Denník N

Uvažujem o eutanázii

Dnes veľa hovoríme o práve a možnostiach vedome a aktívne ukončiť život. Táto téma je na jednej strane veľmi osobná, na druhej sa vždy významne dotýka aj ľudí okolo. Preto sa ako spoločnosť potrebujeme dohodnúť na mantineloch. Vypočujte si úvahu doktorky Jasenkovej na tému eutanázie a paliatívnej starostlivosti

Uvažujeme, či eutanázia skutočne pomôže smrteľne chorým ľuďom a ich najbližším. A vieme, že na otázky, ktoré súvisia s

hodnotami, si odpoveď musíme nájsť každý sám. Vypočujte si úvahu doktorky Jasenkovej na tému eutanázie a paliatívnej starostlivosti.

Odborníci z Plamienka pripravili na rok 2021 nový projekt s názvom Plamienok každý týždeň. Pravidelne, počas celého roku, Vám prináša nové krátke video. Lekári a psychológ sa v nich venujú praktickým, psychologickým i filozofickým otázkam paliatívnej starostlivosti.

Teraz najčítanejšie

PLAMIENOK n.o.

Sme nezisková organizácia, ktorá je na Slovensku priekopníkom rozvoja detskej domácej paliatívnej/hospicovej starostlivosti a smútkového poradenstva a terapie pre deti a ich rodiny. Od roku 2002 bezplatne poskytujeme nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť. Deti navštevujeme doma v okruhu 2 hodín jazdy od Bratislavy. Od roku 2011 V Centre pomoci smútiacim deťom a rodinám v Bratislave na Zadunajskej ulici 6 bezplatne poskytujeme psychologickú, terapeutickú a poradenskú omoc smútiacim deťom a ich blízkym ako aj dospelým po strate dieťaťa. Do centra môžu prísť smútiace deti a rodiny z celého Slovenska. Od roku 2003 vzdelávame študentov, odborníkov a laickú verejnosť, aby sa kvalita detskej paliatívnej starostlivosti na Slovensku zlepšovala. Týmto blogom chceme prispieť k tomu, aby sa povedomie o paliatívnej starostlivosti na Slovensku zvyšovalo.