Denník N

Presuňme politické debaty z nedele na sobotu

Zdroj: Facebook - Andrej Danko - predseda SNS

Vačšina Slovenska je aj vzhľadom k historickým okolnostiam nášho národa kresťanského vierovyznania, ktoré zdôrazňuje sviatočný význam nedele, podobne ako keď židia slávia sobotu. Boh podľa Biblie stvoril svet za šesť dní, na siedmy deň odpočíval. V desatore prikázaní, ktoré dostal Mojžiš od Boha na hore Sinaj sa uvádza, “spomni, aby si deň sviatočný svätil”. Aj Ježišovo zmrtvýchvstnie posvätilo nedeľu a jeho obetu na kríži a spásu ľudstva si pripomíname na svätej omši nielen vo všedný deň, ale zvlášť každý týždeň v nedeľu.

Nejde tu však len o kresťanstvo, to, prečo je nedeľa významný deň, súvisí aj so zaužívaným päťdňovým pracovným týždňom. Na jednej strane je nedeľa dňom oddychu, výletov, návštev, rozličného trávenia voľného času a teda dňom príjemným, na strane druhej práve v nedeľu mnohí ľudia pociťujú približujúci sa začiatok nového pracovného týždňa a zažívajú zvýšenú mieru stresu. Mnohým sledovanie politických debát v nedeľu na pohode nepridá, čo sa prenáša aj na ďalších obyvateľov domácnosti. Mnohí ďalší zároveň preto politické debaty v nedeľu nepozerajú, čím sú ušetrení od politických šarvátok, nervozity a komplikovaných myšlienkových schém, avšak, na srane druhej, trpí tým informovanosť občianskej spoločnosti, čo sa v konečnom dôsledku môže preniesť do zhoršenia úrovne jej kvality.

Preto si myslím, že presunutie politických debát či už vo verejnoprávnej RTVS alebo aj u súkromných vysielateľov na sobotu by bol správny krok, ktorý by umožnil de facto plnohodnotnú mieru oddychu a aktívneho plnenia voľného času pred novým pracovným týždňom a zároveň by sobotné informovanie o politických témach mohlo zvýšiť politické povedomie ľudí a ich schopnosť si v pluralitnej demokracii čo najlepšie vybrať svoje preferencie.

Aj bývalá premiérka Iveta Radičová sa v jednej z debát v súkromnej spravodajskej televízii raz vyjadrila, že je za to, aby sa politické debaty v nedeľu nekonali. Myslím si, že by bolo určite prínosom, ak by sa o tomto návrhu diskutovalo vo väčšej miere.

Páčil sa vám príspevok? Ak áno, dajte prosím follow na moju facebookovú stránku. Ďakujem veľmi pekne. Zmeniť našu krajinu môžeme len spoločne.

Teraz najčítanejšie

Jakub Feltovič

Jakub Feltovič sa narodil v roku 1994 v Prešove. Prispieva blogmi o domácej i svetovej politike, medzinárodných vzťahoch, ekonomike, vede a klimatickej kríze. Usiluje sa o úspešnejšie, modernejšie, prodemokratické a proeurópske Slovensko bez klamúcich a nečestných politikov, karieristov, oportunistov, nezodpovedných populistov a nebezpečných extrémistov. Zasadzuje sa o rozvoj stredopravého politického spektra a kresťanskej demokracie. Zasadzuje sa o budovanie modernej, jednotnej, spravodlivej a ekonomicky, hospodársky i vojensky silnej a sociálne solidárnej Európskej únie. Jakub Feltovič was born in 1994 in Prešov. He contributes blogs on domestic and world politics, international relations, the economy, science and the climate crisis. He strives for a more successful, modern, pro-democratic and pro-European Slovakia without deceptive and dishonest politicians, careerists, opportunists, irresponsible populists and dangerous extremists. He advocates the development of the center-right political spectrum and Christian democracy. He advocates the building of a modern, united, just and economically and militarily strong and socially cohesive European Union.