Denník N

V Starom Meste v Bratislave od januára nočný život skončí, pokiaľ do konca roka neprijmeme nové VZN o otváracích hodinách.

Na úvod uvediem to najpodstatnejšie: Som poslancom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a spolu s mojimi kolegyňami a kolegami spravíme maximum pre to, aby tento scenár nenastal. Hodená rukavica je však na strane úradu a od vynaliezavosti a odvahy jeho štatutárov, bude závisieť ďalší vývoj v centrálnej časti hlavného mesta.

Nočný život po 22. hodine, či ide o návštevu reštaurácie, baru, obchodu alebo stánku s rýchlym občerstvením podávaným cez okienko, považujeme za samozrejmú súčasť života v našom hlavnom meste.

Za dobrou praxou nemusíme chodiť ďaleko, nepotrebujeme cestovať do zahraničia, každý si dokáže predstaviť otvorený nočný bar, neskorú večeru na terase reštaurácie alebo kúpu rýchleho občerstvenia cez okienko na ulici.

Problém aktuálnej zmeny VZN, tkvie v niečom celkom inom.

Ak by Bratislava bola Banskou Bystricou, problém by nebol..

Pokiaľ si pozriete záznam z hlasovania o predmetnom VZN, ktoré upravuje otváracie hodiny v MČ BA-Staré Mesto, nájdete hlasovanie, v ktorom poslanci prijali toto VZN jednohlasne. Bez znalosti dôvodov, ktoré hlasovaniu predchádzali, môže ktokoľvek nadobudnúť dojem, že sme tak hlasovali pre to, aby sme od januára zatvorili prevádzky. To ale nie je pravda.

Primárnym dôvodom, prečo sme dostali návrh VZN v predloženej podobe na stôl bolo napadnutie VZN Protimonopolným úradom SR. Ten mestskej časti pohorzil pokutou vo výške 60 tisíc eur. A pohrozil preto, lebo nesúhlasil s nami navrhovaným znením VZN, ktoré napríklad robilo rozdiel medzi prevádzkami vo vnútroblokoch obytných domov a prevádzkami, ktoré nikoho nerušili, nesúhlasil s rozdelením Starého Mesta na rezidenčné zóny a centrum mesta a nesúhlasil s tým, aby sme robili rozdiel medzi druhmi prevádzok. Inými slovami znemožnil nám reguláciu nočného života tak, aby sme mohli zabezpečiť kľudný spánok obyvateľov v obytných štvrtiach a spoločenské vyžitie pre obyvateľov v zónach, ktoré sú na to vhodné.

Zamestnanci Protimonopolného úradu sledovali jeden cieľ – rovnosť šancí pre všetkých podnikateľov, neuvedomujúc si, že mesto tvorí pletenec veľkého množstva rôznorodých skupín obyvateľov, ktorí bez vzájomnej koordinácie zohľadňujúc ich potreby, nemôžu spolunažívať v mieri a vo výsledku, v disharmonicky fungujúcom meste, rovnosť šancí, či ide o konzum alebo podnikanie, zostane len na papieri.

Aby sa Staré Mesto vyhlo pokute, muselo predložiť také znenie VZN, ktoré vyhovovalo napadnutiu, no zároveň so žiadnym zo spomínaných faktorov nedokázalo v praxi pracovať.

Nešlo však o prvé napadnutie staromestského VZN. Naše VZN sú pravidelne napádané prokurátormi okresnej prokuratúry.

Pre lepšiu predstavu toho, ako by mohlo vyzerať funkčné VZN regulujúce otváracie hodiny tak, aby otvorené prevádzky nestrpčovali život obyvateľom a zároveň, aby toto VZN nezabilo obľúbený nočný život v meste, stačí sa pozrieť na podobné VZN č. 04/2015 v Banskej Bystrici.

Banská Bystrica, tak, ako mnohé iné mestá, ktoré regulujú otváracie hodiny na svojom území, pracuje so základnými a logickými parametrami. Rozdeľuje mesto na centrum s prevládajúcim návštevníckym charakterom a rezidenčnou časťou mesta, pristupuje inak k prevádzkam, ktoré sa nachádzajú v obytných budovách, inak k prevádzkam v budovám, ktoré susedia s obytnými budovami a inak k prevádzkam v budovách, v ktorých ľudia nebývajú, zohľadňuje zabezpečenie proti šíreniu hluku z prevádzok a pod.

Výsledkom takto nastaveného VZN, ktoré kopíruje zabehnutú prax v meste, sú zatvorené prevádzky po 22. hodine v obytných zónach, na letných terasách v historickom centre mesta je v letných mesiacoch možné posedieť si aj do neskorších hodín, konkrétne do 24:00 až 02:00 (v závislosti od typu budov) a následne je možné presunúť sa do nočných klubov, ktoré sa nachádzajú v podzemí a zatvárajú o 5 hodine ráno.

Takto nejak podobne to funguje v civilizovanom svete a funguje to tak aj v mnohých mestách na Slovensku.

Prečo je Bratislava iná?

Odhliadnuc od detailov, ktoré Bratislavu-Staré Mesto od iných miest odlišujú a ktoré by možno čiastkovo prispeli k jemne odlišnému zneniu nášho VZN, chceli by sme mať veľmi podobné VZN, ako majú iné slovenské mestá, no nemôžeme.

VZN, ktorými sa riadia iné slovenské mestá, nie sú na rozdiel od Bratislavy, napádané prokurátormi pôsobiacimi v daných regiónoch ani Protimonopolným úradom. Prečo sa tak (ne)deje? Pretože sa tak konkrétne inštitúcie rozhodli.

Na Slovensku tak v praxi cítiť silnú disproporciu v oblasti vymáhania práva a dodržiavania zákonov, a táto disproporcia vyplýva z individuálneho prístupu spomínaných inštitúcií k jednotlivým samosprávam. Keďže napadnutiam zo strany spomínaných inštitúcií čelí v prevažnej miere iba Bratislava-Staré Mesto, v celej krajine tak nedochádza k vytvoraniu tlaku, ktorý by mohol dopomôcť k zmene platnej legislatívy tak, aby samosprávy mohli flexibilne a legálnym spôsobom reagovať na potreby svojich obyvateľov.

Napríklad rozhodnutím o tom, kde bude nočný život v jasne zadefinovanej podobe tolerovaný a kde nie. Samospráva typu MČ BA-Staré Mesto tak musí hľadať šalamúnske riešenia, škrabaním sa za ucho cez pol hlavy a nemôže napríklad siahnuť po riešení, ktoré by bolo podobné tomu, ktoré funguje v Banskej Bystrici.

Čo ďalej?

Na poslednom miestnom zastupiteľstve sa pani starostka vyjadrila, že zriadi pracovnú skupinu a do konca kalendárneho roka pripraví také znenie VZN, ktoré zohľadní potreby všetkých Staromešťanov s prihliadnutím na špecifickú povahu centra hlavného mesta. Tých, ktorí pochopiteľne potrebujú v noci spať, ako aj tých, ktorí z rovnako pochopiteľných dôvodov majú záujem zúčastňovať sa na spoločenkom živote v meste vo večerných hodinách.

Miestna samospráva však stojí pred väčšou výzvou, než sa na prvý pohľad môže zdať. Nastavenie otváracích hodín bude v tomto prípade len druhoradou záležitosťou, na ktorej nebude až taký problém sa dohodnúť. Je potrebné uvedomiť si, že pri aktuálnej skúsenosti s inštitúciami, ktoré selektívnym spôsobom našu mestkú časť napádajú, nie je momentálne možné zadefinovať nové VZN dobre ani funkčne.

Stojíme tak pred Syzifovskou úlohou a naša miestna samospráva by sa mala čím skôr začať pripravovať aj na scenár, kedy sa viac nenechá prokuratúrou ani protimonopolným úradom zastrašovať a pôjde do súdneho sporu. Resp., v čo by som rád veril nemenej, že už dnes pripravuje v spolupráci s poslancami Národnej rady novelizáciu zákonov, ktoré rozviažu v tejto veci samospráve ruky.

Prax, ktorá funguje v iných mestách je rozumná a správna. Našej mestskej časti je zo strany vyššie zmienených inštitúcií znemožnené používanie všeobecne záväzných nariadení, ktorými sa bežne riadia samosprávy v iných slovenských mestách.

Oproti férovému prístupu k podnikateľom, stojí na miske váh citlivosť a vnímanie kontextu mesta vo vzťahu k jeho obyvateľom. Práve citlivosť a kontext sú popri férovej súťaži základom dobrej samosprávy a každý rozumný človek tomu rozumie.

Treba vždy spozornieť, ak ktokoľvek v tomto samospráve bráni.

O koľkej teda budeme zatvárať?

Konrétna podoba VZN, ktorým sa budeme od januára riadiť a ktoré je potrebné najneskôr na decembrovom zastupiteľstve schváliť, bude teraz predmetom viacerých jednaní. Bez ohľadu na to, ako sa mestská časť vysporiada s napadnutiami prokurátorov a Protimonopolného úradu v budúcnosti, každý komu na podobe života v našej mestskej časti záleží, nech prispeje svojou troškou do mlyna.

Či ste s možnosťami nočného života v hlavnom meste spokojní alebo nie, dajte nám vedieť. Dajte vedieť, ak máte v konkrétnej lokalite problém s konkrétnou prevádzkou, no ozvite sa tiež, pokiaľ ste so službami v nočnej Bratislave spokojní a chcete ich využívať aj v budúcnosti. Hovorte a píšte o tom, čo by podľa vás nemalo chýbať v dobrom meste, ako cez deň, tak aj v noci. Každý hlas, ktorý bude počuť, môže prispieť k tomu, že budúca podoba nového VZN, bude rešpektovať aj vaše potreby.

Poznámka pod čiarou: VZN, o ktorom je reč nemá súvis s aktuálnymi nariadeniami hygienikov v súvislosti pandémiou COVIDu-19. Pre úpravu otváracích hodín v súvislosti s pandémickou situáciou nie je potrebné meniť VZN.

Adam Berka
mestský a miestny poslanec MČ BA-Staré Mesto

Teraz najčítanejšie

Adam Berka

Architekt, vydavateľ a mestský poslanec. V roku 2012 rozbehol 82 Bøok & Design Shõp, kníhkupectvo zamerané na architektúru, dizajn, umenie a ilustráciu (www.82.sk). Architektúru vyštudoval v Bratislave a Ahmedabáde. Dlhoročný a komplikovaný vzťah k Bratislave, ho stojí veľa úsilia, no podľa jeho vlastných slov, nemenil by. Založil projekty Miesta Mesta alebo Bratislava Budúcnosti. Je autorom ilustrovanej knihy o živote M. R. Štefánika: Štefánik - Muž činu.