Denník N

Naozaj si myslíte, že keď bude Fico za mrežami táto vláda začne vládnuť normálne ?

Je tu niekto, kto by to vedel ?

Jeden bloger píše, buď skončí Fico vo väzení alebo v premiérskom kresle. Je evidentné, že na tejto vlne bojového nasadenia „fičia“ nielen politici, aktivisti, a médiá, ale žiaľ aj polícia, prokuratúra, súdy, štátna správa a vlastne povinne celá spoločnosť.

Samozrejme, že obviňujú z hlúposti všetkých okolo seba.

A možno to bude najväčší problém. Zaslepená nenávisť a arogancia. Po odchode Smeru z vlády sme očakávali, že začne platiť zákon pre všetkých rovnako. Že sa po dlhých rokoch začnú robiť opatrenia v prospech našej spoločnosti. Že konečne budú vo vláde partneri do debaty, že sa prijmú novely zákonov, ktoré občanom, úradníkom, všetkým ľuďom, ktorí poctivo plnia svoje povinnosti konečne uľahčia život.

Nie Fico je na “ vine“ tomu, že mu rastú preferencie. Na vine sú neschopní lídri a metódy, ktoré zvolili, ktorými ničia aj zvyšky právneho štátu, ktoré tu ostali.

Santusová prešla detektorom lži. Podľa verzie pravdy súčasnej vlády rozhodne prejsť  nemala. Takže výsledky sú zmanipulované. Navyše sa vyhýbala tomu, aby detektor absolvovala. Toto nám vtĺkajú do hlavy médiá.

Lenže, ak v zápale spravodlivého boja proti Ficovi tvrdíme, že detektorom na NBÚ  sa dá prejsť, ak vám chcú pomôcť, zabúdame na to, že potvrdzujeme aj to, že detektor sa mohol zmanipulovať aj proti pani Santusovej, ak ju chceme potopiť.  A v takomto prípade jej obavy z toho, že by ho absolvovala sú namieste. Hovoríme o tom istom NBÚ, ktorý vyšiel pánovi špeciálnemu prokurátorovi v ústrety pri získaní previerok, o ktorom prístupe mnohí tvrdia, že bol porušením  zákona v prospech pána Lipšica.

Polygraf ako dôkaz  v trestnom konaní nie je vo väčšine právnych poriadkov prípustný. V USA áno.

Najvyšší súd SR  k použitiu detektoru ako dôkazu v trestnom konaní uviedol: “ Vy­šet­re­ním na de­tek­to­re lži je mož­né sa­moz­rej­me ove­riť prav­dov­rav­nosť ob­vi­ne­né­ho, ak s tým vy­slo­ví súh­las. Otáz­ky na ove­re­nie prav­dov­rav­nos­ti vý­po­ve­de ob­vi­ne­né­ho (nie však po­doz­ri­vé­ho), by však ne­ma­li v žiad­nom prí­pa­de (as­poň sú­čas­ná práv­na úp­ra­va to ne­do­vo­ľu­je) úz­ko sú­vi­sieť s ko­na­ním, v kto­rom sa vi­dí trest­ný čin, a už vô­bec by ne­ma­li byť su­ges­tív­ne ale­bo kap­cióz­ne (6  Tz 13/02).“

Takže NBÚ môžeme zaradiť medzi ďalšie nefungujúce orgány štátu. Škoda len, že sa zdá, že nefungujú len vtedy, ak nejdú po ruke súčasnej vláde.

Myslíte, že si súčasná vláda počína dobre, keď vťahuje do zbytočných politických bojov celú sústavu súdov ? Nie je to krátkozraké ? Po zbytočnom vťahovaní  ústavného súdu do politického boja, lebo práve neschopnosť súčasnej vlády, ktorá po necelom roku stratila väčšinu podpory a to vlastným pričinením, viedla k vyzbieraniu 600000 podpisov, nastala potreba úplne politicky zdiskreditovať krajský súd. Máme tu ďalší trojčlenný senát, ktorý je jednými vynášaný do neba a inými kameňovaný.

Súd odôvodnil svoje rozhodnutie o nevzatí obvinených do väzby. Ale chceli sudkyne krajského súdu svojím rozhodnutím vystaviť Santusovej, Vyšváderovi a spol, prokurátom Chylovi, Popracovi a sudcovi Kapinajovi potvrdenie o ich nekompetentnosti, ako vo FB statuse komentuje advokát Kubina ?

Chceli sudkyne krajského súdu svojím rozhodnutím povedať, že sudca, ktorého rozhodnutie bolo zmenené, prokurátori, ktorí dali podnet na vzatie do väzby, by si mali spáliť talár, vrátiť právnický diplom a hľadať si inú prácu menej náročnú na intelekt a charakter ?

Takto „odvážne“ toto rozhodnutie komentuje advokát. Ale toto nie je vecná, neosobná a neutrálna forma vyjadrenia. To je vyjadrenie, z ktorého je jasný (nielen) politický odkaz. Srší z neho aj nenávisť a opovrhovanie. Takže aj súd má byť vnímaný takto ?  Toto si odteraz máme o týchto troch sudkyniach myslieť ?

Ak je sudca Kapinaj naozaj na takej úrovni, že by mal vrátiť diplom, ako má verejnosť akceptovať jeho rozhodnutie, pri ktorom uložil pánovi Lipšicovi podmienečný trest odňatia slobody za spôsobenie dopravnej nehody so smrteľným následkom ? Tiež ako prejav slabšieho intelektu a charakteru ? Pánovi Lipšicovi takéto rozhodnutie nevadilo, hoci bolo proti jeho vlastným zásadám.

Vďaka hrubej nezákonnosti, ktorá sa tu rozšírila zverejňovaním informácií z vyšetrovacích spisov, sa mohla verejnosť oboznámiť s prepismi odposluchov a urobí si o tom názor. Možno sa čoskoro oboznámi aj so zvukovými nahrávkami. Sú oveľa „veľavravnejšie“ než prepisy. Počujete tam nielen to, čo sa hovorí, ale aj ako sa to hovorí.

Spôsob, akým sa narába s faktami, ako sa interpretujú, je obrovským  zdrojom informácií, a aj tých, ktoré chceli byť zamlčané. Na to sa v zápale boja zabúda,  ako aj na to, že hnev je zlý radca. A taktiku boja volíme podľa svojich schopností a výšky IQ. Zastieranie vlastných chýb agresivitou a útokmi na občanov, iba nahráva „Ficovi“.

Advokát je povinný dodržiavať mlčanlivosť o všetkých veciach súvisiacich s poskytovaním právnych služieb. Klient sa musí vedieť spoľahnúť na jeho lojalitu. Tá sa vzťahuje aj na dohodu o odmene advokáta. Komu prospeje mediálny výstup, v ktorom advokát médiám povie, že klientovi poskytuje právnu službu za komerčných podmienok ? Komu prospeje, že porušovaním diskrétnosti vo vzťahu k svojmu klientovi, dáva palivo opozícii, ktorá poukáže na jeho vysoké sadzby, ktoré si jeho klient, ktorého chudobu zdramatizovali aj vystúpenia poslancov,  sotva môže dovoliť. Zatajuje jeho chudobný klient nejaké príjmy ? Nie je až taký čestný ako ho chcú vykresliť médiá ? Alebo poskytuje advokátovi inú protislužbu ?

Opäť otázka: Nie je lepšie striktne bazírovať na advokátskej etike a mlčanlivosti a lojalite voči svojim klientom ?

Musím sa priznať, že taktike, ktorú zvolila súčasná vláda, jej mediálni a iní podporovatelia nerozumiem. Ani pani prezidentka sa nedokáže zdržať, aby sa nevyjadrovala k živým kauzám. Všetko dohromady to vyzerá ako jedno veľké zúfalstvo.

A na pozadí  sa odohráva dej, ktorý nenasvedčuje tomu, že by dnes jedni zlodeji nechytali druhých. A že by tu slovenský občan aj naďalej nebol klamaný, podvádzaný, okrádaný a zosmiešňovaný.

P. S. Pán Vojtaššák, myslíte, že keď bude pán Fico za mrežami, táto vláda už bude konečne schopná vládnuť normálne ? Je politický program zavrieť Fica dostatočný  pre to, aby to na Slovensku vyzeralo inak ?

P. S. 2: Ak by vláda dokázala, že je na niečo súca, Fico by už nerástol.

 

Teraz najčítanejšie

Viktória Hellenbart

Smelo môžem napísať, že sa celý život venujem právu, hoci som pôvodne chcela robiť všetko okrem práva, a najviac zo všetkého som túžila byť veterinárom, ale veci sa vyvinuli inak. Od júla 2001 mám samostatnú advokátsku prax v Lučenci a som teda celý život "vidieckym advokátom". Láska k prírodným vedám ma od začiatku viedla k porovnávaniu a hľadaniu prírodných zákonov v práve. Napriek, a verím, že len "zatiaľ"prevažujúcim skúsenostiam, som si istá, že morálne zákony v spoločnosti sú rovnako nemenné a neporušiteľné ako zákony prírodné. Gravitačný zákon nie je neporušiteľný v tom, že nemožno jednoducho vyskočiť z 12. poschodia, ale následky jeho porušenia sa dostavia a tie sa už ignorujú ťažšie. A rovnako fungujú zákony morálne, možno ich porušiť, ale následky sa dostavia a v tomto prípade ich pocítime všetci..