Denník N

Oliver Sacks v pohybe

Koncom minulého roku odovzdal Oliver Sacks vydavateľovi rukopis svojich spomienok On the Move: A Life. O pár mesiacov na to uverejnil v New York Times článok, v ktorom čitateľom oznámil, že trpí terminálnym štádiom rakoviny a tuší blízkosť konca svojej životnej cesty.

 

Oliver Wolf Sacks sa narodil v Londýne do lekárskej rodiny, čo predurčilo jeho budúce štúdium medicíny, pre ktoré sa rozhodli skôr rodičia, než on. Od detstva pociťoval skôr náklonnosť ku chémii, biológii a motorkám, ako k anatómii a lekárskej vede. Napriek tomu začal v roku 1960 študovať medicínu na Queen‘s College v Oxforde ako štipendista. To znamená, že nebol prijatý na základe vstupného testu, ale na základe eseje, ktorú napísal a ktorá zodpovedných zaujala. Na prijímačky sa však dostavil ako doprovod svojich kamarátov a len tak sa rozhodol, že si prijímačky vyskúša. Test však urobil až na posledný možný pokus. Už vtedy sa prejavilo, že má skôr talent na písanie, ako na spĺňanie iných požiadaviek štúdia. Počas prvého skúškového obdobia sedel v knižnici a čítal Keynesove Essays in Biography namiesto prípravy na skúšky. Kniha ho inšpirovala k tomu, aby napísal prvú esej a nenechal si ju len pre seba. Štúdium medicíny napokon úspešne dokončil a nejaký čas stážoval v prestížnej Londýnskej nemocnici. Po čase sa však začal cítiť potrebu vyletieť z rodného hniezda a cez Kanadu sa dostal do USA.

Práve pri čítaní kapitoly o jeho živote v Kalifornii (Mt. Zion Hospital, UCLA) ma zastihla jeho smrť (30.8.2015). Je tak trochu zvláštne, keď vás smrť autora zastihne pri čítaní jeho vlastného životopisu, keď si uvedomíte, že v skutočnosti už dopísal jeho poslednú kapitolu. A je to ešte zvláštnejšie, keď vás smrť autora zaskočí počas čítania kapitoly, v ktorej autor opisuje svoje dobrodružné cesty po krajine, ktorú by ste raz v živote chceli tiež spoznať zo sedla motorky a preto mu tak trochu závidíte.

Každú voľnú chvíľu v Kalifornii trávil Oliver Sacks na motorke. Kalifornia mu ponúkala viaceré formy slobody, s výnimkou práce, ktorá ho až tak veľmi nenapĺňala. Cez deň bol Dr. Oliver Sacks, v noci Wolf – motorkár. Zároveň tu bolo pre neho ako homosexuála oslobodením, že mohol žiť v krajine, ktorá bola v tejto oblasti ostrovom slobody oproti puritánskej Británii. Na začiatku knihy si spomína na rozhovor s otcom, v ktorom po prvý raz priznal, že sa mu „nepáčia dievčatá“, a na strašnú reakciu matky, ktorá tento fakt jednoducho nedokázala prijať. Mráz prebieha po chrbte, keď si uvedomíte, že rozhovor prebehol necelý rok pred tým, ako polícia v tej istej krajine zatkla za „nemorálne správanie“ Alana Turinga, ktorý v dôsledku šikany políciou o pár rokov na to spáchal samovraždu. Sacks však v Kalifornii zisťuje, že sa veľmi nehodí na laboratórnu prácu a odchádza do New Yorku, kde žije až do svojej smrti.

V New Yorku začína pracovať v nemocnici Beth Abraham v Bronxe, kde sa stretáva s pacientmi, ktorí prežili pandémiu spavej choroby v rokoch 1918-1927. V tom istom období experimentuje s liečivom L-dopa a číta knihu, ktorá jeho štýl písania azda najviac ovplyvnila – Luriovu knihu The Mind of a Mnemonist. Svoje poznámky z vyšetrovania pacientov kompletizuje v knihe Čas prebudenia, ktorá na rozdiel od jeho prvej knihy o migréne vzbudila záujem aj v očiach laickej verejnosti. Bol to jeho prvý veľký úspech, prelomová kniha, ktorá si zaslúžila viacero adaptácií, medzi ktoré patrí jej najznámejšia filmová adaptácia. Kniha sa dostala do rúk aj Luriovi, ktorý bol ňou nadšený. Oliver Sacks napísal celkovo 12 kníh. Jeho nasledujúca kniha Muž, ktorý mu mýlil manželku s klobúkom sa stala na 26 týždňov najpredávanejšou knihou v USA.

 

Zachytiť pohyb života do slov nie je úplne jednoduché. Oliver Sacks bol talentovaným rozprávačom príbehov, ktorý vo svojich knihách dokázal zachytiť desiatky paradoxných príbehov ľudí s neurologickými ochoreniami. Jeho knihy nie sú suchými vedeckými traktátmi, ani banálnymi príbehmi so šťastným koncom. Sú to prípadové štúdie pacientov s neurologickými poruchami, ktoré zároveň zachytávajú aj ich životné príbehy, ovplyvnené týmito poruchami. V tom sa prejavuje jeho vedecká zvedavosť a zároveň ľudskosť.

Sám doposiaľ zo svojho súkromia odhalil len veľmi málo. Aj keď celú svoju druhú knihu venoval vlastnej skúsenosti s „odcudzenou nohou“ a pod pseudonymom Stephen D. bol hlavným aktérom príbehu So psom pod kožou z knihy Muž, ktorý mu mýlil manželku s klobúkom, či čosi viac o sebe odhalil v predposlednej knihe Halucinácie. Napokon sa ako veľký rozprávač príbehov podujal vyrozprávať aj svoj vlastný príbeh.

 

Uvedomujúc si, že písanie vlastného životopisu je skôr interpretáciou žitých udalostí, ako obyčajným spomínaním, zvolil za motto knihy výrok, pripisovaný dánskemu filozofovi Kierkegaardovi: „Životu je možné porozumieť len dozadu, ale žiť sa musí dopredu“. Jeho život bol plný pohybu každého druhu. Jednak pohybu z miesta na miesto, jednak bol plný životných pohnutí. Niektoré pohyby boli bolestivé, iné boli vyjadrením slobody a radosti.

Kniha On the Move: A Life je pre čitateľov Sacksových kníh vzácnym nahliadnutím do zákulisia, do mysle toho, kto v knihách nevystupoval priamo, ale žil svoj život paralelne s postavami jeho kníh.

 

Zbohom, Oliver, a vďaka za všetky … knihy!

Wolf, vďaka, bola to poriadna jazda!

 

 

Informácie o knihe:

Oliver Sacks: On the Move: A Life

Vydavateľ: Knopf Publishing Group, New York, U.S.A.

Dátum vydania: 28. apríl 2015

Formát: hardback

Počet strán: 416

ISBN: 978-0-385-35254-3

Teraz najčítanejšie