Denník N

Združenie sudcov Slovenska sa pripojilo k podpore sudkýň a sudcov v Afganistane a vyzýva na pomoc

Medzinárodná asociácia sudcov (IAJ) a Medzinárodná asociácia sudkýň (IAWJ) vydala dňa 18.9.2021 spoločné stanovisko k situácii sudkýň a sudcov v Afganistane.

Z jeho znenia vyplýva, že sudkyne a sudcovia v Afganistane sú vo vážnom nebezpečenstve.

Sudcovia sú v riziku, pretože rozhodovali vo veciach terorizmu a bezpečnostných prípadoch v súlade so zákonom, kvôli svojim rozhodnutiam v trestných veciach, ako aj  preto, že ak to zákon vyžadoval, rozhodli proti mužom v prípadoch domáceho násilia, rozvodu a v prípadoch starostlivosti o dieťa.

Sú v riziku, pretože niektoré z týchto rozsudkov boli prijaté proti členom Talibanu, a pretože presadzovali právny štát a rešpektovali ľudské práva.

Sudkyne sú vo zvýšenom riziku kvôli ich pohlaviu. Taliban neakceptuje, že ženy majú právo súdiť mužov.

Zvýšením nebezpečenstva je to, že teroristi a iní zločinci boli prepustení Talibanom z väzenia, čím vznikla dodatočná hrozba pomsty zavraždenia sudcov. Osobné údaje sudcov už nie sú viac dôverné.

IAJ a IAWJ odsúdili prebiehajúce hrozné zaobchádzanie  so svojimi kolegami v Afganistane.

Zjednotení ostávame v solidarite. Stanovisko nalieha na globálne spoločenstvo na spoluprácu na záchrane životov afganskych sudcov  a ich rodín. Sú potrebné bezpečné cestovné možnosti, víza na tranzit a pre konečnú destináciu a podporu pre sudcov a ich rodiny na znovuvybudovaniu ich životov. IAJ a IAWJ žiadajú štáty, aby zabezpečili kvóty pre humanitárne víza pre afganskych sudcov v riziku, osobitne pre sudkyne.

IAJ a IAWJ žiadajú všetky krajiny, aby okamžite konali.

Združenie sudcov Slovenska sa v celom rozsahu pripojilo k  vyhláseniu IAJ a IAWJ  z 18.9.2021 a vyzýva všetkých kompetentných predstaviteľov Slovenskej republiky, aby sa v rámci medzinárodnej spolupráce zasadili o poskytnutie účinnej medzinárodnej ochrany a pomoci afganským sudkyniam a sudcom a ich rodinám, ktorých životy sú podľa dostupných informácií aktuálne ohrozené pre výkon ich povolania, presadzovanie princípov právneho štátu a ochranu ľudských práv a v prípade sudkýň aj pre ich pohlavie.

Podporiť afganské sudkyne je možné aj finančne, a to prispením do fondu, ktorý na ich podporu zriadila Medzinárodná asociácia sudkýň.

Plné znenie vyhlásenia v originálnej podobe a jeho neoficiálny preklad,  ako aj ďalšie informácie je možné dohľadať na stránke komunikačnej platformy sudcov sudnamoc.sk

Teraz najčítanejšie