Denník N

Dajte ľuďom spravodlivosť, nie len reči.

Deň po ohlásení „odbornej pracovnej komisie na obnovu dôvery v právny štát“ bolo jasné, že narazí na limity politických záujmov. Už začiatok naznačuje že táto iniciatíva môže dopadnúť podľa „mysleli sme to dobre a skončilo to ako vždy“. Napriek všetkému som presvedčený, že vôľa meniť veci k lepšiemu tu stále je a zodpovedať zostáva iba ako to zrealizovať.

Vízia ako obnoviť dôveru v právny štát je politická otázka pre ktorú táto vláda vyhrala voľby. Úlohou vlády je túto víziu jasne definovať a právnici (ako odborníci) majú byť nástrojom na jej dosiahnutie – nič viac, nič menej. Tento blog píšem najmä z obavy, že sa v tejto veci rútime do rovnako spoločensky frustrujúceho riešenia ako bolo aplikované pri probléme koronakrízy. Odborníci budú dávať odborné riešenia, ktoré obyčajnému človeku nič nepovedia a zrejme neprinesú ani žiaden okamžitý efekt. To napokon povedie len k prehĺbeniu nedôvery k reálnym schopnostiam tejto vlády zmeniť Slovensko na právny štát.

Rýchle riešenie pritom existuje a dokonca sa dá zrealizovať na úrovni rozhodnutia vlády bez nutnosti predchádzajúceho zdĺhavého legislatívneho procesu v Národnej rade. Ešte pred zostavením tejto vlády som TU písal o projekte SISAMNES, ako reakcii na neakceptovanú myšlienku zriadenia fondu investigatívnej žurnalistiky. Atribútom tohto projektu je absolútne nestranná spravodlivosť, čo by malo zabezpečiť priechodnosť minimálne na úrovni vlády.

V princípe je projekt SISAMNES o vytvorení „spoločenskej stráže nad strážcami zákonnosti“. Základnou úlohou projektu je vytvorenie systémovej kontroly zákonnosti postupu konkrétnych ľudí, ktorým sme zverili úradnú moc. Nových zákonov totiž môžeme vytvoriť koľkokoľvek, ale ak si tieto zákony budú kriváci v systéme svojvoľne ohýbať, tak sa nikdy nikam nepohneme. Dennodennou činnosťou ľudí z projektu SISAMNES bude upozorňovať zástupcov moci na zlý výklad zákona, prípadne na opomenutie jeho ustanovení, aby sa zistilo či sa jedná iba o bežné ľudské chyby alebo ide o škodnú v systéme.

Takto postupne povyťahujeme na svetlo jedného kriváka po druhom – stačí iba dôsledne (a do hĺbky, v súvislostiach) sledovať dodržiavanie zákonných postupov. Je to síce kontinuálny proces na dlhé obdobie, ale štatistická „exponenciála zla“ nepustí – stačí eliminovať 1% najhorších a zlo bude polovičné. Toto dáva vysokú pravdepodobnosť, že spoločnosť začne v krátkej dobe pociťovať zmenu a krivka dôvery v právny štát rýchlo nadobudne pozitívnu tendenciu.

Do tohto projektu sa môže zapojiť každý občan ktorý má záujem na tom, aby bolo Slovensko spravodlivejšie a nevíťazilo tu „právo silnejšieho“. Projekt SISAMNESS bude slúžiť ako platforma, kde spoja sily obyčajní ľudia, novinári, právnici, …. do jednej organizácie tak, aby sa eliminovala možnosť odstraňovania „nepohodlných“ jednotlivcov zločincami. Forma občianskej iniciatívy dáva tomuto projektu výhodu v tom, že „kým štát a jeho orgány môžu robiť len to, čo im dovoľujú zákony, občan môže robiť všetko, čo mu zákony nezakazujú“ – to do značnej miery eliminuje výhodu zločinu, ktorý pravidlá nedodržuje vôbec.

Nespravodlivosť nie je len tá v televíznych novinách, ale deje sa denne aj v tom najzapadlejšom kúte Slovenska. Absencia dôvery v právny štát sa netýka len trestného konania, ale v podstate všetkých úradov a inštitúcií. Kým nebudú mať obyčajní ľudia možnosť reálne ovplyvniť riešenie problémov čo ich osobne trápia, tak to všetko čo sa tu deje budú považovať za boj, ktorý sa ich netýka. Bežný človek totiž celý boj za právny štát momentálne vníma len ako takú „reality-show“ vo večerných správach. Dajte teda ľuďom možnosť zobrať spravodlivosť do vlastných rúk týmto regulovaným spôsobom a dáte im to čo doteraz nikto.

Jednoduché (nie však ľahké) riešenie teda existuje a záleží len na vás – tých ktorým sme zverili moc, či ho aj prijmete. Môžete v odbornej pracovnej komisii prekonzultovať realizovateľnosť tohto out of box projektu a reakcie zúčastnených ukážu veľa. V prípade relevantného záujmu o vyššie uvedený projekt, rád pomôžem s jeho realizáciou.

*  Sisamnes bol skorumpovaný sudca v Perzii, ktorý prijal úplatok a vydal nespravodlivý rozsudok. Kráľ ho za to nechal zaživa stiahnuť z kože a nechal ňou potiahnuť sudcovské kreslo. Keďže sa funkcie dedili, syn tohto sudcu musel sedieť na koži svojho otca pri rozhodovaní, aby vedel čo ho čaká ak nebude spravodlivý.

Teraz najčítanejšie

Róbert Číž

Chcel som iba život kde môžem robiť zmysluplné veci, namiesto toho sa musím roky naťahovať s nespravodlivosťou systému a svojvôľou tých čo majú moc. Spoznal som ako systém funguje a videl som veci o ktorých je lepšie nevedieť. Zločinci v klasickom ponímaní sú iba sekundárny problém. Primárnym problémom tohto štátu sú konkrétne osoby v inštitúciách zabezpečujúcich zákonnosť, ktoré svoje úlohy plnia iba formálne, selektívne a zneužívaním zákonov.