Denník N

Ako Záborskej návrh ohrozuje ženy?

Foto: NRSR
Foto: NRSR

S blížiacim sa termínom hlasovania o definitívnom schválení Záborskej návrhu na oklieštenie práv žien sa bude stupňovať aj snaha o presviedčanie, že ide o pomoc ženám. Zhrnula som preto zmeny, ktoré zákon prináša a ktoré nemajú nič spoločné s pomocou ženám, iba s mocou nad ženami.

  • Čakacia lehota

Návrh predlžuje lehotu „na rozmyslenie“ zo súčasných 48 hodín na 96 hodín. Takáto zmena posilňuje moc nad ženami, ktorým podľa predkladateľky nestačí ani 48 hodín, aby sa „správne“ rozhodli. Myslíte, že existuje akákoľvek čakacia lehota „na rozmyslenie“, ktorej by podliehali muži?

Predĺženie lehoty môže vo viacerých prípadoch znemožniť interrupciu úplne. A to v prípade, keď sa žena o tehotenstve dozvie príliš blízko k zákonným lehotám na ich vykonanie.

Čakacia lehota navyše nebude platiť už len v prípade interrupcií na žiadosť, ale vo všetkých prípadoch, okrem bezprostredného ohrozenia života. To znamená, že lekári/ky sa budú zdráhať a báť poskytnúť zdravotnú starostlivosť napríklad aj žene, ktorej plod odumrel a budú čakať 96 hodín, prípadne do momentu, kedy bude takto život ženy v ohrození. Rovnako bude musieť čakať žena, ktorej diagnostikujú, že plod je tak vážne poškodený, že nemá šancu prežiť. Rovnako bude musieť 96 hodín čakať žena, ktorá bola znásilnená. Rovnako bude musieť čakať žena, ktorej bola interrupcia indikovaná zo zdravotných dôvodov. Bude musieť čakať 96 hodín alebo na moment bezprostredného ohrozenia jej života. Prečo chce Záborská tieto ženy nechať čakať? Ak sa vám zdá, že to už presahuje hranicu krutosti, zdá sa vám dobre.

  • Zákaz reklamy

Videli ste už reklamu na interrupciu? Ja nie. Zákaz reklamy totižto nesleduje zámer zakázať skutočne reklamu tak, ako ju poznáme z televíznych obrazoviek či billboardov. Ale docieli to, že lekári/ky sa budú báť poskytovať akékoľvek informácie o poskytovaní zdravotníckeho úkonu interrupcií. Už dnes majú mnohé ženy, ktoré odmietne lekár pre výhradu vo svedomí, problém dopátrať sa k informáciám, kde teda môže zákrok podstúpiť. Každé takéto zdržanie zbytočne zaťažuje ženu a môže znemožniť interrupciu v zákonnej lehote.

  • Zmena účelu zákona

Nenápadná, ale o to zásadnejšia zmena sa deje pri stanovení účelu zákona. V súčasnom znení sa uvádza, že podmienky vykonávania umelého prerušenia tehotenstva ustanovuje so zreteľom na ochranu života a zdravia ženy a v záujme plánovaného a zodpovedného rodičovstva. Záborská pred záujem ochrany života a zdravia ženy vkladá záujem na ochranu ľudského života už pred narodením. V dôvodovej správe by ste márne hľadali vysvetlenie tejto zmeny. V realite však môže prispieť k zmene interpretácie celej úpravy interrupcií, keď do popredia dostáva ochranu plodu. A na koho úkor? Samozrejme, že na úkor ženy.

  • Zrušenie vyhlášok

Navrhuje sa tiež zrušenie vyhlášok, ktoré upravujú zoznam zdravotných indikácií, či poučenie pred zákrokom. To otvára veľký priestor pre ďalší lobing smerom k zneniu nových vyhlášok a riziko, že nové vyhlášky budú ešte viac zhoršovať prístup k bezpečnej interrupcii. Napríklad môžu presadiť, aby súčasťou poučenia bola povinnosť pustiť žene tlkot srdca plodu, či vyhotoviť fotografie z ultrazvuku proti podpisu ženy. Prípadne, že bude musieť preukázať aj informovanie partnera (ako už raz navrhovali). Alebo môže prísť k zmene zoznamu zdravotných indikácií s tým, že v duchu nového znenia účelu zákona sa už nebude brať ohľad iba na zdravie a život ženy, ale aj na ochranu plodu.

Na záver len pripomeniem, že už dnes nie je prístup k bezpečným interrupciám na Slovensku plne zabezpečený. Ženy nemajú prístup k šetrnejšej medikamentóznej interrupcii. Viac ako tretina poskytovateľov zdravotnej starostlivosti si uplatňuje výhradu vo svedomí a interrupcie neposkytuje vôbec. Interrupcie na žiadosť sú spoplatnené a ženy zo sociálne znevýhodneného prostredia majú teda prístup k ním obmedzený. Tieto prekážky by sme sa mali snažiť odstraňovať a nie zavádzať ešte ďalšie. Tie vedú iba k ďalšiemu ohrozovaniu života a zdravia žien a obmedzovaniu ich slobody a kontroly nad vlastným telom a životom.

Sledovať ma môžete na Facebooku alebo Instagrame.

 

 

Teraz najčítanejšie

Lucia Plaváková

Som advokátka, ľudskoprávna aktivistka a matka. Som členkou predsedníctva Progresívneho Slovenska. V Progresívnom Slovensku som našla ľudí, s ktorými zdieľam víziu Slovenska, ktoré je modernou krajinou férovou ku všetkým a v ktorej má každý šancu na dôstojný život. Som zakladajúcou členkou OZ Dúhové rodiny. Pre LGBTI ľudí poskytujem bezplatné právne poradenstvo v inPoradni. V parlamentných voľbách 2020 som kandidovala pod č. 28 na kandidátke PS/Spolu.