Denník N

Prvý rok práva na King’s

Michaela Liptáková hovorí o jej skúsenostiach so štúdiom práva na King’s College v Londýne

Na tretej prednáške Contract Law nám prof. John Phillips chcel vysvetliť the doctrine of privity of contract na jednoduchom príklade, čo viedlo k diskusii, či zasnúbenie možno považovať za zmluvný vzťah, a aké by malo právne následky, keby sa teda zrušilo jednou zo strán, a hlavne to najdôležitejšie – ako sám profesor poznamenal – kto dostane hodnotný prsteň.  Takto zapojil do diskusie aulu s tristo študentmi a musel nás po niekoľkých minútach zastaviť, aby sme sa posunuli na novú tému. O týždeň neskôr sa nám priznal, že si príklad o zrušení zásnub nevybral čírou náhodou, ale kvôli osobným skúsenostiam, ktoré mal so  smútením za diamantovým prsteňom, keď ho jeho snúbenica opustila kvôli tomu, že ju vzal na balet a priniesol si prípady, ktoré mal mať naštudované na ďalší deň.

Právo nie je abstraktný súbor noriem. Právo je prítomné v tých najobyčajnejších situáciách. Už v prvom ročníku vás učia, ako ho aplikovať na každodenných situáciách a úlohou študenta práva je rozpoznať právne problémy a vyriešiť ich. A už na tretej prednáške vám povedia, že váš štandardný večer sa neobíde bez študovania precedensov. S touto myšlienkou som začala prvý rok práva na King’s College London.

Anglosaský systém a právne vedomie

Aj keď na Slovensku prevláda mylný stereotyp, že anglické právo je celé o precedensoch, je pravdou, že anglosaský právny systém sa výrazne líši od viac formalistického rímskeho práva. Čím menej viete zo slovenského práva, tým sa vám lepšie bude zvykať na anglický systém, pretože ho budete lepšie prijímať. Okrem iného si budete musieť zvykať aj na právnu terminológiu alebo teda úplne novú angličtinu. Mnohé výrazy pochádzajú z francúzštiny, ako napr. tort alebo estoppel, iné sú latinské slová, ako napr. ratio decidendi alebo stare decisis. Prípadne na prvý pohľad známe anglické slovo v právnej terminológii úplne zmení význam, ako napr. consideration.

Predmety

Predmety sa líšia od univerzity k univerzite. V prvom ročníku môžete očakávať tri až štyri, plus nejaký všeobecný úvod, ktoré nie je však predmet ako taký a skrýva sa pod názvami ako Legal Method, Research Skills for Law alebo Legal Foundation. Na porovnanie uvádzam predmety prvého ročníka piatich rôznych LLB:

Cardiff: Public Law (Constitutional Law and Human Rights in the UK), Contract Law, Tort
Exeter
: Public Law (Constitutional and Administrative Law), Criminal, Contract
Oxford
: Criminal, Constitutional Law, A Roman Introduction to Private Law
King
’s College London: Public Law (Constitutional, Administrative Law and HR), Contract, European, Criminal
UCL
: Public Law (Constitutional, Administrative Law and HR), Contract Law, Criminal Law, Property Law I

V konečnom dôsledku nezáleží na tom, koľko predmetov študujete v prvom ročníku, lebo každý študent práva musí absolvovať sedem kvalifikačných predmetov za svoje bakalárske štúdium, ktoré sa v druhom a treťom ročníku dopĺňa voliteľnými. Niekto uprednostňuje čo najviac v prvom ročníku, aby mal potom viac voliteľných. Niekto naopak preferuje menej, pretože v tom prvom sa zoznamujete s novým systémom, novou terminológiu a najviac sa vám rozvíja právne vedomie.

Prednášky

Aby som sa vyhla obsiahlemu zoznamu tém, ktoré sme preberali na každom predmete a ktoré by vám veľa nepovedali (a hlavne nemám poňatia, ako ich preložiť do slovenčiny)  porozprávam vám niečo profesoroch, a vďaka čomu sme im na prednáškach nezaspávali ani po prebdenej noci.

Prednášajúci sa striedajú, za rok sú v priemere traja na jeden predmet. Na Európske sme mali dvoch skvelých profesorov. Prof Eckhout veľmi rád ilustroval aj ten najmenší detail prípadom Kadi, keďže bol v tomto prípade právnym zástupcom pána Kadiho a teda prípadom žil. Toto som ocenila až o pár mesiacov, keď som pochopila ako revolučný je tento prípad pre európske právo. Prof. Biondi zásadne vstupoval do auly snímajúc si tri z piatich vrchných vrstiev, ešte s horúcim nápojom v ruke a jeho úvodné slovo patrilo radám, kde v okolí nájdeme dobrú kávu. Keď nám chcel povedať, ktorým smerom si myslí že sa dané odvetvie práva bude vyvíjať, uviedol to ako svoj ,,Biondi moment“. Prof Horder, bývalý Law Commissioner a absolútna jednotka v trestnom práve, popri Ashworthovi asi najviac citovaný ešte stále žijúci akademik trestného práva nám vždy reformy trestných činov ilustroval príkladom absurdity nejakého stredovekého poňatia predmetného trestného činu. Mal neopísateľný humor a aula sa študentmi neplnila ani tak z extrémneho záujmu o ,,Crim“ ako o príležitosť vypočuť si Hordera. Spomínaný profesor Philips popretkával svoje prednášky príbehmi z osobného života, ktorými nám vysvetľoval jednotlivé elementy zmluvy a ilustroval zmluvné vzťahy. Prof Ewing vždy zvýšil hlas, keď hovoril o porušovaní ľudských práv v UK, až tým raz vyľakal študentku v prvom rade – v strede vety sa vyrušil a povedal jej: ,,Neboj, moja, to kričím pre efekt, budete si to lepšie pamätať.“ Vnášal však do svojich prednášok morálne otázky, s ktorými sa právnik bude stretávať v osobnom aj pracovnom živote: ,, Ako právnici budete mať dve základné úlohy. Tou prvou bude udržiavať právny štát. Po čase zistíte, že toto nie je tak náročné. Tou druhou je – a na toto si spomeňte, keď budete sedieť vo svojej luxusnej kancelárii na mäkkom kresielku a žmýkať poslednú pencu zo svojho klienta – tou druhou je rešpektovať a chrániť ľudské práva. A to nielen vašich klientov.“

Tutorials

Pre mňa asi najväčším rozdielom medzi štúdiom na Slovensku a vo VB je entuziazmus a oddanosť tomu, čo študujete. V Anglicku sa váš odbor stáva aj vaším postihom. Od prvého dňa prednášok sa môj život prakticky točil 10 hodín denne okolo práva. Ráno v autobuse alebo v metre čítate  právnickú sekciu, lebo viete, že ak je tam niečo relevantné, tútor sa na to bude pýtať (a podľa Murphyho zákona) určite vás. Tie všeobecné správy preletíte očami, lebo už na ne neostáva čas. Ak po ceste stretnete svojho spolužiaka, small talk neprichádza do úvahy, štandardne ho využijete na porovnanie vášho chápania doktrín a prípadov (toto, prosím, berte s rezervou). Prestávky medzi prednáškami a tutorialmi trávite čítaním učebníc a prípadov buď v knižnici, v kafetérii, alebo za počítačom.

Každý týždeň sme mali z každého predmetu dve prednášky a jeden tutorial. Na tutorial máte povinné a doplnkové čítanie. Povinné čítanie na jeden tutorial spravidla obsahuje 30 strán čítania z hlavnej učebnice, dva-tri odborné články (každý asi na 20 strán) a 4 až 8 rozsudkov. Väčšina rozsudkov má okolo 60 až 80 strán, takže ak sa pomerne skoro naučíte, ako v nich hľadať to, čo potrebujete, ušetríte si veľa času. A ak ste toto zvládli, zbytočne sa netešte, lebo to, čo ste načítali teraz musíte aplikovať na scenario, ktoré vám vaši tútori zadali na ten týždeň. Nemyslím si, že právo je intelektuálne náročnejšie ako iné predmety, jeho štúdium je však podmienený neskutočným množstvom čítania, ktoré vám zaberie takmer všetok voľný čas. Na jeden tutorial má dobrá príprava trvať okolo 6 až 8 hodín a do týždňa ich máte štyri. Držať krok a chodiť vždy pripravený je často o kompromise, ak chcete zároveň stíhať svoje aktivity mimo akadémie, na ktoré sa tiež kladie veľký dôraz.

Sokratovské mučenie na tutorialoch

Tutorialy prebiehajú v skupinách 10 až 12 študentov, kedy máte demonštrovať, čo ste sa naučili a potvrdiť si, či ste to pochopili správne. V zásade budujú na tom, čo bolo povedané na prednáške a na vašu prípravu na tutorial. Väčšina z nich prebieha sokratovskou metódou a to tak, že tutor si niekoho vyvolá a položí mu niekoľko otázok. Takže keď sa ma môj tútor na trestné právo asi na druhom tutoriali spýtal na definíciu nejakého trestného činu a ja som s maximálnym sústredením zadefinovala všetky elementy s príslušnými precedensmi a on sa ma potom spýtal, čo je na tom nespravodlivé voči obeti a čo je voči obžalovanému, bolo mi to úprimne jedno, ja som vnútri oslavovala malý úspech z tej definície. Toto však nikdy nestačí, musíte sa na súčasné právne normy pozerať kriticky. Naučíte sa neznášať sokratovskú metódu, podľa toho do akej miery ju na vás praktikujú. Extrémne prípady tútorov povedia meno už pri vstupe do miestnosti a kladú otázky kráčajúc ku stolu, iní sa zase spýtajú celej skupiny a nechajú nás si ,,vyhádať“ právny argument, ktorý zastávame a až keď si ich vypočujú, vstúpia do diskusie.

Skúšky

Skúšky sú písomne vo veľkej skúškovej hale s kapacitou od 400 do 700 študentov, z ktorých každý sedí v jednej lavici. Namiesto mena si na papier napíšete svoje identifikačné číslo. Takto sa univerzita uisťuje, že skutočne nikto nebude protežovaný alebo znevýhodňovaný. Robiť skúšky na tri alebo nebodaj štyrikrát neprichádza do úvahy, všetci máme stanovený dátum a čas, kedy si musíme prísť skúšku napísať. Ak neprídete, prepadli ste a môžete si skúšku zopakovať na konci augusta, ale z resits nemôžete dostať viac ako 40 percent. Táto hranica bola posadená tak nízko, aby odradzovala študentov od resits.  Otázky sú položené formou scenario, v ktorom musíte identifikovať právne problémy alebo trestné činy, alebo je to nejaký výrok, s ktorým budete súhlasiť alebo nesúhlasiť a to musíte rozobrať vo svojej eseji, ako napr.:

 

  • The Serious Crime Act 2007 replaces the offence of incitement. Critically evaluate the mens rea and conduct requirements for the new offences found in sections 44-46.
  • To what extent – if at all – is it useful to analyse our current constitutional arrangements by reference to Dicey’s classic doctrine of the supremacy of Parliament?

 

Ak teda premýšľate nad štúdiom práva v UK, treba sa pripraviť na to, že to chce sebadisciplínu, motiváciu a že v konečnom dôsledku vás to bude neskutočne baviť.


Tento článok bol pôvodne uverejnený dňa 18.07.2011 na portáli www.unimak.sk, ktorý pomáha slovenským študentom získať miesta na elitných univerzitách v zahraničí.

Jeho autorom je Michaela Liptáková.

Teraz najčítanejšie

Unimak

Unimak je občianske združenie slovenských a českých študentov a študentiek na prestížnych zahraničných univerzitách, ktorí chcú zdieľať svoje skúsenosti so všetkým, čo štúdium v zahraničí prináša. Poskytujú bezplatnú pomoc stredo- i vysokoškolákom a školáčkam pri prijímacom procese na svetové univerzity.