Denník N

Otázka z tmy: „Mám všetko, ale nie som šťastný, prečo?“ Epizóda 1. Prázdnota

Od mnohých účastníkov pobytu v tme som dostal otázku, ktorá má mnoho podôb, ale len jednu podstatu. Napríklad mám všetko, čo chcem, ale nie som šťastný. Vybudoval som firmu, mám krásnu rodinu, ale stále mi niečo chýba. Zarábam veľa peňazí, môžem robiť čokoľvek, ale nič ma nebaví atď.

Stav prázdnoty je dar

Akokoľvek sa nám takýto stav môže zdať nepríjemný a vo svojej podstate ho odmietame, je to dar, ktorý príroda používa na to, aby nás posunula do ďalšieho vývojového štádia, aby sme spoznali skutočný zmysel a cieľ života človeka…

Fyzický vývoj človeka

Najprv prichádza počatie, vývoj embrya, nasleduje narodenie, malé dieťa rastie, vstupuje do puberty, dospieva, potom sa stáva plne vyvinutým dospelým človekom, nasleduje staroba a potom smrť. Nie je na nás, aby sme tento fyzický cyklus zmenili. A úplne rovnako rozvíja príroda každého z nás aj duchovne, len tento proces nie je tak dobre známy.

Duchovný vývoj človeka

Príroda nás tlačí k tomu, aby sme postupovali cez vopred určené vývojové stupne až ku konečnému cieľu života. Jediné, čo na to používa, je túžba, ktorú v nás rozvíja. Myslíte si, že túžby a myšlienky sú vaše? Omyl, to príroda nám posiela všetky myšlienky a túžby, ktoré potom určujú naše kroky. Sme ako malé deti. Dostaneme túžbu, myšlienku na potešenie a bežíme za ňou. Poďme sa zoznámiť so základnými stupňami vývoja.

Stupeň 1 – jedlo, sex, rodina
Každý túži a potrebuje naplniť tento základný stupeň. Keď sme si ho splnili, teda keď sú všetky základné túžby viac či menej uspokojené, hľadáme, čím by sme sa mohli naplniť ďalej. Prvýkrát zažívame stav prázdnoty, pretože nič z uvedeného nás dlhodobo nenapĺňa.

Stupeň 2 – peniaze, sláva, uznanie
Po splnení túžob prvého stupňa začneme túžiť po tých vyšších – túžbach v podobe peňazí, slávy a uznania. Samozrejme, každý v inej miere, ale podstata je rovnaká. Niekomu stačí mať v banke desaťtisíc, iný potrebuje milión. Niekomu stačí pochvala a uznanie od ženy, iný potrebuje byť slávnym hercom. Akonáhle si človek naplní aj tento stupeň, opäť sa objaví prázdnota…

Stupeň 3 – vedomosti
Vo chvíli, keď teda človek naplní potreby prvého aj druhého stupňa opäť hľadá, čím by sa mohol ďalej naplniť, čomu by sa mohol vo svojom živote venovať. A rozvíja vyššiu túžbu po naplnení v intelekte. Začína študovať vedu, hviezdy, históriu, hľadá najrôznejšie duchovné smery, skrátka – hľadá naplnenie v intelekte. Skôr či neskôr sa však po dosiahnutí stanovených intelektuálnych mét zasa dostaví ten istý pocit naplnenia = prázdnoty. Opäť sa pýta sám seba, čo ďalej, čím sa naplniť? Príroda ho tak vlastne posúva do prvého vývojového štádia skutočného človeka.

Stupeň 4 – vývoj bodu v srdci
Človek sedí s hlavou v dlaniach a pýta sa sám seba: „Mám všetko, čo som chcel, a čo ďalej? Prečo som tu? Načo je život? Aký je jeho zmysel? Čo sa stane, keď zomriem?“ A tak ďalej. Vtedy sa v človeku prebudí takzvaný Bod v srdci, teda prvá skutočná túžba po dosiahnutí zmyslu a cieľa života. Hoci sa nám často zdá, že je to dôvod k depresii, sklamaniu a ohliadnutiu sa za svojím životom, opak je pravdou. Je to obrovský dar, ktorý nám umožňuje pýtať sa na zmysel života, mať túžbu dosiahnuť cieľ našej existencie.

A čo ďalej?

Človek si uvedomí, že všetky tri predchádzajúce úrovne, ktorým zasvätil svoj život, sú len dočasné a je márne sa za nimi hnať. Deti vyrastú, peniaze sa utratia, sláva je pominuteľná a vedomosti šťastie ani naplnenie neprinesú. Čo teda ďalej? Čo je zmysel života? Prečo žiť pevne ukotvený v prvých troch úrovniach, ale venovať sa predovšetkým rozvoju tej štvrtej? Teda – túžbe po rozvoji bodu v srdci, túžbe po dosiahnutí zmyslu a cieľa života? Odpovede na všetky tieto otázky prinesieme v ďalšej časti tohto článku.

Teraz najčítanejšie

Vladimír Bohm

Vladimír je študentom na medzinárodnej akadémii Bnei Baruch, ktorá sa zaoberá autentickou kabalou - vedou o spájaní sa ľudí medzi sebou, ktorá rozkrýva odpoveď na otázku "Čo je zmyslom života" a ako to dosiahnuť... Publikuje články a videá s interpretáciou aktuálnych udalostí vo svete prostredníctvom prírodných zákonov.