Denník N

Vajnoráci, chystajte gumáky a čerpadlá, ide CEPIT!

CEPIT. Bokom od všetkých vedeckých centier, v poli, na okraji mesta má vyrásť technologický park ako inovatívna high-tech lokalita v strednej Európe. Nebola to žiadna spoločenská objednávka, len túžba špekulanta s pôdou speňažiť svoju investíciu do pozemkov, ktorú urobil hneď po revolúcii. Po rôznych neúspešných návrhoch na zmenu územného plánu sa mu napokon podarilo presvedčiť primátora Ďurkovského, že je má skvelý nápad.

Už som si myslela, že táto rana už nebude bolieť, ale zdá sa, že s ústupom krízy sa zobúdzajú aj zombíci. 63 hektárov krásnej ornej pôdy v okolí Vajnor pomaly odsúdených na svoj koniec. Táto rana sa ťahá od roku 2005, kedy mestské zastupiteľstvo prehlasovalo vôľu vtedajšieho vajnorského zastupiteľstva a zásadným spôsobom zmenilo budúci charakter Vajnor. Investor si našiel svojich priaznivcov a zatlieskalo mu nastupujúce vedenie na čele so súčasným starostom Mrvom a jeho vernými. Za pár drobných pre FK CEPIT Vajnory a iné vízie.

CEPIT. Bokom od všetkých vedeckých centier, v poli, na okraji mesta má vyrásť technologický park ako inovatívna high-tech lokalita v strednej Európe. Nebola to žiadna spoločenská objednávka, len túžba špekulanta s pôdou speňažiť svoju investíciu do ornej pôdy, ktorú urobil hneď po revolúcii. Po rôznych neúspešných návrhoch na zmenu územného plánu sa mu napokon podarilo presvedčiť primátora Ďurkovského, že je má skvelý nápad.

Dnes máme na úradnej tabuli návrh územného plánu zóny. Nie je to ešte finálne riešenie, lebo ide o strategický dokument, ktorý musí prejsť tiež osobitným posudzovaním dopadov na životné prostredie – SEA. Čo nám prinesie?
63 hektárová plocha je hydraulicky spojená s neďalekou rezerváciou Šúr, čo je vlastne močiar a s našimi pivnicami v neďalekých Vajnoroch.  Realizáciou zámeru a výstavbou jednotlivých objektov dôjde k ovplyvneniu režimu podzemných vôd. Čoraz častejší výskyt extrémnych prívalových dažďov oprávnene vyvoláva obavy z ohrozenia majetku Vajnorákov, a to z titulu záplav zrážkovými vodami z povrchového odtoku. Z plochy CEPITu má viac ako 36 ha tvoriť spevnenú plochu. Počas prívalového lejaku na ňu spadne veľké množstvo vody, ktoré musia niekam odtiecť. Pôvodný návrh obsahoval podmienky na vytvorenie systému retenčných nádrží, vodných plôch a čerpacích staníc na odvádzanie vody. Tieto opatrenia sa ale zatiaľ do regulatívov návrhu územného plánu zóny nedostali. Za to sú tam čiastkové riešenia ako odizolovanie územie CEPITU zo severnej a západnej strany ílovitou stenou aby neprenikala voda z okolia do CEPITu a navážka na terén cca 1,5 m s 70 cm hrubou štrkovou vrstvou. Paradoxne práve tá môže pri prívalovej zrážke ohroziť nižšie položené okolité územie – teda Vajnory.

Ďalším bonbónikom je splašková kanalizácia. O tej našej vajnorskej sa popísalo už dosť. Napriek jej rôznym prevádzkovo-kvalitatívnym nedostatkom si myslím, že vákuový systém bol pre Vajnory najlepší. Jej srdcom je čerpacia stanica neďaleko kruhového objazdu. Bola postavená v roku 1998 kedy sa počítalo s rozvojom priľahlých častí obce v lokalitách Šuty, Koncové, Nemecká dolina, Prostredné. Tak bola napočítaná aj jej kapacita. CEPIT vyprodukuje 2 x viac splaškov ako celé Vajnory. Pôvodne sa odvedenie splašková kanalizácia vybudovaním podmieňujúcej investície – nového zberača „H“. Čuduj sa svete, namiesto dodržania pôvodných požiadaviek, sa do návrhu územného plánu dostalo úplne iné napojenie. Celý CEPIT má byť napojený s celým kanalizačným systémom práve do tejto  čerpačky. Ide o veľký objem, 1500 m3/deň. Týmto sa môže stať, že odoberie celú jej plánovanú kapacitu a na výstavbu v rozvojových častiach Vajnor môžeme zabudnúť, alebo sa vrátiť k žumpám.

CEPIT by mal obslúžiť asi 23 000 ľudí v 2 – 8 podlažných budovách a s 5 700 parkovacími stojiskami. Podľa pôvodného návrhu mala byť doprava zabezpečená nielen autami, ale aj električkou. Takto bol aj posudzovaný vplyv na životné prostredie. Pri tej celej nezmyselnosti celkom zaujímavý nápad. Lenže dodnes sa tak nestalo, napriek niekoľkým zmenám územného plánu mesta. V predloženom návrhu územného plánu CEPIT sa píše že nevybudovanie električkovej trate v území bude obmedzujúcim faktorom rozvoja územia technologického parku CEPIT Bratislava Vajnory. Myslím, že moja požiadavka, aby účinnosť územného plánu zóny bola viazaná na schválenie trasy električky v UPN mesta, alebo aby do tej doby bola stavebná uzávera je celkom relevantná. Pri ústnom prerokovaní navrhovatelia chceli podmienku zrušiť z dôvodu možného pripojenia na D 4. Aký dopravný inžinier sa podpíše pod takúto zámenu?

Tu si kliknite na celé moje stanovisko k Návrhu územného plánu zóny CEPIT.
Kde vlastne má byť CEPIT? Keď najbližšie pôjdete na prechádzku po Jurskej ceste, zastavte sa na druhom mostíku a poobzerajte sa dookola. Odtiaľ po pravej i ľavej strane, od Šúrskeho kanála až po cestu do NPR Šúr, popod Lagermax a Rybničnú ulicu má vyrásť na 63 ha CEPIT. Užívajte si oddych z voľnej krajiny a dýchajte čerstvý vzduch, pokým v CEPITe nevyrastie kogeneračná jednotka, s výkonom veľkého zdroja znečistenia ovzdušia – Energocentrum a vyrastú nie huby a slnečnica, ale objekty pre priemysel, občiansku vybavenosť a bývanie pre 23 000 ľudí.

DCF 1.0
Cepit zaberie plocu okolo Jurskej cesty až po Šúrsky kanál.

Teraz najčítanejšie

Anna Zemanová

Zelená čistej a zdravej krajine aj pre naše deti Poslankyňa NR SR, členka Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie; tímlíderka pre životné prostredie strany SaS