Denník N

Matovič vs. zdravotníctvo. Aký je rozpočet na budúci rok?

Do zdravotníctva príde budúci rok podľa ministra financií o 411 mil. EUR viac a je to teda jasná priorita vlády. Asociácie, zdravotníci, pacienti či viacerí politici nesúhlasia a tvrdia, že rozpočet je priam likvidačný. Kde je pravda? Pripravil som jednoduchý návod ako „čítať“ návrh rozpočtu a nechám na každom z vás, aby ste si spravili názor.

Možno ste zachytili včerajšiu tlačovú besedu p. ministra Matoviča k rozpočtu. Do zdravotníctva príde budúci rok podľa p. ministra o 411 mil. EUR viac a je to teda jasná priorita vlády. Na druhej strane ste mohli zachytiť vyjadrenia zdravotníkov, asociácií či viacerých politikov, že to je jeden z najslabších rozpočtov aké kedy zdravotníctvo malo.

Rozpočet zdravotníctva som mal za ministerstvo zdravotníctva niekoľko rokov na starosti a musím povedať, že 411 mil. EUR navýšenie by bolo vskutku nadštandardné. Kde je teda pravda?

Pripravil som jednoduchý návod ako „čítať“ návrh rozpočtu pre zdravotníctvo a nechám na každom z vás, aby ste si spravili názor.  Kľúčové informácie o rozpočte pre sektor zdravotníctva sa nachádzajú v Tabuľke 77 rozpočtu:

Celkové výdavky na zdravotníctvo sú zjednodušene tvorené troma položkami:

  • Zdravotná starostlivosť, platy či, lieky sú hradené len z položky Výdavky VZP celkom. Je to teda najkľúčovejšia zložka.
  • Výdavky kapitoly MZ SR sú zdroje na prevádzku ministerstva, ale v tomto čísle sú započítané napríklad aj EU prostriedky z fondu obnovy.
  • Rezerva na výdavky je „žolík“, ktorý má slúžiť na vykrytie neočakávaných výdavkov

Ako vznikla suma 411 mil. EUR?

Ak sa pozrieme na celkové Výdavky na zdravotníctvo a porovnáme stĺpce – návrh rozpočtu na budúci rok (2022 N) s rozpočtom na rok 2021 (stĺpec 2021 R), tak rozdiel činí 411 mil. EUR.

2021 R je však len návrh pripravený ministerstvom financií v októbri 2020 a nezodpovedá teda skutočným výdavkom počas roka. V rozpočte máme našťastie aj stĺpec, ktorý je označený 2021 OS. OS je skratka pre „Očakávaná skutočnosť“. Sú to reálne dáta o výdavkoch dostupné ku dňu zostavovania rozpočtu dopočítané na ostávajúce mesiace v roku.

Keď porovnáme stĺpec 2021 OS s návrhom na rok 2022,  tak rozdiel je cca -21 mil. EUR. Správne, jedná sa o zápornú hodnotu, čiže návrh rozpočtu je nižší o 21 mil. EUR ako je „očakávaná skutočnosť“ tohto roku.

Prečo teda p. minister Matovič porovnával návrh rozpočtu 2021 s návrhom na 2022? Preto aby mohol tvrdiť že navyšujú zdroje aj keď to tak podľa skutočných čísel nevyzerá?

Možno áno, ale to čo spravil, je metodologicky správnejší postup. Porovnáva zámer MF SR v jednom a druhom roku a historicky sa to takto vždy robilo. Ja tento postup nemôžem kritizovať, nakoľko som bol roky účastný takéhoto prístupu.

Kľúčové z celého rozpočtu však nie sú celkové Výdavky na zdravotníctvo, ale riadok Výdavky VZP.

Ak sa pozrieme na Výdavky VZP celkom na rok 2022 a porovnáme ho s rozpočtom na rok 2021, tak navýšenie predstavuje menej ako 1 mil. EUR. Nie je tam chyba. Necelý jeden milión EUR. Pripomínam, toto sú zdroje, ktoré idú na mzdy, lieky, či inovácie. V percentuálnom vyjadrení ide o nárast v hodnote 0,02%.

Ak však porovnáme očakávanú skutočnosť roku 2021 (a očistíme ju o finančné operácie a iné technické položky) s plánom na rok 2022, tak čísla sú lepšie, navýšenie na zdravotnú starostlivosť je vo výške 152 mil. EUR.  Toto číslo má však dve ale:

  1. Číslo 152 mil. EUR sa skladá z troch zložiek, ako zobrazuje tabuľka č. 78 z rozpočtu. Jedná sa o výdavky bez zmien politík (čiže prirodzené nárasty, inflácia, starnutie), k čomu sa pripočítajú výdavky nových projektov a reforiem. Od tejto sumy sa následne odčítajú plánované úspory z Hodnoty za peniaze.

Číselne to vyzerá 219 +182 = 401 – 249 , čo sa rovná 152 mil. EUR. Niekoľko rokov som mal na starosti revíziu výdavkov a počas najlepších rokov sme šetrili okolo 100 mil. EUR. Tento rok ušetrili na MZ SR pravdepodobne 30 – 40 mil. EUR a budúci nebude o moc lepší. Úspora v rekordnej výške 249 mil. EUR sa teda určite nezrealizuje a celkové výdavky budú teda určite vyššie.

Zdroje na to ale v rozpočte nie sú, a preto MF SR vytvorilo položku Rezerva na výdavky (vo výške 220 mil. EUR), ktorou vedia časť potenciálnej ne-úspory, skompenzovať.

Teoreticky teda môže byť riadok Výdavky VZP celkom vo vyššej sume, čiže 219 + 182 – 249 + 220 = 372 mil. EUR. Je to približne 6,7% nárast, čo je už veľmi slušné číslo. Z pohľadu plánovaného rastu HDP krajiny na budúci rok (8,3%) je to však relatívny úbytok. Pochopiteľne, od tohto čísla sa ešte odpočíta o čo vyššie budú skutočné výdavky roku 2021, čo dnes, nevieme.

  1. Iste ste zachytili, že MF SR v októbri znížilo platbu za poistencov štátu. Ich argument je ten, že sa do konca roka minie na zdravotnú starostlivosť o cca 132 miliónov menej ako bol rozpočet. Poisťovne pochopiteľne nesúhlasia a tvrdia, že minú viac ako predpokladá v stĺpci 2021 OS ministerstvo financií. Prečo to je dôležité?

Ak majú poisťovne pravdu a skutočné výdavky budú čo i len o 100 miliónov vyššie, tak rozdiel medzi 2021 OS a 2022 N bude len 52 miliónov EUR (152 – 100, resp. 372 – 100 = 272). To ako skončí rok 2021 dnes nevieme, aj keď je už polka októbra. Pandémia spôsobuje že mnohé štandardne presné dopočty nesedia, ale historicky boli odhady poisťovní  presnejšie ako odhady MF SR.

Kľúčové je, že o čo vyššia skutočnosť roku 2021 bude, o to viac zdrojov bude v roku 2022 chýbať.

Prečo rastú aj Výdavky kapitoly MZ SR?

Položka Výdavky kapitoly MZ SR je vyššia ako rozpočet na rok 2021, a to primárne z dôvodu, že tam sú tento rok započítané aj kapitálové výdavky na Plán obnovy vo výške 220 mil. EUR. Jedná sa o EU fondy, ktoré sa ale s istotou nestihnú vyčerpať a ak tak, tak maximálne pár jednotiek miliónov EUR. Prečo? Už len samotné obstarávania a potrebné reformy ktoré sú ex ante kondicionalitou čerpania sa nestihnú budúci rok.

Suma 463,8 milióna EUR na rok 2022 je teda nadhodnotená a po odčítaní týchto fondov nižšia, ako rozpočet roku 2021. Nenechajte sa zmiasť, očakávaná skutočnosť roku 2021 je vysoká (832 mil. EUR), nie lebo by MZ SR plytvalo, ale nakoľko sa tam zarátalo testovanie, či očkovanie počas roku.

Chýba niečo v rozpočte?

V rozpočte nie sú alokované zdroje na skokové navýšenie miezd zdravotníkov. Polemizovať by sa dalo aj o tom, či tam sú zarátané vysoké nárasty cien energií a mnohé iné položky. To však nie je predmetom tohto blogu a kľúčové je to, aby akýkoľvek nárast, nové opatrenie či reforma prešlo analýzou hodnoty za peniaze. Inak nám ani miliarda EUR naviac pomôcť nemusí.

Aký je teda rozpočet na rok 2022?

Ako vidíte, v rozpočte je mnoho otáznikov a mnoho pohľadov ako čítať a porovnávať čísla. Čísla sa dajú interpretovať od + 411 až do -21 mil. EUR. Čiže od jedného z najlepších, až po ten najhorší rozpočet. Všetko závisí od toho či sa chceme pozrieť na plány a zámery,  alebo realitu v sektore. To, aký prístup si zvolíte, nechám na Vás.

Rozpočet ešte nie je finálny. Ešte ho čakajú výbory, parlament a je priestor na ďalšie úpravy. Mzdy, lieky, čokoľvek, čo si MZ SR dokáže obhájiť. Ja osobne im neskutočne držím palce.

Teraz najčítanejšie