Denník N

Dánsko ruší väčšinu bakalárskych odborov v angličtine.

Študenti a študentky, ktorí/é začali ‘AP’ programy budú mať problém získať kompletný bakalársky titul. Zrušením študentských pôžičiek anglický Brexit takpovediac úplne zmaril sny európskych stredoškolákov a stredoškoláčok o štúdiu v Británii. Podobné zlé správy prichádzajú z Dánska, kde bolo nedávno vládou schválené nové nariadenie rušiace väčšinu študijných miest vo vysokoškolských programoch v angličtine. Ako to ovplyvní nadaných slovenských študentov a študentky?

Tento článok bol uverejnený v mene občianskeho združenia Unimak. Unimak je občianske združenie slovenských a českých študentov a študentiek na kvalitných zahraničných univerzitách, ktorí chcú zdieľať svoje skúsenosti so všetkým, čo štúdium v zahraničí prináša. Poskytujú bezplatnú pomoc stredo- i vysokoškolákom a školáčkam pri prijímacom procese na svetové univerzity.

Jeho autorkou je Lenka Judinová.

Podľa databázy Unesco v roku 2018 v Dánsku študovalo 1 381 slovenských študentov a študentiek. Toto číslo predstavuje po Česku, Spojenom kráľovstve a Maďarsku štvrtú najvyhľadávanejšiu lokalitu slovenských vysokoškolákov a vysokoškoláčok. O Dánsko bol na Slovensku vždy vysoký záujem, o čom svedčí aj dlhoročné pôsobenie konzultačných agentúr, ktoré uvádzajú, že pomohli hneď niekoľkým stovkám Slovákov a Sloveniek.

Nedávna zmena dánskej vysokoškolskej vzdelávacej schémy, ktorá nadobudla činnosť 25. júna 2021 preto prichádza ako devastujúca, avšak podľa mnohých neprekvapivá ba dokonca očakávaná správa.

Kde nastala chyba?

V roku 2013 dánska vláda prišla k dohode s Európskou úniou o tom, že medzinárodní študenti a študentky z EÚ budú mať rovnaký nárok na študentské pôžičky či granty (tzv. SU) ako domáci Dáni a Dánky, ak odpracujú min. 43 hodín mesačne. Rozpočet na tieto granty bol stanovený na 449 miliónov dánskych korún ročne. V roku 2018 však na SU dánska vláda ‘míňala’ už 513 miliónov. Zaujímavé je tiež podotknúť, že za posledných 10 rokov sa počet EÚ študentov a študentiek, ktorí poberajú SU viac ako strojnásobil. Zatiaľčo v roku 2010 to bolo 6 800 študentov a študentiek, v roku 2019 ich bolo až 22 600.

V roku 2021 sa tak dospelo k rozhodnutiu znížiť počet študijných miest v odboroch, ktoré sa vyučujú v angličtine na profesijných vysokých školách (tzv. university college) a akadémiách (tzv. academy) z niekoľko tisíc na 650, ktoré sa prerozdelia medzi približne trinástimi odbormi, ktoré zostanú otvorené (viď info nižšie). Anglicky hovoriaci študenti a študentky na týchto inštitúciách tvorili až 72% väčšinu. Pre porovnanie, donedávna sa v Dánsku vyučovalo približne 700 študijných programov a 1 300 kurzov výlučne v angličtine.

Toto rozhodnutie ovplyvní hlavne humanitné vedy a odbory ako napríklad manažment a marketing, ale i určité programy IT či inžinierstva.

Zoznam programov, ktoré sa naďalej budú môcť vyučovať v angličtine, keďže práve z nich sa študenti a študenntky lepšie zamestnajú

Hlavným argumentom pre toto rozhodnutie je vysoká úroveň nezamestnanosti zahraničných študentov a študentiek v Dánsku po ukončení štúdia. Len 21% anglicky hovoriacich študentov/študentiek, ktorí a ktoré ukončili univerzitné vysoké školy a akadémie v Dánsku, je schopných nájsť si prácu. Opakujúcou sa témou v krajine sa tak stala situácia, kde medzinárodní študenti a študentky zostávajú v Dánsku dva roky po ukončení štúdia a poberajú dávky v nezamestnanosti. Následne sa vrátia späť do svojich krajín alebo si nájdu zamestnanie mimo ich študijného odboru.

Vysvetlenie rozdielu medzi dánskymi akadémiami, profesijnými vysokými školami a univerzitami

Prerozdelenie vysokoškolských inštitúcií v Dánsku

Dva ročníky študentov a študentiek budú mať problém získať plnohodnotný bakalársky titul

Systém získania bakalárskeho titulu je v Dánsku markantne odlišný od toho slovenského.

Študenti a študentky v Dánsku majú pred začatím štúdia na výber – buď sa prihlásia na priame bakalárske štúdium alebo začnú dvojročný program ‘academy profession’ (tzv. AP), čo je v podstate polovičný bakalár. Počas týchto dvoch rokov sa študenti a študentky stretnú s generalizovanými, obšírnejšími predmetmi a počas tohto obdobia by si mali vedieť zvoliť svoju špecializáciu. Po dvoch rokoch si vyberú doplnkové programy (tzv. top-up), ktorými dokončia AP program a dostanú kompletný bakalársky titul. Avšak práve tieto ‘top-up’ doplnkové programy v angličtine sa rušia. V dôsledku tohto budú mať dve generácie medzinárodných študentov a študentiek problém dokončiť plnohodnotné bakalárske štúdium. Prípadne ho na spomínaných inštitúciách nebudú môcť dokončiť vôbec.

Odporúča sa im prestúpiť buď na vysoké školy, ktoré majú štatút univerzít, na iné odbory alebo si dokonca dokončiť bakalársky stupeň v inej krajine. Bohužiaľ, na 8 tradičných univerzitách je len 30 bakalárskych programov vyučovaných po anglicky, a teda možnosti študentov a študentiek, ktorí chcú študovať v Dánsku, budú už od bakalára diameriálne skresané.

Aké sú dôsledky pre študentov a študentky?

Socio-ekonomických implikácií tohto rozhodnutia je hneď niekoľko, avšak najväčší vplyv sa odrazí na študentoch a študentkách, aj na celkovom dánskom vysokoškolskom ekosystéme:

  • tieto zmeny vstúpia do platnosti od leta 2022 (tj. pre akademický rok 2022/2023)
  • netýkajú sa magisterských programov
  • netýkajú sa ôsmich škôl, ktoré majú status univerzít (napr. Copenhagen Business School, Aarhus University), ktoré však majú len 30 bakalárskych programov v angličtine (väčšinou technické odbory)
  • netýkajú sa študentských pôžičiek či grantov (SU), ktoré budú fungovať naďalej

Martin, ktorý je v druhom ročníku odboru Multimédiá na Business Academy Aarhus hovorí: V medzinárodnej komunite sme z toho všetci zaskočení a nevieme čo si máme myslieť. Všetko nasvedčuje tomu, že veľa mojich spolužiakov a spolužiačok nebude vedieť dokončiť odbor, ktorý chceli. Ja som sa rozhodol nedokončiť bakalára a ísť priamo do praxe.”

Nemyslím si, že je dobré zavrieť toľko programov vyučovaných v angličtine. V Dánsku rastie potreba medzinárodných zamestnancov a zamestnankýň, pretože populácia mládeže klesá. Ako medzinárodná študentka sa v Dánsku cítim vítaná a mám pocit, že existuje mnoho spoločností, ktoré vyhľadávajú rozmanitosť. Priala by som si, aby všetci videli tieto výhody,” tvrdi Sofie, ktora je pôvodom z USA a v Dánsku študuje Global Business Engineering na VIA University College.

Ervín, ktorý študuje Economics & Business na Aarhus University, si vyskúšal dva typy vysokých škôl a jeho pocity sú zmiešané: „Osobne som po roku prerušil štúdium na tzv. university college a presedlal na ekonómiu na tradičnej univerzite. Preto sa snažím pochopiť obe perspektívy problematiky. Na jednej strane vidím snahu dánskej vlády konať v najlepšom záujme pre spoločnosť tým, že odstráni ekonomicky nevýhodné programy a ušetrí na rozpočte. Avšak na druhej strane som toho názoru, že toto rozhodnutie v dlhodobom horizonte skôr Dánsko ukráti o šikovných a rôznorodých ľudí. Taktiež treba pamätať na to, že prínos zahraničných študentov a študentiek sa nedá merať iba kvantitatívne a z ekonomického hľadiska. V neposlednom rade je fajn myslieť aj na to, že zahraničie pomáha medzinárodným študentom a študentkám stať sa všestrannejšími ľudmi a zároveň domácim Dánom a Dánkam prasknúť ich bublinky myslenia, a teda rozšíriť im horizonty.

V bode 10 nového nariadenia dánska vláda prisľúbila, že situáciu okolo anglicky hovoriacich medzinárodných študentov a študentiek bude naďalej monitorovať. Je teda možné, že momentálna situácia sa časom zmení. Dánski/e vyučujúci a vyučujúce sa však boja radikálnej zmeny študijného prostredia a straty multikultularizmu, globalizmu a rozdielnych perspektív, ktoré medzinárodní študenti a študentky prinášali medzi dánskych študentov.

Ak Vás zaujíma táto téma a chcete sa dozvedieť viac o dôvodoch a dôsledkoch tohto rozhodnutia, odporúčame toto video: https://bit.ly/3kuGdbc

Teraz najčítanejšie

Unimak

Unimak je občianske združenie slovenských a českých študentov a študentiek na prestížnych zahraničných univerzitách, ktorí chcú zdieľať svoje skúsenosti so všetkým, čo štúdium v zahraničí prináša. Poskytujú bezplatnú pomoc stredo- i vysokoškolákom a školáčkam pri prijímacom procese na svetové univerzity.