Denník N

Posledný súboj – jeden zásah od dokonalosti

Posledný súboj má osviežujúci rozprávačský štýl, hodnoverne zobrazuje stredovekú hierarchiu a rozoberá stále aktuálnu tému sexuálneho násilia. Ak by nebolo zopár naratívnych zakopnutí, Posledný súboj mohol byť azda najlepší film Ridley Scotta.

Historických filmov odohrávajúcich sa v období stredovekej Európy nikdy nie je dosť. Preto je pre fanúšikov tohto obdobia vždy malý sviatok, keď sa objaví nový film, ktorý divákov zavedie do dôb rytierov a dvorných dám. Očakávania sú to väčšie, ak za filmom stojí rešpektovaný tvorca, ako napríklad Ridley Scott, ktorý má na konte oscarového Gladiátora a veľkolepého Robina Hooda. Jeho najnovší film, Posledný súboj, je v porovnaní s týmito veľkolepými filmami produkčne skromnejší počin, no obsahovo nezaostáva, ba práve naopak, v istých ohľadoch nad týmito filmami vyniká. A ak by nebolo zopár naratívnych zakopnutí, Posledný súboj mohol byť azda najlepší film Ridley Scotta.

Posledný súboj – napísaný scenáristickým triom Matt Damon, Ben Affleck a Nicole Holofcener, ktorá obohatila scenár o ženskú perspektívu – zachytáva udalosti posledného oficiálneho súdneho súboja vo Francúzsku medzi rytiermi a v minulosti blízkymi priateľmi Jeanom de Carrouges (Matt Damon) a Jacquesom Le Gris (Adam Driver), ktorého dôvodom bolo obvinenie Marguerite de Carrouges (Jodie Comer) rytiera Le Gris zo znásilnenia.

Film má jednoduchý dej bez výraznejších zvratov. Posledný súboj však inak priamočiary príbeh rozpráva vo forme troch samostatných kapitol, z ktorých každá sleduje ústredné udalosti z pohľadu trojice hlavných postáv. Je to osviežujúci rozprávačský štýl, ktorý nie je často vidieť v štandardnej kinematografii.

Okrem vždy vítanej neštandardnosti tento štýl rozprávania umožňuje pohľad na nuansy v myslení a konaní hlavných postáv. V tomto ohľade vynikne tretia kapitola (ponúkajúca pohľad Marguerite) a v nej zobrazená pozícia ženy na stredovekom dvore, jej postavenie medzi mužmi, či absurdné vypočúvanie sudcami, či konfrontácia s následkami jej obvinenia; aspekty stále aktuálne v téme sexuálneho násilia.

Posledný súboj vyniká svojím zobrazením stredovekej spoločenskej hierarchie. Divák uvidí rozdiely medzi panošmi a rytiermi, vzťahy medzi grófmi a ich poddanými, či fungovanie stredovekého právneho systému (ktorý však, ako aj film ukazuje, sa často zakladal na pavedeckých predstavách). Takisto poteší pohľad na rytierov zapájajúcich sa do vojenských výprav z prostých zištných dôvodov, či radosť ostatných šľachticov nad snahami hlavných postáv uzavrieť medzi sebou mier.

Po technicko-remeselnej stránke má film len málo negatív, z ktorých najväčším je nevýrazná hudba. A ako už bolo uvedené, Posledný súboj je skromný film. Aj kvôli tomu sú inak nádejné bojové scény krátke a predčasne ukončené na úkor charakterizácie hlavných postáv. Našťastie, záverečný súboj je napínavý a poteší naturálnym zobrazením súbojov s chladnými zbraňami. Na herecké trio Damon-Comer-Driver sa príjemne pozerá. Damon sa azda prvý krát vyskytuje vo filme zasadenom v takomto historickom období a rola tvrdého, násilníckeho a pokryteckého rytiera mu prekvapivo dobre sadne. Driver rozširuje svoj herecký rozsah o rolu charizmatického manipulátora (nechýba ani jeho charakteristické hučanie!) a Comer balansuje medzi rolami nevýraznej ženy až po sebavedomú správkyňu rodinného sídla v čase manželovej neprítomnosti.

V čom však inak výborný Posledný súboj zlyháva? Podobne ako rytier, ktorý môže počas súboja zakopnúť pod váhou svojho plátového brnenia, tak Posledný súboj zakopáva o náročnosť svojej ústrednej témy. K tomuto zakopnutiu konkrétne prichádza v druhej kapitole z pohľadu postavy Adama Drivera, obvineného zo znásilnenia. Ním stvárnený Jacques Le Gris si k postave Marguerite vypestuje obsedantné predstavy (zámerne sa vyhýbam slovu „zamilovať sa“), ktoré ho nútia prejaviť ich svojím vlastným spôsobom. V tejto kapitole chýba detailnejší pohľad na dôvody, či už objektívne skutočnosti alebo subjektívne domýšľania – hlavne tendencia zamieňať si slušnosť s náklonnosťou -, ktoré Le Gris vedú k jeho konaniu. O to viac to mrzí, nakoľko to sú veci, ktoré sa dajú ľahko dosiahnuť ľahkými zmenami scenáru a šikovnými strihačskými trikmi. Nie je na mieste hodnotiť, či to tvorcovia neurobili z dôvodu opatrnosti, avšak vo výsledku film ochudobnili o jeden rozmer a vždy vítanú ambivalentnosť.

No i napriek tomuto zakopnutiu je Posledný súboj osviežujúci film pojednávajúci o stále aktuálnej spoločenskej téme sexuálneho násilia. Fanúšikov stredoveku poteší hodnoverné zobrazenie stredovekej strednej hierarchie, ale aj tie jednoduché veci, pre ktoré všetci toto obdobie milujeme; brnenia, meče a súboje.

Ďalšie moje texty a vlastnú tvorbu nájdete tu.

Teraz najčítanejšie

Ľubomír Šottník

Doktorand na Sociologickom ústave SAV•Skúmam zmeny na pracovnom trhu a realizovateľnosť univerzálneho základného príjmu•Venujem sa písaniu prózy a dátovej analytike•Najčastejšie blogujem o literatúre, filmoch, politike a spoločnosti.