Denník N

Starajme sa o seba po strate

Stratili sme blízkeho? Zamyslime sa, ako sa postarať o seba.
Keď stratíme blízkeho, zamestnanie, priateľa, vzťah, ktorý pre nás veľa znamenal, bolesť je veľká. Rozhodnúť sa ísť ďalej je iba na nás. Rozhodnime sa postarať aj o seba samého. Psychológ Iván Gómez vo videu hovorí viac.

Keď v živote prídeme o blízku osobu, môžeme prechádzať stresujúcim a bolestným obdobím, keď starostlivosť o seba samého môže vyzerať ako nemožný a len ťažko dosiahnuteľný cieľ. Niekedy je však potrebné urobiť nemožné, pretože práve to je spojené s našou emočnou pohodou a prežitím.

Ako na to? Psychológ Iván Gómez vo videu hovorí viac.

Odborníci z Plamienka pripravili na rok 2021 nový projekt s názvom Plamienok každý týždeň. Pravidelne, počas celého roku, Vám prináša nové krátke video. Lekári a psychológ sa v nich venujú praktickým, psychologickým i filozofickým otázkam paliatívnej starostlivosti.

Teraz najčítanejšie

PLAMIENOK n.o.

Sme nezisková organizácia, ktorá je na Slovensku priekopníkom rozvoja detskej domácej paliatívnej/hospicovej starostlivosti a smútkového poradenstva a terapie pre deti a ich rodiny. Od roku 2002 bezplatne poskytujeme nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť. Deti navštevujeme doma v okruhu 2 hodín jazdy od Bratislavy. Od roku 2011 V Centre pomoci smútiacim deťom a rodinám v Bratislave na Zadunajskej ulici 6 bezplatne poskytujeme psychologickú, terapeutickú a poradenskú omoc smútiacim deťom a ich blízkym ako aj dospelým po strate dieťaťa. Do centra môžu prísť smútiace deti a rodiny z celého Slovenska. Od roku 2003 vzdelávame študentov, odborníkov a laickú verejnosť, aby sa kvalita detskej paliatívnej starostlivosti na Slovensku zlepšovala. Týmto blogom chceme prispieť k tomu, aby sa povedomie o paliatívnej starostlivosti na Slovensku zvyšovalo.