Denník N

Nastal čas na zmenu oddlženia, ak chceme predísť ďalším stratám (aj verejných rozpočtov)

Pravidlá oddlženia občanov od roku 2017 umožňujú sa oddlžiť takmer komukoľvek, pričom náklady z nesplatených dlhov znášame všetci daňoví poplatníci. Alarmujúci je nárast oddlžených, ktorí zanechajú „sekeru“ vo verejných financiách

Vo väčšine vyspelých krajín funguje oddlženie ako prostriedok na „reštart“ občanov, ktorí sa dostali do neriešiteľných problémov. Keďže oddlženie majú absolvovať len ľudia, ktorí si to zaslúžia, musia preukázať snahu o dohodu s veriteľmi alebo takéto oddlženie schvaľuje súd. Následne po splnení podmienok, môže človek vykročiť do budúcnosti s „čistým štítom“.

Na Slovensku sa môže oddlžiť aj človek s príjmom nad 2 000€ mesačne, aj človek, ktorý sa zbaví majetku, aby nemusel vyplatiť svojich veriteľov. A môže sa oddlžiť aj občan s nadštandartným príjmom, nikto nepreveruje a nebráni oddlženiu bonitných občanov. Čo mnohí naši spoluobčania využívajú, priam až zneužívajú

Taký občan sa zbaví aj dlhov voči veriteľom ako Sociálna poisťovňa, Finančná správa, zdravotné poisťovne. Podľa údajov z finstatu verejný rozpočet takto prichádza mesačne o cca 1,6 mil €. Zároveň narastá počet občanov, ktorí majú dlh voči verejným inštitúciam a v júni 2021 podiel takýchto oddlžených občanov dosiahol 46%.

Áno, aj Vy ako daňový poplatník prispievate na oddlženie suseda, ktorí má dostatočný príjem na 3 dovolenky ročne, ale nemá záujem platiť odvody ani iné dlhy, tak sa môže oddlžiť. Nezaplatí v oddlžení veriteľom ani 1 € ( 97% oddlžení skončí bez vyplatenia veriteľov) a môže začať nový život „bez dlhov“.

Ale v konečnom dôsledku tieto dlhy musí niekto zaplatiť…, čiže ostatní platiaci občania.

Takto oddlžení občania majú len jednu zákonnú povinnosť – vrátiť Centru právnej pomoci ( CPP) pôžičku 500€ v priebehu 3 rokov (čo predstavuje 15 € mesačne), ale podľa vyhlásení CPP asi polovica oddlžených neplní ani túto min. povinnosť.

31.12.2020 evidovalo CPP pohľadávky z titulu nesplatených pôžičiek v objeme 12 mil €.

Hoci CPP poskytuje pôžičky oddlženým občanom zo štátneho rozpočtu, nevie preukázať kroky smerujúce k vymoženiu týchto pôžičiek. Pritom CPP je jediný subjekt v SR, ktorý môže v prípade nesplácania pôžičky využiť efektívny nástroj – podať žalobu na zrušenie oddlženia ( podľa vyjadrenia CPP doteraz nepodali ani 1 žalobu o zrušenie oddlženia).

Pritom stačia drobné úpravy podmienok oddlženia, aby sa zabránilo zneužívaniu oddlženia a aby oddlženie bolo určené len pre tých, ktorí to skutočne potrebujú.

Návrh úprav oddlženia:

  • povinná kontrola príjmov a majetku pri vstupe do oddlženia za posledných 12 mesiacov
  • umožnenie oddlženia len formou splátkového kalendára pri občanoch s príjmom vyšším ako minimálna mzda
  • úprava podmienok pre zrušenie oddlženia, aby oddlžený občan preukazoval poctivý zámer pri oddlžení ( v súčasnosti má veriteľ preukázať nepoctivý úmysel dlžníka pri oddlžení ??)

Autor je viceprezidentom ASINS

Teraz najčítanejšie