Denník N

O svetelnom smogu a ekologickom umení

V polovici septembra prebehol v priestoroch kaštieľa v Moravanoch nad Váhom festival súčasného umenia a udržateľnosti Nasuti. Záznamy z diskusného programu si môžete pozrieť aj teraz.

V nasledujúcom príspevku nájdete vyše 5 hodín spracovaného video materiálu a dokument Mateja Poka o svetelnom znečistení. Túto tému sme zvolili za základ úvah a umeleckých i vedeckých príspevkov na festivale venovanom umeniu a udržateľnosti.  Venovali sme sa tme, ktorej nedostatok kvôli svetelnému smogu negatívne ovplyvňuje životné prostredie. Pocitom temnoty, ktoré môžeme pociťovať z aktuálnej spoločenskej situácie. Tme s jej metaforickým potenciálom konca, opustenia a úzkosti, ale aj intimity, zvnútornenia a pokoja.

Účastníci a účastníčky festivalu priniesli formy spracovania tém zmien spoločnosti smerujúcej k veľkému zlomu (klimatický rozvrat), humanizmu v kríze, odpútania sa od povrchu vizuálneho vnímania, potreby redefinície vzťahov a politík, ale aj astronomické, geologické a kozmologické témy, vízie post-humanistickej spoločnosti, filozofickú či politickú reflexiu aktuálnych civilizačných problémov a špecifík doby. Na festivale sa predstavili Mads Floor Andersen, András Cséfálvay, Jonáš Gruska, Kata Mach, Lucia Papčová, Rudolf Sikora, Miro Tóth a Samčo Brat Dážďoviek. Úvodom celého dňa bola prednáška Diany Klepoch Majdákovej o ekologických myšlienkach a apeloch v umení na Slovensku:

Tak, ako sme minulý rok pracovali s témou bezrastu, prípadne anti-produkcie, ktorá je v rámci umenia istým paradoxom, tento ročník sa zameriaval na tie oblasti súčasného umenia, ktoré nepracujú primárne s vizualitou či zrakovým vnemom, ale pristupujú k umeleckému zážitku (aj) cez iné zmysly. Umenie na festivale pracovalo s tým, čo nie je primárne viditeľné – ostáva v temnote, či už reálnej alebo metaforickej. Veci, ktoré vysúvame do temného sveta, sveta, ktorého sa obávame – nepoznaného, nepredstaviteľného. Svet (objekty, entity, informácie, vzťahy), ktorý sa nachádzajú mimo našich pozorovaní – či už fyziologicky daných a obmedzených našou predstavivosťou. Zameriame sa na performatívne polohy umenia – sound art, performance, happening, environment, ale odprezentujeme aj multimediálne inštalácie a diela tradičných, “hmatateľných” výtvarných druhov a techník (obraz, objekt). Umelecká produkcia na festivale nemala podobu jednoliatej, ucelenej výstavy vizuálneho umenia. Išlo skôr o medzidruhovú komunikačnú bázu, mozaiku žánrov, myšlienok a umeleckých prístupov, ktoré spája spoločné libreto, motív odvíjajúci sa od ústrednej témy festivalu, ktorou je TMA. Svoju tvorbu predstavili Zuzana Sabová, Oto Hudec a András Cséfalvay:

Celosvetový problém svetelného znečistenia exponenciálne narastá každým rokom, no zdá sa, že zatiaľ nemá reálne riešenie. Problém, ktorý negatívne ovplyvňuje život zvierat i rastlín, prácu astronómov, no najviac zdravie každého z nás, aj keď si to zatiaľ vôbec neuvedomujeme. Viac k téme povedia slovenskí vedci:

Vybrané aspekty sme si ďalej rozobrali z pohľadu súčasnej astronómie. Pavol A. Dubovský, hlavný pozorovateľ na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle situovanom v Parku tmavej oblohy Poloniny, momentálne PR manažér v cezhraničnom projekte “Karpatská hviezdna cesta” riešiacom problematiku svetelného znečistenia vo vybraných regiónoch Slovenska, Ukrajiny a Maďarska. Karol Petrík, riaditeľ Hvezdárne a planetária Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci.

Svetlo a tma súvisia v stavebníctve a dizajne s manažmentom energie. Práca s energiou sa odvíja od použitých materiálov. Ako budeme – doslovne – budovať novú Európu? Povieme si o nových materiáloch a nových prístupoch. Už je to rok, čo sa na európskej úrovni rozbehla iniciatíva Nový európsky Bauhaus, ktorá kombinuje rozhodnutia vysokej politiky s praxou kreatívneho priemyslu. Nemalo by ísť o čisto filozofický a diskusný formát, ale vychádza z potrieb Zelenej dohody (Green Deal). Nastoľuje dialóg medzi vedou a technológiou, umením a sociálnym začlenením v úsilí o dizajn, ktorý nájde riešenia na každodenné problémy. Cieľ je jasný – zníženie emisií a kvalitnejší život. Pri tvorbe (nového) životného prostredia dostávajú slovo aj architekti a dizajnéri. Čo môžeme robiť pre zelenší svet všetci?

Nora Vranová, architektka, Pôsobí ako podpredsedníčka Slovenskej komory architektov, agenda udržateľnej architektúry, členka zdruzenia Manifest 2020 – oficiálny partner Nového európskeho Bauhausu na Slovensku. Architektúru vníma ako prirodzený stav vecí okolo nás, ako organizáciu priestoru. Tie najkrajšie architektonické objekty boli objavené, nie vytvorené. Úlohou architekta je “len” zorganizovať všetky vstupy do harmonického a funkčného celku – či už ide o záhradný altánok alebo urbanistickú štúdiu. Maroš Schmidt, Riaditeľ Slovenského centra dizajnu, vyštudoval VŠVU, odbor Transport dizajn (2004). V roku 2002 absolvoval stáž vo výskumno-vývojovom centre Volkswagen Wolfsburg, neskôr pracoval ako dizajnér na voľnej nohe. Ako externý pedagóg prednáša od roku 2012 Dejiny automobilového dizajnu na VŠVU. V roku 2013 spoluzakladal občianske združenie Ostblok, ktoré mapovalo československý dizajn v období rokov 1945 – 1992. V rámci projektu Made in Czechoslovakia vystavoval československý dizajn a prednášal o dejinách dizajnu v mnohých mestách Slovenska. Knižnica materiálov LOMA aktuálne zhromažďuje viac ako 50 vzoriek experimentálnych materiálov z celého sveta. Nájdete v nej rôzne druhy plastov, kovov, prírodných materiálov a textilu, ale aj rôzne materiálové prieniky ako napríklad drevená koža. Andrea Borská, absolventka Fakulty architektúry Technickej Univerzity vo Viedni. V rokoch 2004 – 2011 spolupráca v ateliéroch v Mníchove a Bratislave, od roku 2011 autorizovaná architektka, členka Slovenskej komory architektov. Počas svojho pôsobenia v rokoch 2012 – 2017, ako vedecká asistentka na Inštitúte pre projektovanie nosných konštrukcií a inžinierskych drevostavieb na TU Wien, sa profesijne zamerala na trvalo udržateľné procesy v rámci architektúry. S profesorom Wolfgangom Winterom vypracovala a uviedla do programu štúdia univerzity ekologický modul efektívneho využívania prírodných zdrojov pri stavbe drevených a kombinovaných stavieb v mestskom priestore, ktorý zahŕňa sedem tematicky súvisiacich predmetov pre master študentov ako napr. ekologické a ekonomické plánovanie a následná realizácia, technické základy projektovania konštrukcií, či vysoko efektívne využívanie prírodných zdrojov. Od roku 2014 sprevádza ako jeden z architektov spoločnosti Cityscape a architectural tours odborníkov aj laikov po súčasnej ukážkovej architektúre vo Viedni, so zameraním na trvalo udržateľné stavby.

 

Videá: Peter Zákuťanský

Foto: Ján Šipöcz

Autorka textu k výstave: Diana Klepoch Majdáková

https://www.instagram.com/nasuti_festival/

Teraz najčítanejšie

Zuzana Duchová

Site specific súčasné umenie, architektúra, dizajn, reprezentácia Slovenska a iné presahy Kreatívna Európa