Denník N

Toast To Silent Movies (Na zdravie nemým filmom)

A short film as a homage to the silent era of film (Krátky film ako pocta nemej éry filmu)

Toast To Silent Movies (Na zdravie nemým filmom)

A short film as a homage to the silent era of film (Krátky film ako pocta nemej ére filmu)

directed by Fedor Pichanič (réžia)

written by Fedor Pichanič and Vlado Leksa (scénar)

starring Vlado Leksa (hrá)

The opening sequence is taken from the final scene of Charlie Chaplin’s Modern times (Ako úvodná sekvencia bola použitá záverečná scéna z filmu Charlie Chaplina Moderná doba)

 

october 2021

Teraz najčítanejšie