Denník N

Mesto Žilina sa v roku 2019 pokúsilo predať svoj mnohomiliónový podiel za financovanie výstavby parkovacieho domu v obchodnom centre Mirage za 1 euro alebo 1 126 388 eur a bez znaleckého posudku.

Žilina je zapletená v mnohých nevýhodných zmluvách s „podnikateľom“ G. Trabelssiem. Mesto dokonca pred pár rokmi za peniaze občanov zafinancovalo úver na výstavbu v súčasnosti súkromného parkovacieho domu v jeho obchodnom centre Mirage. Za týchto vložených 5,3 milióna mal mestu patriť prislúchajúci podiel v spoločnej Žilinskej parkovacej spoločnosti. Vedenie mesta sa však pokúsilo presadiť predaj tohto podielu bez znaleckého posudku a za neštandardných okolností za oveľa nižšiu sumu. Podávam trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

Mesto Žilina vkladá do spoločnosti kontrolovanej G. Trabelssiem 160 000 000 Sk na výstavbu parkovacieho domu: Dňa 25. 06. 2007 primátor Ivan Harman z SDKÚ predložil návrh Memoranda o spoločnom postupe medzi Mestom Žilina a spoločnosťami G. Trabelssieho.  Súčasťou tejto výmeny majetkov bolo presunutie obrovskej čiastky 160 000 000 Sk (5 300 000 eur) z mestského rozpočtu na zaplatenie dlhu Žilinskej parkovacej spoločnosti  ovládanej G. Trabelssiem.

Tieto peniaze dlžila Žilinská parkovacia spoločnosť Dexia banke a boli použité na vybudovanie parkovacieho domu v dnešnom obchodnom dome Mirage v centre Žiliny, ktorý patrí G. Trabelssiemu. Žilina prevzatím tohto dlhu získala väčší majetkový podiel v Žilinskej parkovacej spoločnosti a od tohto momentu vlastnilo 59 percent jej majetku. G. Trabelssie od tohto momentu zase prostredníctvom spoločnosti SIRS – Development, a.s vlastnil 41 percent majetku na základe dvoch vkladov do tejto spoločnosti – pohľadávku za 38 500 000 Sk voči firme SAD Žilina, v ktorej je konečným užívateľom výhod a vložením Športovej haly za 70 000 000 Sk (tá mimochodom bola predaná spoločnosti právnika Michalova Krnáča pol roka predtým od Mesta Žilina v rozpore s niekoľkými zákonmi za 50 000 000 Sk. Michal Krnáč potom zvykol viesť valné zhromaždenia Žilinskej parkovacej spoločnosti).

Napriek tomu, že Žilina z mestského rozpočtu reálne vložila do tejto spoločnosti obrovské peniaze a aj percentuálne vlastnilo väčšinový majetkový podiel,  rozhodovacie práva Mesta Žilina v spoločnosti vtedajší primátor I. Harman dohodol na úrovni 49 percent, čiže väčšinu 51 hlasov zo 100 v rozhodovacích úkonoch spoločnosti získal de facto G. Trabelssie. Jednoducho povedané, o dôležitých veciach rozhodoval a rozhoduje práve G. Trabelssie, aj keď reálne oveľa väčšie peniaze tam vložilo mesto.

O tomto hlasovalo mestské zastupiteľstvo a za návrh Memoranda hlasoval napríklad aj Harmanov vedúci mestského poslaneckého klubu SDKÚ Peter Fiabáne. Základný opakovaný argument pre hlasovanie bolo to, že treba konečne doriešiť vzťahy s týmto „podnikateľom“ a pohnúť sa ďalej.

Predaj parkovacieho domu zo Žilinskej parkovacej spoločnosti do Mirage shopping center: Dňa 31.10. 2014 Valné zhromaždenie Žilinskej parkovacej spoločnosti napriek nesúhlasu mestského zastupiteľstva v Žiline predalo už hotový parkovací dom za 6.990.000 eur spoločnosti MIRAGE SHOPPING CENTER, a.s. Predaj odsúhlasila väčšina valného zhromaždenia prostredníctvom právnickej formy zastupujúcej Trabelssieho spoločnosť SIRS – Development, a.s, napriek tomu, že aj vtedajší zástupca Mesta Žilina bol proti. Takéto hlasovacie extempore mu totiž umožnilo Memorandum, ktoré presadil už exprimátor Ivan Harman. Aj po tomto premiestnení parkovacieho domu Žilinská parkovacia spoločnosť naďalej existovala a mesto v nej stále disponovalo 59 percentným majetkovým podielom – a teda aj podielom za predaný parkovací dom, ktorého výstavbu financovala.

Odpredanie podielu v Žilinskej parkovacej spoločnosti G. Trabelssiemu pod cenu v ďalšom „Memorande“. V Žilinskej parkovacej spoločnosti malo v roku 2019 Mesto Žilina teda podiel 59 percent na základnom imaní – majetku spoločnosti a patrilo mu teda 59 percent majetku.

Základné imanie spoločnosti bolo podľa účtovných uzávierok z roku 2020 na úrovni cca 9,3 milióna eur. Pri zrušení spoločnosti alebo predaji tohto podielu by sme na základe zverejnených údajov po zaplatení strát spoločnosti mohli ako Mesto Žilina nárokovať sumu cca 5,3 milióna eur. Teda to, čo sme do nej aj vložili. V závislosti od dobrých ekonomických výsledkov aj viac. Presnejšie by sme to vedeli povedať na základe znaleckého posudku.

Primátor Peter Fiabáne však 20. decembra na narodeniny G. Trabelssieho predložil dve varianty Dohody obrovských majetkových výmen s G. Trabelssiem, v ktorých sa tento podiel predáva spoločnosti G. Trabelssieho buď za 1 euro alebo 1 126 388 eur (podľa toho aká varianta Dohody by bola prijatá zastupiteľstvom) – a bez znaleckého posudku, ktorý by jasne zhodnotil jeho reálnu cenu. Teda spoločnosť sa nelikviduje, ale predávame náš podiel práve G. Trabelssiemu. Stokrát opakovaným mottom tohto Memoranda 2 bolo to, že sa treba konečne vyrovnať s týmto „podnikateľom“ a pohnúť sa ďalej. Hoci aj bez časovo dostatočného oboznámenia poslancov s takýmito toxickými materiálmi a v zrýchlenom konaní na Vianoce.

Ani v jednej z týchto variant výhodne nezískavame iné majetky, ktorými by sa dala ospravedlniť táto nízka cena nášho podielu. Naopak, Mesto Žilina by v tejto výmene aj bez tohto konkrétneho predaja prerobilo milióny eur a v tejto súvislosti som podal už dve trestné oznámenia. V tomto balíku výmen primátor totiž navrhol od G. Trabelssieho odkúpiť pozemok na Karpatskej za hodnotu 1 932 578,34 eur, ktorý mesto vložilo do Žilinskej parkovacej spoločnosti na základe návrhu poslanca Petra Fiabáne z roku 2008 za 1 SK a odtiaľ sa previedol do ďalšej Trabelssieho spoločnosti Športpark, s.r.o. rovnako za 1 Sk. Rovnako malo mesto v tomto balíku odkúpiť pozemok pod Športovou halou za 1 446 117  eur – ten istý pozemok dal v rozpore s uznesením zastupiteľstva Ján Slota spoločnosti právnika M. Krnáča v roku 2006 za 0 SK. Pri predaji podielu v Žilinskej parkovacej spoločnosti zase prichádzame o možnosť získať zo spoločnosti plnú výšku obchodného podielu, čo môže byť až cca 5,300 000 milióna eur alebo aj viac.

Mesto nemôže predávať svoj majetok bez znaleckého posudku alebo verejnej súťaže okrem výnimky prípadu osobitého zreteľa.  V tomto prípade nemôže obstáť ani pokus ospravedlniť tieto transakcie osobitným zreteľom. Táto výmena majetkov v druhom „Memorande“ má taký obrovský rozsah, nesúrodú rôznorodosť a najmä v mnohých prípadoch obrovskú a mnou jednoznačne opísanú nevýhodnosť pre Mesto Žilina, že ju ani pri najlepšej vôli nemôžeme ospravedlniť prípadom hodného osobitého zreteľa, ktorý umožňuje predávať majetok mesta aj bez znaleckého posudku a obchodnej súťaže. Preukázateľne totiž s istotou nebola zachovaná zásada efektívneho narábania majetku mesta.

Tieto návrhy Dohody o výmene majetkov sme ako poslanci stiahli z rokovania. V prípade úspešného hlasovania o predmetnej výmene majetkov by Mesto Žilina s veľkou pravdepodobnosťou utrpelo škodu veľkého rozsahu. Ohľadom všetkých okolností vyvedenia parkovacieho domu zo Žilinskej parkovacej spoločnosti, pokusu o predaj podielu Mesta Žilina v Žilinskej parkovacej spoločnosti a na základe vážneho podozrenia z pokusu o spáchanie trestného činu s následkom veľkej škody pre Mesto Žilina podávam trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

O ďalšom postupe a postoji prokuratúry vás budem informovať.

 

 

Teraz najčítanejšie

Peter Cibulka

Poslanec mestského zastupiteľstva v Žiline, učiteľ