Denník N

Koľko nás bude stáť klimatická kríza?

Autor: John Walton/PA

Vedci sa na klimatickú krízu spojenú najmä s globálnym otepľovaním pozerajú v prevažnej miere cez empirické dáta, ktoré sú zväčša fyzikálneho charakteru, napr. nárast teploty, nárast hladiny oceánov apod. Aj vo svojich predikciách sa uchyľujú k týmto veličinám. Preto je len prínosom, keď sa klimatológovia vo svojej práci spoja napr. s ekonómami a vyhodnotia, aký dopad bude mať klimatická kríza na našu ekonomiku a globálnu trhovú spoločnosť. Mnohí ekonomickým údajom rozumejú a veria vo väčšej miere, ako keď len vidia jednoduchý údaj napr. o predikcii nárastu globálnej teploty o 1,5 °C, z ktorého len ťažko dokážu vyčítať presné implikácie pre prírodu a spoločnosť. Preto som veľmi privítal článok v britskom Guardian, ktorý o jednej takejto klimatologicko-ekonomickej štúdii informoval. Rozhodol som sa ho preložiť a uverejniť.

Spiatočný let z Veľkej Británie do New Yorku by mohol v dôsledku účinkov klimatickej krízy stáť globálnu ekonomiku v dlhodobom horizonte viac ako 3 000 dolárov.

Výskumníci skúmali ekonomické náklady klimatickej krízy a zistili, že v tomto storočí zníži globálny HDP približne o 37%, čo je viac ako dvojnásobok poklesu, ktorý ekonomika zažila počas Veľkej hospodárskej krízy.

Odhadujú, že na každú tonu emitovaného oxidu uhličitého bude globálna ekonomika do konca storočia chudobnejšia o 3 000 dolárov.

Výskum uskutočnili odborníci z Cambridge University, University College London a Imperial College London, ako aj medzinárodní partneri zo Švajčiarska, Nemecka, USA a Rakúska.

Väčšina odhadov predpokladala, že požiare, záplavy, suchá a iné vplyvy klimatickej krízy neovplyvnia hospodársky rast, ale existuje „čoraz viac dôkazov o opaku“.

„Zmena klímy spôsobuje, že škodlivé udalosti, ako je nedávna vlna horúčav v Severnej Amerike a záplavy v Európe, sú oveľa pravdepodobnejšie,“ povedal Dr. Chris Brierley z University College v Londýne. „Ak prestaneme predpokladať, že ekonomiky sa z takýchto udalostí zotavia v priebehu niekoľkých mesiacov, náklady na globálne otepľovanie vyzerajú oveľa vyššie, ako sa zvyčajne uvádzajú.

„Stále potrebujeme lepšie pochopenie toho, ako klíma mení hospodársky rast, ale aj v prítomnosti malých dlhodobých účinkov sa znižovanie emisií stáva oveľa naliehavejším.“

Ekonomický vplyv bude závisieť od toho, koľko toho budú krajiny pripravené urobiť v boji proti klimatickej kríze znížením emisií, povedal Jarmo Kikstra z Medzinárodného inštitútu pre analýzu aplikovaných systémov a Imperial College v Londýne.

Dr. James Rising z University of Delaware a London School of Economics and Political Science povedal: „Čím viac vieme o rizikách zmeny klímy, tým naliehavejšími sa stávajú opatrenia proti nej. Každý rok sme boli a sme svedkami väčšieho počtu prírodných katastrof spojených so zmenou klímy a situácia sa bude zhoršovať, kým nedosiahneme globálne čisté nulové emisie.

„Jedným z veľkých krokov vpred v tejto práci je začať zachytávať riziká prírodných katastrof alebo variabilitu klímy v odhadoch nákladov, a nie len ako priemerné zmeny teploty.“

„Zatiaľ čo klimatická variabilita veľmi nemení dlhodobý najlepší odhad vplyvov zmeny klímy, zvyšuje rozsah rizík a tieto udalosti môžu mať dlhodobé účinky.“

Páčil sa vám príspevok? Ak áno, dajte prosím follow na moju facebookovú stránku. Ďakujem veľmi pekne. Zmeniť našu krajinu môžeme len spoločne.

Teraz najčítanejšie

Jakub Feltovič

Jakub Feltovič sa narodil v roku 1994 v Prešove. Prispieva blogmi o domácej i svetovej politike, medzinárodných vzťahoch, ekonomike, vede a klimatickej kríze. Usiluje sa o úspešnejšie, modernejšie, prodemokratické a proeurópske Slovensko bez klamúcich a nečestných politikov, karieristov, oportunistov, nezodpovedných populistov a nebezpečných extrémistov. Zasadzuje sa o rozvoj stredopravého politického spektra a kresťanskej demokracie. Zasadzuje sa o budovanie modernej, jednotnej, spravodlivej a ekonomicky, hospodársky i vojensky silnej a sociálne solidárnej Európskej únie. Jakub Feltovič was born in 1994 in Prešov. He contributes blogs on domestic and world politics, international relations, the economy, science and the climate crisis. He strives for a more successful, modern, pro-democratic and pro-European Slovakia without deceptive and dishonest politicians, careerists, opportunists, irresponsible populists and dangerous extremists. He advocates the development of the center-right political spectrum and Christian democracy. He advocates the building of a modern, united, just and economically and militarily strong and socially cohesive European Union.