnava, ktorého výstavba by však nemusela byť nákladná ani náročná.

V tomto prípade by mohol tranzit schádzať z D1 cez dnes uzavretý zjazd D1 -> Pri mlyne, kde by sa pripojil na starú Seneckú cestu a po 300 metroch sa pripojil na D4 v už postavenej križovatke s D4. V opačnom smere by to bolo jemne komplikovanejšie, keďže neexistuje zjazd z D4 v smere na Bratislavu, avšak to by sa dalo vyriešiť stavebnou úpravou križovatky pri Metre, kde by bolo tranzitu umožnené otočiť sa do opačného smeru napríklad prostredníctvom kruhového objazdu. Pre zachovanie bezpečnosti a plynulosti by sa zjednosmernila časť Seneckej cesty medzi križovatkou Zlaté piesky a križovatkou s ulicou Pri mlyne, kde by sa mohla vypnúť svetelná signalizácia. Lokálna doprava v smere z Ivanky by túto časť obišla po dnes už existujúcom pripájači Pri mlyne -> D1.

Plusy tohto riešenia: 

 • Riešenie je veľmi rýchlo realizovateľné, vyžaduje iba prestavbu križovatky pri Metre, opravu ulice Pri mlyne a osadenie dopravného značenia.
 • Tranzit z D1 na D4 a opačne bude mimo diaľnice iba v malom úseku asi 500m.
 • Prepojenie medzi D1 a D4 bude dostupné vo všetkych smeroch.

Mínusy tohto riešenia:

 • Riešenie neodkloní tranzit z križovatky vo výstavbe, ktorá bude dočasne iba v režime 2 pruhov oboch smeroch. Bude teda dochádzať ku kolónam pred Bratislavou.
 • Stará Senecká cesta je dnes v podobe 1 pruhu v oboch smeroch, čo kapacitne nepostačuje už dnes. Odstránenie svetelnej signalizácie a presmerovanie dopravy od Bernolákova cez Triblavinu síce cestu mierne odľahčí, ale miesto pre tranzit z D4 to pravdepodobne nevytvorí.
 • Cesta Pri mlyne v smere na Vajnory by musela byť kompletne uzavretá.
Navrhované riešenie dočasnej križovatky D1 - Pri Mlyne
Navrhované riešenie dočasnej križovatky D1 – Pri Mlyne
Navrhované križovanie ulíc Stará Senecká a Pri mlyne
Navrhované križovanie ulíc Stará Senecká a Pri mlyne

2. Prepojenie cez križovatku Bratislava – Vajnory

Prepojenie cez križovatku Bratislava - Vajnory
Prepojenie cez križovatku Bratislava – Vajnory, Zelenou trasou je zobrazený smer D1 -> D4, Červenou je smer D4 -> D1. Výkričníky zobrazujú potenciálne problematické miesta.

Druhým riešením, ktoré sa naskytá, je urýchlene postaviť najjednoduchšie bočné vetvy križovatky D1 a D4 v smeroch Trnava -> Rača a Viedeň -> Trnava. Zjazd z D4 na D1 v najkritickejšom smere by bol tým pádom vyriešený, v opačnom smere by však tranzit vedel zísť z D1 iba v smere na Raču. Najbližšia križovatka, kde by sa tranzit mohol otočiť je Bratislava – Vajnory, ktorá sa nachádza iba o kilometer ďalej.

V záujme zachovania plynulosti dopravy a zníženia množstva kolízií by mohlo prísť k dočasnej úprave kruhového objazdu na spomínanej križovatke, kde by bola zrušená možnosť pripojiť sa na D4 v smere od Čiernej Vody, resp. Vajnor na D4 smer Ivanka. Projekt výstavby samotnej križovatky Bratislava – Východ by taktiež musel prejsť úpravami tak, aby počas fázy, kde sa bude diaľnica zdvíhať a tranzit bude presmerovaný na okolité vetvy, bolo umožnené prepojenie dočasných vetiev s novopostavenými vetvami spomínanými vyššie.

Plusy tohto riešenia: 

 • Riešenie nevyžaduje žiadnu dočasnú výstavbu, iba správne zoradenie výstavby úsekov a smerovanie tranzitu po nich.
 • Riešenie nezaťažuje starú Seneckú cestu

Mínusy tohto riešenia:

 • Aby sa dalo riešenie sprevádzkovať, je potrebné postaviť dve vetvy novej križovatky, čo môže trvať aj rok.
 • Riešenie vyžaduje zmeny navrhovaného projektu samotnej križovatky Bratislava – Východ.
 • Tranzit bude musieť prejsť o 2km navyše v záujme pripojenia sa na D4
Navrhovaná zmena značenia v Križovatke Bratislava - Vajnory
Navrhovaná zmena značenia v Križovatke Bratislava – Vajnory. Pripojenie sa na D4 v smere od Čiernej Vody a Vajnor na Ivanku nebude možné. V smere od Ivanky nebude umožnený priamy výjazd v smere na Čiernu Vodu a Vajnory, iba otočením sa na kruhovom objazde na druhej strane.
Stav križovatky Bratislava - Východ, ktorý je potrebný
Stav križovatky Bratislava – Východ, ktorý je potrebný. Šedé úseky budú v prevádzke, modrá je kritická vetva D1 -> D4, žlté úseky budú v tomto čase vo výstavbe, červené sa budú dať postaviť až po zdvihnutí D1. Tento stav platí za predpokladu, že doprava z D1 bude presmerovaná na okolité vetvy tak, ako je to v pláne.

3. Prepojenie cez existujúci podjazd D4 pod D1

Prepojenie cez podjazd D4 pod D1
Prepojenie cez podjazd D4 pod D1

Hlavný podjazd D4 pod D1 postavila NDS tento rok a umožnila tým prepojenie oboch častí D4. V tomto prípade je dôležité porovnať si benefity, ktoré Bratislava získa prepojením týchto dvoch úsekov D4, ak neexistuje prepojenie s D1 a benefity, ktoré by Bratislava získala v prípade, že by tento podjazd dočasne slúžil na spojenie D1 a D4 v smere od Trnavy na Viedeň. V tomto riešení prichádza k (potenciálne jednosmernému) uzatvoreniu D4 na úseku Bratislava – Vajnory a Bratislava – Východ a k postaveniu dočasnej pripojovacej vetvy v smere od Trnavy do už existujúceho podjazdu. V opačnom smere počíta tento variant s výstavbou krajnej vetvy tak, ako hovorí projekt.

Plusy tohto riešenia: 

 • Riešenie nevyžaduje predĺženie trasy tranzitu, keďže sa pripoja na D4 v mieste budúcej križovatky.
 • Riešenie nezaťažuje starú Seneckú cestu.

Mínusy tohto riešenia:

 • Aby sa dalo riešenie sprevádzkovať, je potrebné postaviť dve vetvy novej križovatky, čo môže trvať aj rok.
 • Riešenie vyžaduje zmeny navrhovaného projektu samotnej križovatky Bratislava – Východ.
 • Riešenie vyžaduje dlhodobú uzáveru D4 na úseku Bratislava – Vajnory a Bratislava – Východ.
Stav križovatky Bratislava - Východ, ktorý je potrebný na sprístupnenie tohto variantu
Stav križovatky Bratislava – Východ, ktorý je potrebný na sprístupnenie tohto variantu. Šedé úseky budú v prevádzke, modrá je kritická vetva D1 -> D4, žlté úseky budú v tomto čase vo výstavbe, červené sa budú dať postaviť až po zdvihnutí D1. Tento stav platí za predpokladu, že doprava z D1 bude presmerovaná na okolité vetvy tak, ako je to v pláne.

4. Prepojenie cez most a cestu Triblavinská

Prepojenie cez most Triblavinská
Prepojenie cez most Triblavinská

Medzi križovatkami Triblavina a Bratislava – Východ dnes existuje ešte jeden most, ktorým je možné prejsť zo severnej strany D1 na južnú. Nachádza sa vedľa industriálneho areálu a je pri ňom dostatočné miesto na vybudovanie dočasných pripájačov z D1. V tomto variante by bola doprava z D1 presmerovaná cez túto dočasnú križovatku po ceste Triblavinská na Seneckú cestu až po križovatku s D4.

Vrámci zachovania plynulosti a bezpečnosti na ceste, resp. zabráneniu preťaženia starej Seneckej cesty by bola táto cesta v úseku Triblavinská – D4 vyčlenená iba pre tranzit z D4 a dopravným značením by došlo k zrušeniu jej prepojenia s obslužnými komunikáciami do Ivanky pri Dunaji. Doprava z Ivanky, Bernolákova a ďalších obcí by bola presmerovaná cez križovatku Triblavina na D1, kde by bola v tomto úseku dočasne zrušená potreba úhrady. V prípade, že by toto riešenie nebolo dostatočné, mohlo by dosť k oprave a čiastočnému dobudovaniu Ivanskej cesty, ktorá vedie popri letisku až k Avionu. Jej dĺžka je zhruba 4km a z veľkej časti boli aspoň jej základy zachované.

Plusy tohto riešenia: 

 • Riešenie presmerováva tranzit D1 <> D4 mimo stavbu križovatky Bratislava – Východ a znižuje riziko kolón.
 • Riešenie vytvára bezkolízne prepojenie oboch diaľnic.

Mínusy tohto riešenia:

 • Riešenie vyžaduje opravu povrchu cesty a mostu Triblavinská a výstavbu dvoch zjazdov.
 • Riešenie výrazne zhoršuje obslužnosť obce Ivanka pri Dunaji.
 • Riešenie zmenšuje množstvo spoplatnených diaľničných úsekov na Slovensku.
Návrh dočasnej križovatky Triblavinská
Návrh dočasnej križovatky Triblavinská
Navrhované riešenie izolácie tranzitnej dopravy v križovatke Triblavinská - Senecká cesta
Navrhované riešenie izolácie tranzitnej dopravy v križovatke Triblavinská – Senecká cesta

5. Striedavé zjednosmernenie starej Seneckej cesty

Mapa navrhovaného úseku na striedavé zjednosmernenie
Mapa navrhovaného úseku starej Seneckej cesty pre striedavé zjednosmernenie.

V prípade, že by sa NDS rozhodla, že nechce investovať do výstavby dočasných privádzačov, existujú možnosti zmeny značenia, ktoré odľahčia preťaženú Seneckú cestu. V tomto riešení ide o kombináciu dvoch známych riešení presmerovania tranzitu cez križovatku Triblavina a cez križovatku Nivy a R7 a ich preferenciu podľa toho, kde sa nachádza väčšia premávka.

Navrhovaným riešením je striedavé zjednosmernenie Seneckej cesty medzi privádzačom ku križovatke Triblavina a križovatke pri Metre. V ranných časoch, keď väčšina tranzitu ide v smere do Bratislavy by bol úsek jednosmerný v tomto smere, poobede by sa otočil na smer opačný. Riedka premávka v opačnom smere by bola presmerovaná cez Ivanku pri Dunaji, pričom cesta Triblavinská spájajúca Ivanku a Čiernu Vodu by bola trvalo uzatvorená kvôli križovaniu so Seneckou cestou. Jediné kolízne body by v tomto prípade zostali na križovatke pri Metre a križovatke Seneckej cesty s privádzačom Triblavina, ktoré by po znížení počtu smerov a ich potrebných fáz mohli mať lepšiu priepustnosť.

Toto riešenie výrazne odbremení úsek D1 od križovatky Zlaté piesky po križovatku Nivy, keďže ráno, keď je tento úsek preťažený v smere do mesta, by sa tranzit pripájal na D4 už za Ivankou pri Dunaji a poobede, keď je tento úsek preťažený v smere von z mesta by sa trasa tranzitu znovu vymenila. Mohla by existovať obava o kapacitu starej Seneckej cesty, avšak tý by vo svojom dvojpruhovom režime mala kapacitne postačovať, hoci aj pri zníženej prevádzkovej rýchlosti, napr. na 60 km/h. Diaľnica D4 je už dnes vybavená návesťami s premenlivým značením, takže na smerovanie tranzitu na základe času je už pripravená.

Plusy tohto riešenia: 

 • Riešenie je veľmi rýchlo realizovateľné
 • Riešenie nevyžaduje žiadne stavebné úpravy

Mínusy tohto riešenia:

 • Je potrebná výrazná osveta pre vodičov v záujme bezpečnosti tohto riešenia pred jeho implementáciou.
 • Čast premávky bude presmerovaná cez obec Ivanka pri Dunaji.
 • Riešenie presmerováva iba polovicu tranzitnej dopravy.
Dopravné značenie Seneckej cesty v ranných hodinách
Dopravné riešenie Seneckej cesty v ranných hodinách
Dopravné značenie Seneckej cesty v poobedných hodinách
Dopravné riešenie Seneckej cesty v poobedných hodinách
Porovnanie hustoty premávky na D1 v meste v ranných a poobedných hodinách
Porovnanie hustoty premávky na D1 v meste v ranných a poobedných hodinách

Záver

Cieľom tohto článku je poukázať na fakt, že existujú riešenia, ktorými by NDS vedela aspoň čiastočne zaplátať veľkú škvrnu, ktorá sa dnes na našej diaľničnej sieti nachádza. Autor nepozná všetky technické detaily a stav všetkých spomínaných komunikácií, avšak verí, že tento článok pomôže rozprúdiť diskusiu ako aspoň zatiaľ pokračovať ďalej. A ak sa to nepodarí, tak je veľmi pravdepodobné, že vodiči budú pred Bratislavou a v Bratislave strácať čas v kolónach ešte najbližších pár rokov.

Teraz najčítanejšie