Denník N

Aký lekársky posudok od cudzinca vyžaduje cudzinecká polícia?

Akonáhle cudzinci získajú na Slovensku povolenie na prechodný pobyt, do 30 dní od prevzatia pobytovej kartičky (dokladu o pobyte) musia cudzineckej polícii dokladovať lekársky posudok, že netrpia chorobou ohrozujúcou verejné zdravie.

Cudzinecká polícia si takýto lekársky posudok žiada od špecializovaného pracoviska, ktoré je cudzineckou políciou akceptované.

V Nitre vystavuje posudok pre cudzineckú políciu:

Expat Clinic

Hornočermánska 4, Nitra

www.expatclinic.sk 

expatclinic@gmail.com

0948 350 123

Cena je aktuálne 149 EUR dospelí, 140 EUR študenti

Je možné prísť aj bez objednania, v prípade záujmu o presný čas je nutné sa vopred objednať.

V mestách: ​Bratislava, Zlaté Moravce, Komárno, Skalica, Zvolen, Levice, Levoča, Kežmarok, Košice, Bánovce, Handlová, Krompachy, Krupina je možné objednať sa na:

https://www.medicalcontrol.sk/

medicalcontrol@akmv.sk

0948 350 123

Ako vyzerá tento posudok a čo je na ňom uvedené?

Lekársky posudok pre cudzinca vydaný v Expat Clinic, Hornočermánska 4, Nitra

Napríklad v ambulancii Expat Clinic po vyšetrení cudzincov vydajú posudok aj v slovenskom a anglickom jazyku a zasielajú ho priamo na cudzineckú políciu. Na tomto posudku je meno a priezvisko cudzinca, dátum narodenia, štátna príslušnosť a číslo pasu. V prípade záujmu kópiu pošlú aj klientovi e-mailom.

Čo sa rozumie pod chorobou ohrozujúcou verejné zdravie? 

Z pohľadu cudzincov ide o chorobu, ktorá má potenciál sa šíriť a podlieha hláseniu podľa Medzinárodných zdravotných predpisov vrátane novo sa vyskytujúcej vysoko nebezpečnej choroby a iného prenosného ochorenia, ak sa naň vzťahujú ochranné opatrenia podľa osobitného predpisu a ktorá ohrozuje verejné zdravie.

Aké vzorky sa cudzincovi odoberú?

Samotné vyšetrenie trvá približne 20 minút, cudzincovi sa odoberú vzorky krvi, moču aj stolice. Odpovede na najčastejšie otázky ohľadom lekárskej prehliadky pre cudzincov nájdete tu.

Čo ak je zistený nález? 

V prípade ak sa pri lekárskej prehliadke zistí pozitívny nález na ochorenie, klienta z ambulancie kontaktujú, navrhnú preliečenie a následne po uplynutí zhruba dvoch týždňov (záleží na type ochorenia) vykonajú čiastočné dovyšetrenie. Akonáhle je paciet preliečený, posudok môže byť vydaný.

Teraz najčítanejšie