Denník N

Advokátska komora zavádza verejnosť, no hlavne samú seba…

Slovenská advokátska komora (SAK) dlhodobo tvrdí, že má mať monopol na združovanie aj disciplinárne postihovanie advokátov. Ministerka spravodlivosti Kolíková tento názor nezdielala, hlavne v dôsledku rozsiahlych podozrení z korupcie a neetického správania advokátov, ktoré SAK doteraz dostatočne neadresovala. Preto sa ministerka obrátila na najpovolanejší orgán pri Rade Európy, Benátsku komisiu, s dvoma otázkami, či je v poriadku tento monopol oslabiť. Teraz máme odpoveď. A tá dokorán otvára dvere pre hĺbkovú a tak potrebnú reformu advokácie.

Zdroj: Kyiv Post

Ministerka sformulovala 2 otázky (uvádzame skrátené znenie):

  1. Môže odvolacie disciplinárne konania nad advokátmi zastrešovať Najvyšší správny súd?
  2. Môže na Slovensku existovať viac advokátskych komôr?

Pred dotazovaním Benátskej komisie sa ministerka obrátila aj na odbornú verejnosť vrátane SAKu. Tá však svoju šancu na zmysluplnú odbornú diskusiu odmietla. V defenzívnom stanovisku nepripustila akúkoľvek reformu odvolávajúc sa na svoju nezávislosť.

Rozhodnutie: interpretácia SAKu a čo Komisia povedala naozaj

Otázka 1
V otázke pridelenia odvolacích disciplinárnych konaní Najvyššiemu správnemu súdu SAK zo stanoviska Komisie cituje iba, že výhody tohto riešenia sú nejasné, a že to nie jediný spôsob ako konania urýchliť. Toto SAK prezentuje ako argumenty proti prijatiu Kolíkovej návrhu. Komisia pritom hovorí, že presun odvolacieho disciplinárneho konania na Najvyšší správny súd je jeden z prípustných spôsobov zrýchlenia konaní, a že konkrétna reforma musí byť dobre zdôvodnená. SAK zároveň zabudla spomenúť, že tento návrh je pri správnej implementácií podľa Komisie v súlade s medzinárodnými postupmi.

Otázka 2
V otázke zriadenia viacerých advokátskych komôr zase SAK tvrdí, že Benátska komisia tento krok kvôli mnohým rizikám neodporúča. V skutočnosti  identifikovala štyri možné modely existencie viacerých komôr:

  • Komory s dobrovoľným členstvom
  • Špecializované komory
  • Regionálne komory
  • Hybridný model špecializovaných a regionálnych komôr

Z nich Komisia priamo neodporúča jedine prvý model. Pri zvyšných troch modeloch hovorí, že sa nevymykajú medzinárodným štandardom. 

Záver stanoviska Benátskej komisie a zavádzanie SAKu

Benátska komisia teda v oboch prípadoch povedala, že je v súlade s medzinárodnými štandardmi monopol SAKu zrušiť.. Navyše je Benátska komisia pripravená asistovať, ak sa ministerka rozhodne pretaviť otázky do konkrétneho zákona. Už aj teraz poskytla mnoho pripomienok, ako prípadný zakon napísať a čomu sa vyvarovať.

SAK pripomienky Komisie vytiahla z kontextu, označila ich za argumenty proti akejkoľvek reforme a odignorovala zvyšok (tú dôležitú časť) stanoviska. Takéto texty rozposlala mailom celému svojmu členstvu a zverejnila na sociálnych sieťach. Aby si svoj monopol zachovala. Benátska komisia pripomína, že reforma advokácie musí mať jasné dôvody. Pri pohľade na nepoctivý postup SAKu, sa jeden taký dôvod hneď vynára.

Marián Porvažník, Roman Žňava
Lepšia advokácia

Teraz najčítanejšie

Lepšia advokácia

Sme skupina právnikov, advokátov, študentov práva a advokátskych koncipientov. Pochádzame z rôznych kútov Slovenska a pôsobíme (alebo sme pôsobili) na univerzitách, v advokátskych kanceláriách a vo verejných inštitúciách doma aj v zahraničí. Všetkých nás spája láska k domovine a tiež túžba meniť našu krajinu na lepšie miesto pre život.