Denník N

Rodová nerovnosť v investičnom svete stále trvá

Vo vlastníctve investičných aktív stále panujú veľké rozdiely, ktoré sa zmenšujú len pomaly. Viaceré príbehy žien však ukazujú, že na finančných trhoch vedia bez problému uspieť.

Žijeme v 21. storočí, kedy technologická a digitálna revolúcia prináša sofistikované riešenia v každej oblasti, aj v tej investičnej. Stále dôležitejšou témou sa stáva ROVNOSŤ. Rovnaké príležitosti, platy, žiadne rozdiely, snažíme sa o elimináciu diskriminácie, či už rasovej, náboženskej alebo genderovej. Ale naozaj sa snažíme? V investičnom alebo bankovom sektore môžeme vidieť veľkú priepasť medzi mužmi a ženami. Tzv. gender gap stále existuje aj napriek tomu, že žijeme vo svete nekonečných možností.

Ženy investujú podstatne menej ako muži

Pri investovaní do kryptomien je rozdiel ešte väčší ako pri akciách, ETF, fondoch, či nehnuteľnostiach. Čo je celkom paradox, pretože kryptomeny mali priniesť do tohto segmentu čerstvý vietor a slobodu. Podľa CNBC investuje do kryptomeny dvakrát toľko mužov ako žien (16% mužov vs. 7% žien).

ProfitLevel-Zarska-Rodova nerovnost v investiciach
Graf: Porovnanie typu investície podľa vlastníctva. Zdroj: CNBC

Americký prieskum z augusta 2021 prináša ale aj pozitívny pohľad, kedy sa „gender gap“ najviac zmenšil v prípade investovania do nehnuteľností. Pri ostatných „klasických“ formách investovania je rozdiel stále badateľný, avšak má zlepšujúcu sa tendenciu.

Problém sa začína už v detstve

Ženy sú už od skorého detstva vedené viac-menej k opatrnému správaniu. Muži sú viac vedení k dominantnosti, tzv. chlapskému správaniu a ku súťaživosti. Tieto zakorenené vzory vychovávania ovplyvňujú neskoršie správanie sa v oblasti finančnej gramotnosti. Podľa prieskumu spoločnosti Ypulse, úroveň sebavedomia dievčat klesá približne o 30 % vo veku od 8 do 14 rokov, zatiaľ, čo sebavedomie chlapcov vo veku 14 rokov chlapcov je o 27 % vyššie. Sebavedomie hrá kritickú rolu pri investovaní. Ďalším problémom je aj nedostatok informácií. Deti je potrebné učiť narábať s financiami už od skorého veku. Finančná gramotnosť populácie je v niektorých krajinách na veľmi nízkej úrovni.

Finančná diskriminácia žien

Podľa štatistík ženy zarábajú stále oveľa menej ako muži, odchádzajú do dôchodku s priepastne rozdielnymi úsporami, a  ich finančné príjmy ovplyvňuje aj založenie rodiny. S podhodnotenou prácou pre ženy v rámci určitých sektorov nemá problémy iba Európa. V Austrálii je v súčasnosti platový rozdiel cca 13,4 percenta, podľa toho o aké odvetvie ide. Európska únia je pravdepodobne na dobrej ceste znížiť tzv. gender gap  v nasledujúcich rokoch. Otázka rodovej rovnosti má aktuálne významné postavenie v rámci agendy EÚ. Európska komisia prišla s novým návrhom 4. marca 2021, ktorý má zaistiť rovnakú odmenu za rovnakú prácu pre obe pohlavia. Mala by sa teda zlepšiť informovanosť a transparentnosť odmeňovania a veľké spoločnosti budú povinné podávať správy o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov. Nižšie platy pre ženy a finančná závislosť na mužoch počas materskej dovolenky logicky obmedzuje ich možnosť zapojiť sa do aktívneho finančného investovania. Situácia sa zlepšuje vďaka rôznym podporným projektom súkromných spoločností, napríklad bánk a sporiteľní, avšak jednotlivé vlády štátov majú stále, čo dobiehať a zlepšovať v tejto problematike.

Preslávila sa aj napriek rodovej diskriminácii

Jednou z prvých žien, ktoré sa preslávili vo svete financií bola Geraldine Weiss. Napriek vzdelaniu ju nechcela zamestnať žiadna investičná spoločnosť na lepšej ako asistentskej pozícii. Ona sa však rozhodla vypracovať sama. Naučila sa investovať z kníh, počúvala rozhovory jej rodičov a vyštudovala obchod a financie na vysokej škole. V roku 1966 sa teda rozhodla vo veku 40 rokov založiť svoj vlastný projekt, a tým sa vyhla diskriminácii na základe pohlavia. V roku 1977 prišla ako hosť do obľúbeného programu PBS-TV „Wall Street Week with Louis Rukeyser“, a odhalila svoju identitu po dosiahnutí úspechu v súvislosti s jej projektom.  Weissovej stratégia je zameraná na dividendy, predbehla stratégie odporúčané inými investormi a dosiahla nadpriemerné výnosy aj na chudobných trhoch.

Teraz najčítanejšie

ProfitLevel_Lucia Zarska

Lucia Zarska

Som spoluzakladateľkou webu Mafinn, na ktorom som sa po obsahovej stránke venovala vzdelávaniu laického publika v oblasti rôznych druhov investícií. Som presvedčená, že investovanie môže byť jasné, zrozumiteľné a dostupné pro každého, stačí len vedieť ako na to. Aj preto som sa rozhodla v oblasti finančných trhov nasmerovať svoje ďalšie kroky na pozíciu analytičky. V pozícii hlavnej analytičky brokerskej spoločnosti ProfitLevel sa teraz venujem tejto téme podrobnejšie. Zároveň sa snažím pokračovať v písaní odborných textov o kapitálových trhoch do médií a na blogy. https://www.linkedin.com/in/lucia-%C5%BE%C3%A1rska-356b40b2/