Denník N

Mýty o paliatívnej starostlivosti

O paliatívnej starostlivosti sa hovorí málo aj preto, že je slovami ťažie uchopiteľná. A vtedy pomáha uvedomiť si aj to, čo paliatívna starostlivosť nie je. Ponúkame Vám o tejto téme krátke video

Ponúkame Vám krátke video, v ktorom dr. Mikesková hovorí o mýtoch o paliatívnej starostlivosti. Mýty sú naše predstavy, ktoré nezodpovedajú realite, no ovplyvňujú náš život a rozhodovanie. Keď si ich uvedomíme, vstupujeme do väčšej slobody a zvyčajne je náš život plnší.

Odborníci z Plamienka pripravili na rok 2021 nový projekt s názvom Plamienok každý týždeň. Pravidelne, počas celého roku, Vám prináša nové krátke video. Lekári a psychológ sa v nich venujú praktickým, psychologickým i filozofickým otázkam paliatívnej starostlivosti.

Teraz najčítanejšie

PLAMIENOK n.o.

Sme nezisková organizácia, ktorá je na Slovensku priekopníkom rozvoja detskej domácej paliatívnej/hospicovej starostlivosti a smútkového poradenstva a terapie pre deti a ich rodiny. Od roku 2002 bezplatne poskytujeme nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť. Deti navštevujeme doma v okruhu 2 hodín jazdy od Bratislavy. Od roku 2011 V Centre pomoci smútiacim deťom a rodinám v Bratislave na Zadunajskej ulici 6 bezplatne poskytujeme psychologickú, terapeutickú a poradenskú omoc smútiacim deťom a ich blízkym ako aj dospelým po strate dieťaťa. Do centra môžu prísť smútiace deti a rodiny z celého Slovenska. Od roku 2003 vzdelávame študentov, odborníkov a laickú verejnosť, aby sa kvalita detskej paliatívnej starostlivosti na Slovensku zlepšovala. Týmto blogom chceme prispieť k tomu, aby sa povedomie o paliatívnej starostlivosti na Slovensku zvyšovalo.