Denník N

Exekútorstvo Stacha Chladného v časoch korony alebo kade ide splácanie dlhov (kade)ľahšie?

Kafkovsky ma vyzval exekútorský úrad počas lockdownu na osobnú návštevu pod hrozbou sankcie 2000€. Mesiace mi blokovali vyplatenie mzdy od zamestnávateľa, ignorujúc akékoľvek žiadosti o splátkový kalendár. Neprotirečí zaužívaný postup vykonávateľov exekútorského zákona samotnému exekútorskému poriadku? Prečo sa slovenskí „doktori“ exekútori snažia zaradiť do knižky Tisíc a jeden vtip?

Doktorsky vzaté, aj v mojom prípade bola prvotnou reakciou na existenciu exekútora NEGÁCIA. Ako údajný dlžník som zažíval šok a popieral: Kedy? Začo? Kde? Ja? Prečo? Bežná obranná stratégia psychiky nastúpila po vyslovení diagnózy: „váš exekútor“. A začal sa boj s pokrútenými právnickými mlynmi…

Na počiatku bola pokuta za neoznačený cestovný lístok spred desiatich rokov. Nasledovali platobný rozkaz a exekučné konanie. Po odchode prvého súdruha exekútora, JUDr Mgr Andreja Dembického v Košiciach, sa záležitosť ocitla v rukách mladšieho, JUDr Stacha Chladného vo Zvolene.

Dobrý deň, vážený exekútorský úrad! Dovoľujem si zaslať emailom aj poštou Žiadosť o uzatvorenie splátkového kalendára, pričom detaily návrhu a ďalšie dokumenty pripájam v pdf prílohe. Vo fotoprílohe nájdete referenciu, že u pani súdnej exekútorky JUDr Márie Popikovej splácam svoj jediný dlh šekovými poukážkami v sumách od 35 do 50€, pričom Vám by som uhrádzal cca 60€ mesačne. Ďakujem za Vašu odpoveď a želám všetko dobré.

Kapitola druhá, AGRESIA

Po prekonaní prvej fázy, kedy už nie je možné popierať danú skutočnosť, prichádza obdobie veľmi náročné pre rodinu a priateľov dlžného, ako aj pre právnický personál. Dlžnú osobu ovládajú pocity krivdy, nespravodlivosti a hnevu. Dlžník reaguje podráždene, vybíja si svoju zlosť na okolie, prípadne predkladá nezmyselné sťažnosti a požiadavky. Neexistuje nič, s čím by bol dlžník spokojný…

Zdravím, vážený pán exekútor! Podávam sťažnosť na Slovenskú komoru exekútorov, pretože Vaše vymáhačské metódy sú viac ako 10 rokov na hrane zákona a obchádzajú dobré mravy. Tiež využijem každý prípustný zákonný opravný prostriedok — Námietku proti zaujatosti, Námietku proti exekúcii, Námietku proti trovám exekúcie — a obrátim sa na advokáta, ochotného bojovať za spravodlivú vec. Želám pekný deň!

NEGOCIÁCIA, tretie štádium

Táto fáza väčšinou trvá krátke obdobie, napriek tomu je pre dlžného človeka dôležitá, pretože má motivujúci charakter. Dlžník sa zameriava na individuálny cieľ v budúcnosti, ktorý by chcel dosiahnuť. Môže ním byť predĺženie splácania, zbavenie sa dlhov, rýchle vybavenie určitých záležitostí. Dlžníci sa niekedy dohodnú v tajnosti s veriteľom, sľubujú konanie dobra, skromnosť alebo pokoru…

Vážený pán riaditeľ! Dovoľte mi oboznámiť Vás so sťažnosťou na súdneho exekútora a na kanceláriu pána doktora Chladného, ktorý nereaguje na písomné návrhy ani na emailové správy, v ktorých som nielen uznal svoj dlh, ale navrhol som splátky vo výške 60,60 eur mesačne a zaslal som Súhlas s vykonávaním zrážok od zamestnávateľa, čím by bol môj dlh splatený najneskôr do marca. Súčasne už niekoľko mesiacov nereaguje na výzvy ani telefonáty od môjho bývalého zamestnávateľa, či mi môže byť uvoľnená zvyšná časť mzdy.
Na jazyk sa mi preto derie otázka: Je počas pandémie a núdzového stavu v SR možné a vhodné mangľovať obyčajného živnostníka, momentálne s nízkymi príjmami tak, aby kvôli exekučnej veci vo výške 350eur, z ktorej istina je 60 eur za pokutu v MHD, skrachoval a prišiel o živobytie? 

Samozrejme, chápem zlosť alebo zášť, ktorú som mohol spôsobiť omylom odoslaným emailom kancelárii pána exekútora Chladného. Kacelárii JUDr. Chladného som tým ale nespôsobil žiadnu ujmu a nebol v tom ani zlý úmysel. Úprimne som sa ospravedlnil a navrhol som riešenie v podobe žiadosti o splátkový kalendár, ktorú som stiahol zo stránky JUDr Rudolfa Krutého PhD, súdneho exekútora.
Ak teda vlastnou ignoráciou potvrdzuje pán Chladný to, čo som o ňom v emocionálne vypätej situácii napísal, a to v súkromenj korešpondencii, budem rád, ak sa obrátime na súd, a to aj vzhľadom k skutočnosti, že súdny exekútor musí nielen postupovať v litere zákona, ale tiež sa snažiť, aby svojím konaním neohrozil existenciu povinného, a tiež zabezpečil uspokojenie veriteľa.

Po štvrté, DEPRESIA

V tejto fáze dlžník prežíva hlboký smútok, ľútosť, pocit veľkej straty, rezignuje na život bez dlhov. Človek už nedokáže zadĺženie ďalej popierať, plne si uvedomuje vážnosť situácie. Depresia vychádza z neschopnosti plniť svoju spoločenskú úlohu (rolu živiteľa rodiny, zamestnávateľa, zamestnanca a pod.). Nie je vhodné obavy zľahčovať prehnaným optimizmom, ktorým sa okoliu skôr vzdialime, než sa s ním znovu zladíme…

Vážený pán konateľ, preposielam, ako sa „dámy a páni“ v exekútorských spráchnivelých kreslách s platmi (a dôchodkami) vyššími než ústavní sudcovia, správajú voči dlžníkom a občanom, dokonca aj k tým, ktorí zaujmú súhlasný postoj ku konaniu. V mojom prípade to znamená: kancelária Judr. Stacha Chladného ma doposiaľ iba raz kontaktovala SMS-kou, nikdy ma písomne nevyzvali, ani mi písomnosti nedoručili poštou, lenže ako v stovkách iných prípadov pán exekútor „iba prevzal“ agendu od svojho kolegu, bývalého spolupracovníka ŠTB a ex-exekútora Dembického z Košíc.

Veru, žiada sa mi parafrázovať, že tento doktor práv by nebol schopný ani vyriešiť dlh za priestupok, a to som veľkorysý, pretože celkovo by nevybavil ani podanie balíka na pošte… Preto prosím nezaplaťte týmto zdegenerovaným, tupým a polomafiánskym smradom s arogantným prasacím ksichtom ani cent, a to nie kvôli peniazom – tie boli, sú aj budú – ale kvôli princípu: nezaslúžia si ani vaše, ani moje, ani peniaze nikoho iného na Slovensku či v Nemecku, kde si zarábame poctivou prácou. Dovidenia a nedajme sa!

ZMIERENIE, dobrodružstvo pri obžinkoch a sýty lišiak v kocúrkove

Konečné prijatie pravdy môže mať podobu dôstojného pokoja a vyrovnanosti, ale aj rezignácie alebo zúfalstva. Ak sa dlžník vyrovná so svojím stavom, dôjde k vnútorného mieru a pokoju. Zníži sa potreba komunikácie a záujmu o okolité dianie. Tichá prítomnosť či stisk ruky môžu ešte dlžného uistiť, že nezostal opustený…

Dobrý deň, vážený pán JUDr. Stacho Chladný! Ako spomínate v SMS, vediete voči mne exekúciu, ale neevidujete úhradu. Podľa vami zaslaného čísla a môjho rodného čísla som sa na vašej stránke dozvedel, že počet exekúcií voči mne je 0 (slovom nula). Prosím o upresnenie informácií a prípadné zaslanie poukážky. Všetky svoje prípadné podlžnosti uhradím, hoci sa dlhodobo zdržiavam v zahraničí.

Súčasne sa ospravedlňujem za e-mail zo dňa 23.9.2020, a čestne vyhlasujem, že Vám bol preposlaný omylom.

Želám veľa úspechov vo Vašom podnikaní:

Obchodný register SR – Výsledky vyhľadávania podľa priezviska a mena osoby

P.S.
V zmysle § 78 Exekučného poriadku: „Ak o to požiada platiteľ mzdy, oprávnený alebo povinný, exekútor určí, aká suma sa má v príslušnom výplatnom období zo mzdy povinného zrážať, a ak je viac oprávnených, koľko z nej pripadne na každého z nich.“ V zmysle vyššie uvedeného má zamestnávateľ vždy právo požiadať súdneho exekútora o určenie výšky zrážky za príslušné obdobie, za ktoré je mzda vyplácaná. Tento postup sa odporúča využiť vždy v prípade akýchkoľvek pochybností o jej výške. Súdnemu exekútorovi je potrebné poslať všetky potrebné podklady, ktorými zamestnávateľ disponuje. Týmto sa vie platiteľ mzdy efektívnym spôsobom vyhnúť zodpovednosti uvedenej v § 82 Exekučného poriadku.

Teraz najčítanejšie

Tomáš Kvič

Autor v slobodnom povolaní, básnik, publicista, textár. Participoval na projektoch Nuit Blanche a EHMK 2013, viedol dobročinnú iniciatívu NEXABOW, pôsobil v redakcii KOSICE:DNES. V súčasnosti sa venuje investigatívnej činnosti, písaniu poviedok a tvorbe pre deti.