Denník N

Ako 600 prokurátorov vyhlásenie podporilo

Všetci slušní ľudia isto podporujú to, aby naša prokuratúra mala čo najlepšie predpoklady na plnenie svojej základnej a výhradne prokuratúre zverenej úlohy – vznášať obžaloby na trestnom súde tak, aby páchatelia trestnej činnosti boli postavení pred spravodlivý súd. Každý slušný človek musí chcieť, aby pre prokuratúru pracovali statoční, nadaní a motivovaní právnici v prostredí, v ktorom chcú plniť túto (nateraz) nenahraditeľnú úlohu.

Dňa 27.09.2021, teda 3 dni pred termínom predloženia správy Generálneho prokurátora v parlamente, bol na stránke Generálnej prokuratúry uverejnený článok označený ako

Vyhlásenie prokurátorov k pretrvávajúcim neadekvátnym útokom nielen priamo na osobu generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ale cez jeho osobu aj na prácu celého rezortu prokuratúry podporilo viac ako 600 prokurátorov z celkového počtu 942 prokurátorov Slovenskej republiky.

Článok zároveň hrdo uvádza, že také vyhlásenie už podpísalo „viac ako 600 prokurátorov“ z celkového počtu 924.

A tu je príbeh, ktorý je možno zaujímavejší, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať.

Najprv súvislosti. Naša prokuratúra je tzv. monokratický a hierarchicky usporiadaný orgán. To znamená, že šéfov šéf je aj môj šéf a všetko je riadené zhora dole od najvyššieho po najnižšieho. Na tomto modeli si podľa všetkého vedenie prokuratúry veľmi zakladá. To obzvlášť v súvislosti so snahou si akosi podriadiť aj Úrad špeciálnej prokuratúry.

Táto snaha sa prejavila tým, že boli opakovane zrušené rozhodnutia prokurátorov spadajúcich pod Špeciálneho prokurátora, čím vlastne došlo k de-facto oslobodeniam prominentov, ktorých prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry stíhali.

A nielen to. Generálny prokurátor podal návrh na disciplinárne stíhanie Špeciálneho prokurátora za jeho vyjadrenia na obranu svojich podriadených, ktorí sa angažovali v „kauze“ štyroch čestných špičkových vyšetrovateľov trestne stíhaných Krajskou prokuratúrou v Bratislave. O ich takom stíhaní sa Krajský súd už medzitým síce vyjadril, že je nedôvodné a prepustil ich na slobodu, ale zatiaľ stále nie je jasné, ani to, či Krajská prokuratúra v Bratislave bude konať aj v tomto prípade aspoň s takým dôrazom na ochranu práv obvinených ako tomu bolo u spomínaných prominentov, a už vôbec nie to, do akej miery bude pán Generálny prokurátor na svojom názore trvať pokiaľ ide o disciplinárku Špeciálneho prokurátora za jeho súvisiace vyjadrenia.

Návrh pána Generálneho prokurátora na odvolanie z funkcie námestníčky asi najskúsenejšej netrestnej prokurátorky JUDr. Klimentovej len preto, že sa v uvedenej súvislosti Špeciálneho prokurátora zastala, však veľkú nádej nedáva.

To všetko nás vedie k tomu, aby sme sa pýtali, ako vlastne vzniká taká podpora „viac ako 600“ prokurátorov, ktorou sa pán Generálny prokurátor, ako keby namiesto prirodzenej autority, opakovane verejne hrdí.

Jedná sa o nejaké hnutie „zdola“? Povedali si snáď nejakí prokurátori niekde na okrese, že „takto to už ďalej nejde, musíme niečo urobiť pre pána Generálneho prokurátora“ (samozrejme vo voľnom čase, keď už bude denná robota skončená), „aby vedel, že stojíme za ním“ a išli za svojim okresným prokurátorom a povedali mu: „Podporme pána Generálneho prokurátora“?

Viacerým sa taký scenár zdá nepravdepodobný. Ale ak nie tak, tak ako to bolo?

Ešte k samotnému textu. Tí, čo sa radi zaoberajú písaným jazykom, si na texte „vyjadrenia“ iste všimnú, že jeho slovná zásoba, tvorba viet a štýl je veľmi podobný tomu, ako sa vyjadruje pán Generálny prokurátor. Nepochybne to môže byť spôsobené tým, že na generálnej prokuratúre, v pracovnom prostredí a pri tesnej spolupráci nielen členov jej najvyššieho vedenia si už viacerí osvojili spôsob vyjadrovania, ktorý je vlastný pánovi Generálnemu prokurátorovi. Ale môže to byť aj len tým, že text bol vytvorený tak, aby sa pozdával pánovi Generálnemu prokurátorovi. Alebo text vznikol ešte nejako inak? Nevieme.

Čo ale vieme, je nasledujúce tvrdenie jedného radového prokurátora a nie je to vôbec o nejakom „hnutí zdola“.  Ten prokurátor uviedol, že si ho zavolal jeho šéf, predložil mu text vyhlásenia a povedal: Podpíš!

Keď radový prokurátor odmietol, reakcia sa dostavila. Na druhý deň ráno, mu na stole pristálo vysoko neobvyklé množstvo nových vecí na riešenie. Keď to povedal svojim kolegom, tí reagovali:

„Je tam na 7 rokov, ja si život ničiť  nebudem“!

Nie vždy to takto muselo byť, ale nie je isté, koľkokrát to tak bolo. Jedno však isté je. Máme statočných radových prokurátorov a nie je ich málo. Ak nie viac, možno skoro až 324!

Teraz najčítanejšie