Denník N

Otvorený list členom a členkám strany Spolu

Milé členky a členovia strany Spolu, milé kamarátky a kamaráti,

Zajtra vás čaká jedno z najdôležitejších a zrejme aj najťažších rozhodnutí: stojac na pomyselnej križovatke politických ciest si zvolíte tú, ktorej dôverujete ako tej najlepšej z možných trás smerujúcich k naplneniu vašich politických cieľov. Jednou z možných ciest je tá, na ktorú vás pozývame my, členovia a členky Progresívneho Slovensko, s nádejou a prianím, že po nej budeme kráčať spoločne s vami ako zjednotený politický prúd.  Svojim rozhodnutím máte možnosť nakresliť novú mapu politickej budúcnosti strany Spolu a vás všetkých, ktorí ste jej súčasťou a v dôsledkoch ovplyvniť aj smerovanie  Progresívneho Slovenska.

Viem, že vás to stavia pred nesmierne náročnú dilemu. Možno sa v nejednom z vás mieša nádej v spoločnú budúcnosť pod vlajkou PS, s obavami, kam vás táto cesta napokon zavedie a aká rola vás na nej čaká.  Uvedomujúc si náročnosť a zodpovednosť vašej voľby, nám o to väčšmi záleží, aby boli naše motivácie pre spoločnú integráciu pre vás čo najviac transparentné. Chcem ich preto v mene nášho hnutia vysloviť verejne a nahlas ako záväzok a uistenie, že k tomuto rozhodnutiu pristupujeme s rovnakou zodpovednosťou.

Prichádzame s ponukou spojenia síl v spoločnom politickom subjekte Progresívne Slovensko

…pretože v snahe o spájanie politických síl pre nás strana Spolu vždy bola a je naším najbližším partnerom.

V histórii našich strán nejestvuje fáza, ktorú by nevypĺňali spomienky na množstvo spoločne odžitých skúseností. Niektoré pripomínajú úskalia zamilovaných partnerov z argentínskej telenovely, hľadajúcich cestu k vytúženému spojeniu, aby sa vzápätí trápili obavou z neopätovanej lásky. Niektoré sú aj po rokoch večným zdrojom smiechu, a sú aj také, ktoré nás spojili putom spoločne zdieľanej bolesti.

Spája nás úspech v bratislavských, európskych a prezidentských voľbách, no najmä obrovské množstvo úsilia a práce, ktoré sme pre to vynaložili. Rovnako tak nás zomklo prežívanie smútku z neúspechu v parlamentných voľbách. V neposlednom rade, naše politické partnerstvo vytvorilo vzácne osobné priateľstvá.

Blízkosť našich strán bola predurčená tým, že vznikli na príbuzných hodnotových základoch a obe si kládli za cieľ priniesť Slovensku novú spoločenskú zmluvu. Aj dnes, viac ako rok od zániku koaličného partnerstva, nás spája politická ponuka obsiahnutá v spoločne vytvorenom programe, a tiež vízia zelenej, proeurópsky orientovanej, férovej  a odolnej krajiny pripravenej na výzvy budúcnosti.

Integrácia síl pod spoločnou vlajkou je preto pre nás tým prirodzenejším vyústením nášho vzťahu. Je zároveň prianím zavŕšiť snahy otcov zakladateľov, ktorí sa viackrát usilovali priviesť obe strany k postupnému splynutiu.

…pretože spojenie našich síl by bolo tým najdôveryhodnejším dôkazom, že popri rozhádanej nekompetentnej koalícii a korupčnícko-extrémistickej opozícii existuje pre Slovensko aj iná, „tretia možnosť“.

Ťažko by sme dokázali samostatným snažením ponúknuť presvedčivú a silnú alternatívu voči prehlbujúcemu sa politickému marazmu v radoch koalície aj opozície, než ponúka práve moment nášho spojenia. Má potenciál stať sa hybnou silou, ktorá povzbudí spoločnosť k dôvere v našu pripravenosť prevziať zodpovednosť za krajinu a previesť ju potrebnými transformačnými zmenami.

Aktuálne sa na Slovensku odhaľuje ako hlboká je politická kríza, do ktorej sme posledné roky nezvratne smerovali. Je frustrujúca absenciou zmysluplnej alternatívy voči hodnotovo aj obsahovo vyprázdneným stranám, ktoré zredukovali politiku do podoby klanového zápasníckeho ringu. Časť z nich sa sprofanovala ako korupčnícka oligarchia, ktorá si sprivatizovala spravodlivosť. Druhá časť nie je spôsobilá na výkon odborných, ani štátnických úloh pri riadení štátu. Navyše, aktívne prispela k premene politickej súťaže na reality show. Už celé desaťročie sme nepočuli príbeh o pozitívnej vízii Slovenska v budúcnosti, neboli sme svedkami súťaže ideí či programových riešení nad rámec nákupného zoznamu technokratických opatrení, nevnímali sme nijaký pokus nastoľovať trendy a transformačné reformy v akejkoľvek oblasti. Z politiky sa vytratili odborníci,  ideológovia aj vizionári a nahradili ich „vybavovači“, klauni a „reformátori“ uviaznutí vo vintage myslení z roku 2002.

O to väčšia je naša zodpovednosť predstaviť relevantnú politickú silu schopnú  prekonať provinčnosti slovenskej politiky.  Priali by sme si, aby sme spojením všetkých kapacít a odborného kapitálu čo najviac prispeli k tomu, aby sme takúto politickú silu ponúkli. Presne to je cieľ cesty, na ktorú sme vás pozvali.

Milí priatelia a priateľky „Spoluáci“,

Úprimne si prajeme, aby ste boli pri všetkých nastávajúcich politických zápasoch po našom boku ako rovnoprávni a plnohodnotní členovia a členky Progresívneho Slovenska.  Želáme si, aby ste v našom hnutí našli svoj politický domov, ktorý vám poskytne priestor pre naplnenie svojho politického potenciálu a umožní formovať spoločnú politickú budúcnosť.  Urobíme všetko preto, aby ste si k identite PS mohli postupne vybudovať rovnaké emočné puto, aké cítime my. Osvojenie si „progresívnej identity“ totiž poskytuje výnimočný pocit hrdosti a spolupatričnosti, pomáha nám zachovať si jasné ukotvenie a jednotné smerovanie, a motivuje k osobnej aj politickej odvahe chrániť hodnotový svet, ktorý naše hnutie reprezentuje.

Ponúkame vám prostredie, v ktorom sa nevypestovala tradícia riešiť názorové strety vytváraním frakcií a krídel a oslabovaním sa vnútornými zápasmi. Ctíme si pluralizmus, kritickú diskusiu a vnútornú demokraciu, no rovnako tak si chránime vnútornú jednotu. Naša jednotnosť, inkluzívny prístup a aktívna pomoc členov a členiek Progresívneho Slovenska bude niečo, o čo sa môžete oprieť v celom procese integrácie.

Sme heterogénna skupina ľudí, tak v predsedníckej zostave, ako aj v 700 člennej základni, je teda bežné, že občas zaškrípu kolesá aj u nás. Kriticky vnímame aj iné svoje nedostatky a potrebu zintenzívniť prácu pri ich odstraňovaní. Verím, že aj tomu vie naša integrácia dopomôcť.

Na záver mi dovoľte popriať vám vydarený snem, šťastnú voľbu politického vedenia a výber cesty, na ktorej sa vám podarí najlepšie naplniť potreby krajiny, strany aj vás všetkých. Budeme na vás v sobotu myslieť, držať si palce a dúfať, že vás budeme môcť čoskoro privítať na spoločnej palube.

Irena Bihariová
predsedníčka hnutia Progresívne Slovensko

Teraz najčítanejšie

Irena Bihariová

Slovensko musí byť fér pre všetkých ľudí. Som právnička, ktorá dlhé roky bojuje proti extrémistom a neférovostiam v spoločnosti. Od roku 2020 som zároveň predsedníčkou hnutia Progresívne Slovensko.