Denník N

Namísto léku poléfka ´Pho´ (-:

Jeden múj známí f sobotu neskúr otpoųedňa, pri pivje f šenku, viprávjaų,

že dopoųedňa lékarňu v Šaščíňe-Strážoch naščívit dost súrňe potrebovaų

kvúlivá ňejakému léku na uvolňeňí nosovich duťin-horňich díchacich cest,

vím si prectavit, že nemocit cíťit vúňe domácich destilátú je velikí trest (-:,

no došeų f Šaščíňe pret lékarňu až po pú dvanástej a biųa už zavrítá …

a tak ho vinalézavo napadųo naščívit dúhoročného kamaráda Marcina,

kerí enem nedávno otevreų na námjescí ´pravé vjetnamské bistro´,

objednaų si v ňem porádní porciju svjetoznámej špičkovej poléfki ´Pho´,

a to z ňekolko násobňí dáfkú ščiplavej červenej čili paprički a … viríšių to!

Ke sprúchodňeňú duťin, a né enem tich horňich, došųo velice friško… (-:

19.10.2021

Jazyková korektúra: Andrea Danišová a Jana Ovečková z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...