Denník N

Slovensko ako centrum vývoja batérií v Európe: ilúzia alebo realita?

„EURÓPSKY ÚSPECH PRE SLOVENSKÉ INOVÁCIE V OBLASTI BATÉRIOVÉHO PRIEMYSLU“. Aj takýto výrok ste si mohli prečítať na stránke MH SR pár dní po oznámení úspešnej notifikácie projektu IPCEI EuBatIn. Čo to však znamená v praxi? Ide ozaj o dôležitý krok v podpore slovenských inovácií?

Spomínaný výrok v znení „EURÓPSKY ÚSPECH PRE SLOVENSKÉ INOVÁCIE V OBLASTI BATÉRIOVÉHO PRIEMYSLU“ ste si mohli prečítať na stránke Ministerstva hospodárstva SR pár dní po oznámení úspešnej notifikácie dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu „European Battery Innovation“ (Important Project of Common European Interest – IPCEI EuBatIn). Možno ste o tom začuli, možno nie, no urobila tak Európska komisia presne 26. januára 2021. Čo to teda znamená v praxi? Suma sumárum to pre firmy na Slovensku znamená, že o notifkovanie sa mohli uchádzať so svojimi projektami zameranými na spoločný európsky záujem v oblasti batériového biznisu. Poďme si však odpovedať na otázku: JE TO DÔLEŽITÝ KROK K PODPORE INOVÁCIÍ ALEBO LEN OSAMOTENÁ LASTOVIČKA?

 • NA TÚTO OTÁZKU JASNE ODPOVEDAJÚ ČÍSLA A FAKTY

IPCEI EuBatIn je projekt, v ktorom spojilo sily až 12 členských krajín EÚ a 42 firiem v oblasti vývoja a výroby batériových systémov. Veľmi podstatný je aj fakt, že pokrýva úplne celý hodnotový reťazec – od ťažby surovín, cez návrh a výrobu, až po recykláciu a ekologické zneškodňovanie batérií v rámci obehového hospodárstva. Dôležité je tiež to, že notifikácia tohto projektu je súčasťou širšieho úsilia Európskej komisie o rozvoj inovatívneho, ale aj udržateľného európskeho batériového priemyslu. Zároveň, týmto projektom sa vytvára komplementarita pre projekt „IPCEI on Batteries“ z decembra 2019. Poďme však k spomínaným číslam a faktom. Dôležitosť IPCEI projektov v oblasti batérií (IPCEI EuBatIn a IPCEI on Batteries) podčiarkuje nasledovné:

 • 12 členských štátov
 • 59 firiem
 • takmer 370 očakávaných spoluprác a partnerstiev
 • 6,1 miliardy eur podpory z verejných zdrojov
 • ďalších 14 miliárd eur v súkromných investíciách

Čo poviete? Ja si myslím, že IPCEI EuBatIn pre nás môže byť nesmiernym prínosom a dôležitým krokom v napredovaní batériového biznisu.

 • SÚČASŤOU IPCEI EuBatIn SÚ AJ SPOLOČNOSTI INOBAT AUTO A INOBAT ENERGY ZO SLOVENSKA

Áno, aj na Slovensku máme projekty s obrovským prínosom pre spoločnosť a životné prostredie. Jednými z nich sú InoBat Auto a InoBat Energy, ktoré na základe viac ako ročného úsilia v náročnom posudzovaní inovatívnosti, prínosov a mnohých ďalších aspektov z pohľadu Európskej komisie uspeli. Poďme si však zodpovedať otázku: V ČOM SÚ TAK INOVATÍVNE A PRÍNOSNÉ?

 • INOBAT AUTO: VÝVOJ ŠPIČKOVÝCH BATÉRIÍ PRE ELEKTROMOBILY A DOPRAVNÝCH APLIKÁCIÍ

Prečo sú teda batériové články z dielne InoBat Auto tak inovatívne, a zároveň aj prínosné pre aplikačnú prax aj životné prostredie? Ich výskum a vývoj je zameraný na silikónové anódy, pokročilé katódy s nízkym obsahom kobaltu, optimalizovaný kvapalný elektrolyt a na batérie na báze elektrolytu.

 • INOBAT ENERGY: VÝSKUM, VÝVOJ A INOVÁCIE V OBLASTI PRIETOKOVÝCH BATÉRIOVÝCH SYSTÉMOV S CIEĽOM VYBUDOVANIA PILOTNÉHO ENERGETICKÉHO CENTRA

Výsledok? Inovatívny, ľahko rozoberateľný a recyklovateľný batériový systém, ktorý bude súčasťou pilotného energetického centra s výkonom približne 5MW!

Vo finále, oba projekty majú rovnaký cieľ! A to zviditeľniť Slovensko v inováciách na európskej aj svetovej úrovni, ale aj posilniť inovačný potenciál EÚ či podporiť výskum v Európe. Navyše, vďaka zapojeniu partnerov z akademickej aj súkromnej sféry podporia transfer know-how v batériovom sektore. A to všetko pri vytváraní vlastných práv duševného vlastníctva, ktoré budú registrované na Slovensku aj v EÚ.

 • KROK CHÝBAJÚCI K ZHMOTNENIU INOVAČNÉHO SNA? POĎME NA TO!

Do úplného finále a spustenia našich projektov chýba už len jediný, no dôležitý krok – získanie grantového spolufinancovania MH SR. Dvere nám k tomu otvorila novo vyhlásená výzva v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-20 Európskych štrukturálnych a investičných fondov na podporu výskumno-vývojovej a inovačnej fázy našich projektov, do roku 2023. Ako sme na tom teraz? Po úspešnom zvládnutí prípravy, hodnotení žiadostí a podpise zmlúv nás čaká spustenie tejto prvej fázy. Spomeniem však aj ďalšiu, ktorá sa bude realizovať po 2023 – ďalšie posudzovanie s predpokladom spolufinancovania z  Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2021-2027.

 • MENIA SA ČASY K LEPŠIEMU? TOTO JE DNES V PODPORE INAK AKO BOLO VČERA

Asi sa zhodneme na tom, že projekty IPCEI majú významný prínos pre strategickú suverenitu EÚ, hospodársky rast, zamestnanosť aj konkurencieschopnosť priemyslu a hospodárstva EÚ. Umožňujú tiež spájať vedomosti, odborné znalosti, financie a hospodárske subjekty v celej EÚ. Spomeniem však hlavne CIEĽ: prekonať trhové či systémové zlyhania a spoločenské výzvy, ktoré by sa nedali riešiť inak. Podčiarknuté a zrátané, úlohou projektov v IPCEI je teda spojiť verejný sektor so súkromným a spoločne uskutočniť rozsiahle projekty s prínosom pre EÚ a jej občanov. Vrátim sa však naspäť k otázke: „ČO SA ZMENILO A KDE VIDÍM VÝHODY PROJEKTU IPCEI?“

 • SPOLUFINANCOVANIE: úspešnou notifikáciou projektov sa totiž chápe iba samotné schválenie danej miery pomoci, resp. medzery vo financovaní Európskou komisiou. Samotné spolufinancovanie projektov je však úlohou jednotlivých členských štátov.
 • OTVORENÝ DIALÓG A SPOLUPRÁCA ŽIADATEĽOV A ŠTÁTU: otvorenou komunikáciou úspešne notifikovaných firiem s MH SR sa nám podarilo alokovať zdroje z Európskych štrukturálnych a investičných fondov na prvú fázu. Zároveň, inovatívnym a efektívnym prístupom čo najviac priblížiť podmienky spolufinancovania požiadavkám našich projektov v súlade s IPCEI pravidlami.

 

 • DVERE K ROZVOJU VÝSKUMU, VÝVOJA A INOVÁCIÍ OTVÁRA AJ SPRÁVNY PRÍSTUP ŠTÁTU

Vrátim sa do nedávnej minulosti. Podobný efektívny prístup žiadateľov s MH SR sme mohli vidieť už pri výzve na podporu projektov s tzv. „známkou excelentnosti“ v rámci EIC Accelerator programu Horizont 2020. Aj tu bolo vidieť veľa pozitívnych aspektov, ktoré viedli k úspešnému vyhláseniu výzvy na spolufinancovanie týchto projektov. Konkrétne hovorím o priamej komunikácii s držiteľmi tejto známky, snaha pochopiť nástroj a potreby žiadateľov, ale aj prenos poznatkov a možností spolufinancovania na nadnárodnej úrovni. A tak si hovorím: „Spoznávajme pravidlá iných európskych nástrojov pomoci, hľadajme možnosti ako ich pretaviť do pravidiel na SR. Otvoríme tak dvere rozvoju výskumu, vývoja aj inovácií v našej krajine, ktoré prinesú pridanú hodnotu nám, ale aj EÚ a svetu.“ Práve inovatívnou podporou od štátu sa aj my môžeme stať dôležitým hráčom vo svete inovácií. Učme sa z úspešných príkladov a meňme ich na prax.

 • UKÁŽME, ŽE SLOVENSKO NAOZAJ INOVUJE A NEVYPÚŠŤA LEN OSAMOTENÉ LASTOVIČKY

Verte či nie, na SR vzniklo veľa špičkových inovácií na európskej, až celosvetovej úrovni. A každá z nich má právo patriť medzi elitu a byť plnohodnotnou súčasťou hodnotového reťazca ekonomiky. A aj preto sa Slovensko zapája aj do ďalších IPCEI projektov na úrovni EÚ.

 • IPCEI FOR MICROELECTRONICS AND COMMUNICATION – v rámci tohto projektu SR nominovala 5 firiem, ktoré do konca roka predložia svoje projekty na posúdenie Európskej komisii. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť a udržateľnosť mikroelektronických komponentov v Európe, integráciu a výrobu riešení na podporu európskeho priemyslu v oblastiach, v ktorých je Európa závislá od iných. Nezabúdajme však ani na zabezpečenie globálnej konkurencieschopnosti priemyslu EÚ.
 • IPCEI FOR HYDROGEN – ide o vodíkové technológie a systémy, kde SR vybrala 16 projektov. Tie sa budú môcť zúčastniť sa jednotlivých kôl so svojim zameraním na výrobu vodíka, jeho prepravu, distribúciu, skladovanie, výrobu zariadení, priemyselných aplikácií, aplikácií pre koncových užívateľov, atď. Za zmienku stojí aj prvé kolo, ktoré už prebieha a jeho súčasťou je aj náš projekt InoBat Hydrogen. Našim zámerom je vývoj a odštartovanie spoločne riadenej a kontrolovanej siete staníc InoBat Station ako kombinovaného zariadenia na získavanie a poskytovanie zelenej energie pre vozidlá bez emisií, miestne komunity a poskytovateľov sieťových služieb.
 • BUĎME PRIPRAVENÍ, SLOVENSKO!

Celý tento blog by som uzavrela prianím. Nezaspime na vavrínoch, pripravme sa a zabezpečme budúce spolufinancovanie týchto projektov už dnes. Pripravme pôdu pre pretavenie pozitívnych skúseností z prvých lastovičiek a zjednodušme realizovateľnosť týchto projektov u nás doma. A nemám tým na mysli len projekty IPCEI. Hovorím aj o ďalších projektoch, ktoré dokážu včas a efektívne podporiť rozvoj start-upov aj zabehnutých firiem na ceste za vlastnými inováciami. V InoBat s našimi projektami ideme do toho!

MIROSLAVA HORŇÁČKOVÁ
Head of Grant Financing, InoBat

Teraz najčítanejšie

InoBat

InoBat je slovenská spoločnosť založená v roku 2019 zaoberajúca sa výskumom, vývojom, výrobou a recykláciou batérií s dlhodobým cieľom slúžiť európskemu trhu s novými energetickými riešeniami. Hlavnými odvetviami sú InoBat Auto, ktorý sa zaoberá R&D a výrobou batérií do elektrovozidiel, InoBat Energy, zaoberajúci sa skladovaním energie a InoBat Recyling, prinášajúci riešenie na recykláciu batérií. Okrem toho, InoBat pracuje aj na rozvoji InoBat Charging, ktorý rieši nabíjaciu infraštruktúru a InoBat Hydrogen pre vodíkové a alternatívne pohony. Najrozvinutejšou odnožou spoločnosti InoBat je InoBat Auto, ktoré umožňuje elektrickú mobilitu vytváraním svojich unikátnych batérií pre zelenší svet. Sme batériová spoločnosť „Discovery to Delivery“ s jedinečným výskumom a vývojom v oblasti výroby prinášajúcim riešenia šité na mieru pre svojich zákazníkov. www.inobat.eu

Tento blog je platený.